Bochorno

Sigue sucedendo neste outeiro. Andamos enzarzados nunha polemica e de repente os feitos entran nela dando unha bofetada.

Falabamos onte de desgoberno e de deixar de mirar o pasado, e hoxe a prensa recordanos que:

El Estado retira el 50% de sus aportaciones al Concello de Betanzos durante año y medio.

¿Por que?: Porque alo polo ano 1993 o INEM concedeu unha subvencion de 1.400.000 euros para a Escola Taller que unha auditoria da Intervencion General del Estado dictaminou que foi dedicada a outros fins.

¿Canto teremos que devolver?: 1.400.000 euros mais os intereses legales do diñeiro que, desde os anos 90, van supoñer un pago extra considerable.

¿Como o pagaremos?: 94.000 euros (case 16 millons de pesetas) o mes durante ano e medio. Para os que temos unha certa edade: mais de medio millon de pesetas diarias.

¿Quen gobernaba daquela?: O PSOE con maioria absoluta.

¿Quen asumiu a responsabilidade deste feito?: Ninguen. Dixose na prensa no seu momento que a volta dunhas vacacions se darian explicacions sobre estas cuestions.

¿Que se di?: Recoñezolle a alguns a coraxe que compre ter para falar como falan con todos estes feitos detras. Eu seria incapaz de facelo.
Pero non pensen que se limitan a esperar que escampe, fanse depositarios duns ¿principios eticos? que lles impiden entrar en chalaneos con outros que o parecer so se moven por ambicions persoales.
Entretanto, e por moi dificil que lles poda parecer, sempre se pode tratar de esconder un feito desta importancia no medio de cuestions que afecten a outros para dar a impresion de que esto non e tan trascendente e que, como decia miña nai, non hai pega sin mancha negra.

O que aparece en El Ideal Gallego hoxe e todo un exemplo (non excesivamente brillante) do que lles falo:

oOo

La situación de las arcas municipales enfrenta de nuevo al PP y al PSOE


REDACCIÓN BETANZOSLa alcaldesa, María Faraldo, y el portavoz del PSOE, Ramón García

“Las arcas municipales recibirán otro duro varapalo”. Así de tajante se mostró ayer la alcaldesa Faraldo al alertar de la decisión de la Agencia Tributaria de iniciar este mes la ejecución de la sentencia que obliga al consistorio a pagar 1,3 millones. Respecto a la venta suelo que plantea el PP, a la oposición no le salen las cuentas.

La alcaldesa betanceira destacó la importancia de este nuevo revés para la economía municipal, que pierde un 50% de los tributos estatales para cumplir la sentencia. “La aportación del Estado es una de las principales fuentes de financiación para el funcionamiento del Ayuntamiento de Betanzos”, precisó la regidora.

El gobierno local se dirigió a la Agencia Tributaria con el objetivo de negociar un pago fraccionado de la cantidad, solicitando que ésta fuese abonada por parte del consistorio a razón de 279.008 euros anuales durante cinco años. Un informe económico acompañó la petición, pero ésta no fue tenida en cuenta, “ni siquiera contestada por la Agencia Tributaria, que este mismo mes hizo efectiva la reducción del 50% de la cantidad que percibe el Concello por los Tributos del Estado”, explicó Faraldo.

Desde el equipo de gobierno indicaron, además, que se estudiarán las acciones que correspondan para dirimir responsabilidades. “Este varapalo se produce por la pésima gestión del gobierno socialista que destinó, según la sentencia, la subvención recibida por el INEM a una finalidad distinta para la que se concedió”, indicó.

Aprovechamientos: Por su parte, el grupo municipal socialista salió al paso de las últimas declaraciones de la alcaldesa, que el pasado viernes advirtió de la posibilidad de sacar a subasta terrenos municipales a fin de afrontar los pagos de la expropiación del suelo necesario para levantar el colegio de infantil. El PSOE asegura que en el año 2007 se generó un aprovechamiento urbanístico de 943.485,34 euros, haciéndose el ingreso correspondiente al 50% (471.742,67 euros) en el mes de marzo de ese año y quedando pendiente de ingreso el otro 50%. “Si, como dice la alcaldesa, en el Concello sólo hay 60.000 euros ¿dónde están los más de 800.000 restantes?”, se preguntan.

Las mismas fuentes señalan que este dinero sólo puede ser comprometido con inversiones “y -añaden- si las inversiones en curso ya habían quedado presupuestadas por el anterior gobierno y no existen obras de envergadura nuevas en este ejercicio presupuestario ¿a qué se destinó ese aprovechamiento urbanístico?”.

En cuanto al presente ejercicio, desde las filas del PSOE indican que desconocen si hay o no aprovechamiento urbanístico en el 2008. “Los Presupuestos del 2008 están si aprobar”, dicen. “Ni siquiera nos fue presentado un borrador de los mismos para intentar aprobarlos y ya ha transcurrido la mitad del año”. Para los socialistas, la aprobación de los presupuestos daría margen al consistorio para generar la capacidad inversora necesaria para adquirir los terrenos sin tener que vender suelo municipal.

La parte económica de la expropiación es la última fase de un proceso que fue iniciado en febrero de 2007, publicado en el BOP en abril de ese año “y paralizado por esta alcaldesa haciendo caso omiso de los distintos acuerdos plenarios en un acto de despotismos y caudillismo político”.

El PSOE concluye acusando a María Faraldo de “marrullerismo político”, señalándola como culpable de un posible retraso en la construcción del colegio. “Con haber seguido los trámites iniciados por el anterior gobierno municipal y atender a los acuerdos plenarios en estos momentos estarían las obras en fase de inicio”, dicen.

oOo

Acaban un de ler esto e case se sinte obligado a berrar ¡Faraldo dimision!

¿Que terminos se utilizan para referirse a quen se presenta a unhas eleccions para evitar que estes feitos se repitan?: Extorsionadores, chantaxistas, ladrons e tratantes de cabalos.

¿Que facer?: Arrimar o lombo e apretar o cinto para sair entre todos desta.

Estes son os feitos, o resto propaganda.

CODA: Subraio 1,3 millones porque, no seu afan de ocultar a importancia do problema, o corresponsal do periodico transforma 1,395045 en 1,3.
Deberia saber que as normas do redondeo indican que si poñemos unha raia antes da cifra que queremos suprimir (1,3-95045) so temos que mirar a cifra que esta a dereita dela. Se o numero que aparece e 5 ou maior que 5 aumentamos nunha unidade a cifra que queda a esquerda da raia, se e menor que 5 deixamola como esta.
Como a dereita aparece nada menos que un 9 (si o que se fai rebaixa a deuda en 95.045 euros, escribindo 1,4 aumentariase so en 4.955 euros), a nota de matematicas non pode subir do moi deficiente.
No que ten que ver coa informacion fidedigna e o respeto polos lectores, fagan clic no enlace de La Voz de Galicia que aparece arriba, lean e comparen.

Etiquetas de Technorati: ,

27 opinions:

Anónimo

Pois nada nada!!! non hai problema.
Agora xa está Super Henry Marine para solucionar ese problemiñas.
Xa temos ao fratriarco don henry.
O superheroe salvador que xunto ao seu grupo loita contra... bueno, contra eso, contra o que sexa.

Creo que chegado este punto, haberá que cambiar o nome...
SUPERHENRY!!!

Fixense vostedes que todo o discurso lanzase co único proposito de xustificar a presenza da fratria ceporbiense nas elecións.
Non lles resulta esto un discurso curioso???
Algo pasa non???


Comezará a darse conta SUPERHENRY, que a presenza de cxb non está a determinar nen unha soa acción de governo???
Que a súa teroría de fiscalización guvernamental se está indo ao traste???
Que non capaces de sacarlle partido ao votos que tiveron?
Que as cousas non son como as imaxinou?
Que non ten tan claras as cousas como pensaba?
Ahí quedan esas preguntas.


Nota: coincido na reflexión sobre o sistema de redondeo .
Máis o seu discurso ten un pequeno problema de grafía do que non se percatou.
Recomendase botarlle un ollo ao uso non lingüistico do punto.

blancolexitimo

DH, levo toda a tarde (coxo) buscando unha factura para eso das axuds que nos concede a Xunta os funcionarios (digoo para que rabee).
Atopeina e cabo de sentarme agora diante do ordenador para ler o que pasa polo mundo. Coma sempre, o primeiro que fago e ler os comentarios dos que andan polo Outeiro.

Acepto, con rubor xuvenil, o alcume de Superhenry.
¡Como satisface o meu ego este recoñecemento seu!
¡Por fin sonme recoñecidos os meu poderes!

Das cinco falsas preguntas: en total desacordo coa primeira, parcialmente de acordo coas duas seguinte e totalmente de acordo coas duas ultimas.
E o que eu penso.

Confirmo que e vostede un home sabio o que o perde a verborrea trival.
Digoo polo que fala da mala utilizacion do punto, que demostra que sabe de ortografia cientifica.

Ten razon pero non estou totalmente de acordo con vostedes.

Explicareime para que os nosos contertulios saiban de que falamos:

Deixando aparte a notacion cientifica, o BOE dicta que a hora de escribir datos numericos so se poden empregar os dez dixitos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) e a coma (,) para separar a parte enteira da decimal.

Ainda hai moita xente na docencia que escribe 1'34 en lugar de 1,34.

Se escribios unha cantidade con moitos dixitos o unico que se pode facer (para facilitar a lectura) e separalos en grupos de tres a partir da coma decimal:

1234567890,0987654321
poderia escribilo
1 234 567 890,098 765 432 1
Nunca se pode poñer esa separacion cando se trata do ano nunha data detreminada:
Hai que escribir 2008 e non 2 008.

Eu son un heredoxo nestas cuestions e teño un criterio propio: podese escribir 1.400.000 euros nun texto literario pero seria imperdonable facelo nun texto cientifico.

Saude

Anónimo

Qué si Mariño que sí.

Xa sabedes o que tedes que facer , entrar a gobernar co PP , si e que está clarísimo...¿ou non?

E que non sei daquela por qué lle dades tantas voltas na asemblea de CXB , porque si o PSOE son moito peores que a situación actual do concello...¿a qué lle estades dando voltas..??

E que non entendo nada...

Debe de estar moi , pero que moi moi mal económicamente o concello...fatal.

Agora aforrar cartos en festas non aforramos...

Por certo , tal e como o contas parece que os cartos da subvención do INEM os teñen debaixo do colchón os concelleiros do PSOE...

Como ben dixen unha vez..gobernar implica tomar decisións...unhas veces malas e outras boas...tí sólo enumeras (unha e otra vez , sen descanso, no teu dereito , faltaría máis ) as malas decisións que tomou o goberno anterior cada vez que , agora na oposición , abren a boca para intentar dar solución a problemas (galescola , por exemplo) que se xeneran...

¿qué deben de facer?? calar a boca , deixalo pasar para que tí non lle botes nada en cara??? eu penso que non...

E permíteme pensar , que vos , na vosa asamblea non o debedes de ter claro, porque de outra maneira non se entende o que acabades de facer...penso eu.

Ti volves unha e outra vez co de 'chantaxe' cando sabes perfectamente que esa palabra utilizase dentro dun contexto político , non nun sentido literal, y e que o que vos esixiades era unha condición previa a calquera negociación , ¿como se lle pode chamar a iso?

O que tedes que ter claro , e que todo o que sucede/suceda non concello é , en boa parte, responsabilidade vosa...se creedes que as cousas están saíndo ben : noráboa , eu penso que non , dende logo...pero xa digo , para ben ou para mal é así.

Anónimo

Imoslle dar outra volta ao truco do retruque.
Pois vai ser que non...
A norma esa internacional é unha ISO (non me lembro do nome), que acepta a RAE (o BOE pode dicer misa, nen sequera os organismos públicos cumplen unha soa desas recomendación).

No galego, a RAG non di nada, e só hai un pronunciamento do manual de estilo da UDC ao respecto.

Recoñecese como guía de estilo a norma ISO e as recomendacións de uso da mesma.

En tal caso hai un acordo recoñecido polas distintas entidades, que di que no caso de tratar con cantidades económicas, seguirase a utilizar o punto para desiganar os miles:
1.400 ouros.
Sexa este un texto literario ou científico.


Nun texto científico...??? pois depende a onde quere que chegue. Xeralmente utilizase a virgula.


Pero o conto non ía por ahí. Ve vostede como hai que chamarlle Superhenry???

Xa intentou deixar aquí ao público abraiado co seu coñecemento.
Non fai falta máis que apretar algún disparador, e vostede canta que da gusto.

Saúde.

Desfrute dos seus superpoderes.

Nota: non sei non sei... os seus poderes non serán de "juja", como os de sopaman?
Porque pasarse toda a tarde buscando un texto...
Sopaman:
http://br.youtube.com/watch?v=G_n6IO-AdpI

Moitas similitudes con él... tampouco o toman en serio...

blancolexitimo

Son mais das duas da maña e rematei o traballo, asi que a dormir.

3. Farase o que a Asamble decida maioritariamente.
Claro que o PSOE ten que facer oposicion sin pedirlle permiso a ninguen que por algo foi o mais votado polos cidadans.
Non me refiro a eso. Basome nas declaracions despectivas que se siguen publicando hoxe e non das da campaña electoral (que foron tan deplorables que calquera democrata teria que avergonzarse delas).
Seria tamen de agradecer que si se tiveron responsabilidades que afectan a situacion economica actual do concello se actuase con algo mais de miramento en cuestions de diñeiro publico.
Non discuto a nosa responsabilidade na situacion actual da corporacion.
Para os novos tempos necesitase outro tipo de talante, pois sigo pensando que alguns siguen tendo unha idea patrimonial do concello.
E ese e o pasado.
Que como ve ven o presente cando menos se espera.
¿Como non se vai falar de que imos dispoñer durante ano e medio de mais de 3.000 euros menos cada dia?
Un concello e unha empresa de servicios desde o punto de vista economico.
Necesitase pasar paxina, pero hai que facelo como e debido.
*****

Erra DH, copio:
"12.- Os números con máis de catro díxitos deben ser separados por un espacio en cada grupo de tres díxitos. Non se debe usar nunca punto ou comas nas separacións, para evitar confusións coas notacións de decimais[28]. [Exemplo: 299 792 458 en vez de 299.792.458 ou 299,792,458]. Esta convención aplícase tamén á dereita da coma nos decimais. [Exemplo: 22,989 8]. Entre os grupos de cifras debe deixarse un espacio en branco igual ou menor ó ocupado por unha cifra, pero maior có que se deixa normalmente entre as cifras.
13.- A separación en grupos non se usa para os números de catro cifras que se refiren a un ano".

Estudie algo facendo clic aqui.
Sempre e bon aprender algo. Sobre todo cando a humildade non mete as pernas entre as suas polas noites.
¡Xa quixera eu ser sopaman!
*****
*****
*****

Voume a cama que por hoxe xa esta ben de cavilar.
Saude

Anónimo

Pois si que está vostede testarrudo eh!!!
Ao mellor pensa que non lin cousas desas e todo.
Mire, voulle dicir unha cousa e que non lle pareza mal.
Cando vostede vai, eu xa voltei; insistolle en que revise as normas do galego (neste caso o que di a UDC).
Ou o que di a RAE.
A RAE sigue un manual de estilo ben estructurado:
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=punto
Que se pode usar por extenxión noutras linguas próximas:
"Esta recomendación no debe aplicarse en documentos contables ni en ningún tipo de escrito en que la separación arriesgue la seguridad"
Agora teremos que determinar que se ben a dicer con iso de "arriscar a seguridade".

Hai uns textiños bastantes interesantes de ortotipografía pola rede onde falan destas cousas.
Recomendolle ler a Martinez de Sousa (ale!!! que resulta que este era galego; esto según a teoría de Superhenry. Suponse que se naceu na terra prometida xa é galego, non?).
Cando a norma non asentada choca coa tradición, na ortografía as cousas non che son como na química clásica Superhenry.

Cumplir a día de hoxe as normas iso, podería producir o verdadeiro efecto 2000. Adiviñanzas tocan!!!


Ale, agora lea un poquiño a aprenda algo.


Volvolle a repetir, cando costede foi dar un paseo eu xa o din de ida e volta varias veces.


Un saúdo, afición.


Outro a vostede Superhenry!!!

Nota: se todo é facerlle saltar o resorte, e ponse a largar dun xeito!!!

antonio

mariño no son todas estas vueltas que le das a las noticias tan solo un medicamento para que no te pegue tan fuerte en el estómago el gobernar con el PP? algo así como convencerte de lo malos que somos los socialistas?
dime una cosa: habríais llevado la moción sobre el colegio nuevo si no llegais a tener este berrinche con la marifa? yo creo que no porque en un año no digisteis nada sobre el tema y consentisteis lo qeu hizo la marifa.
dime otra cosa: eso que colgó la marifa en la web del ayuntamiento es vuestra auditoría? yo creo que no porque pone que está hecho sobre la Cuenta General y eso es algo que hubo todos los años.
cuando tengas tiempo agradecería que contestases sin dobles mortales con tirabuzón.
Antonio

elisa

¡Jesús!habláis de mucho dinero y seguís a la greña.No entiendo muy bien qué ha ocurrido , pero con esas pelas Betanzos ya podía estar un poco mejor de lo que está. ¡Lástima que pasen esas cosas! En una empresa eso no ocurriría sin cierre de la misma. Aquí todo se os va en jaleo. A ver cuando se os dará por arrimar todos el hombro con propuestas positivas.
Saludos.

Anónimo

No se entiende muy bien la frase del administrador "Acaban un de ler esto e case se sinte obligado a berrar ¡Faraldo dimision!".
Me gustaría que aclarase porqué debe dimitir.
Por cierto la discusión de si son 1,39 o 1,4 me parece trivial para la seriedad del asunto, que en vez de generar una discusión de decimales o "matices y sutilezas" debería generar un debate serio y de fondo.
Lo que tienen que hacer los señores de Cxb es aclararse y decir si el "bochorno" que sienten es por decir que negocian con estos personajes del psoe que han sumido a Betanzos en una situación económica lamentable.
Por cierto ¿no temen desde Cxb que la expropiación de los terrenos de los colegios genere una indemnización posterior considerable?
Responsabilidad, señores y menos juegos de palabras.

Anónimo

El del último comentario insinua si cxb puede tener miedo a un contencioso por parte del expropiado?.
Yo le preguntaría al gobierno del PP si el otro particular que participó en la operación de permuta ( y que se aceptó) no sabe defender su patrimonio al aceptar la valoración municipal.
O si las valoraciones de los técnicos municipales no son fiables, que hacen para no tomar medidas?

El PP debe dejar ese juego de oposición, y admitir responsablemente que debe defender los intereses generales, aunque esto implique algún contencioso.

Anónimo

pis contade con que vai ir via xudicial, ou o constructor é tonto?
CXB tedes medo o apodo de "CULPABEL" por parte dos cidaddans.

Anónimo

culpables por betanzos son hace tiempo ya: culpables de andar un año mareando la perdiz con lo del colegio, culpables de los amiguismos de la marifa, culpables de lo del alfonsetti sin matiz alguno, culpables de las contrataciones que hace la marifa, culpables de la fiesta de la tortilla y del deterioro de las calles peatonales, culpables del aparcamiento por todos lados, culpables de que no haya presupuesto, culpables de la perdida de inversiones, culpables de la paralizacion del ayuntamiento, culpables del caos circulatorio y de la falta ed coordinación de todas las obras que hay en el pueblo, culpables de los amiguismos y la falta de transparencia, culpables de la filtracion de datos confidenciales del ayuntamiento a la prensa, etc etc PORQUE? pues porque iban a controlar a la Faraldo para que la cabra no tirase al monte E INCUMPLIERON SUS PROMESAS. ahora quieren legitimar su perrencha usando al PSOE cuando con el circo este le han dado al PSOE mayoría absoluta dentro de tres años

Anónimo

La mayoría absoluta de Psoe dentro de tres años, está en el tejado. Pues si, después de todas estas sentencias que abocan al Concello, practicamente a la quiebra económica, si aún a pesar de todo salen con mayoría absoluta, sin que se dirima responsabilidades o simplemente se den explicaciones, entonces es que somos y repito somos tontos de remate.
Con esto no quiero decir, ni mucho menos, que la Sra. Faraldo lo haga divinamente, sino que lo hace exactamente igual que los que salieron, por lo que se debe dar un cambio ¡ya!, pero no solo en el Ayuntamiento, sino en la renovación interna de partidos, pues de lo contrario, seguiremos siendo el admereir del mundo y parte del extranjero.

Anónimo

Ninguén vai a discutir que o feito de ter que devolver ó INEM esos cartos non é positivo, faltaría máis,,,

Pero iso de que a situación económica do concello e lamentable tamén é incerto, así de claro,,,

Veremos , simplemente , a programación das festas patronais para ver que iso é unha falacia, porque digo eu que en época de crise donde habería que recortar sería nesas cousas , non?

Anónimo

2 de junio de 2008 12:47 Es increible la huida hacia delante de los socialistas, ¡hay que tener mucha cara! después de la última noticia en la que habrá que pagar 1,4 millones por la nefasta gestión socialita, añadidos a un montón de euros de la Sgae, indemnización al promotor, etc, etc, deberíais de estar pidiendo perdón al pueblo de Betanzos. No sé como no se os cae la cara de vergüenza.

Anónimo

2 de junio de 2008 12:35 Mira, no confundas una permuta de los mismos terrenos en la misma zona, con diferencias de valoración económica mínimas, con una expropiación pura y dura en la que se fija un justiprecio.
En el primer caso de permuta (propuesta de la alcaldia)se ofrecían unos terrenos equivalentes en la misma zona a los promotores( se quedaban más o menos con el mismo terreno).
En la segunda, ( propuesta por Cxb, bng y Psoe) se expropia ( o sea; se le compra forzosamente a un precio tasado) esto dá lugar en el 90% de los casos a reclamación sobre el justiprecio.
En la propuesta del PP no hay posible reclamación porque es cambiar terrenos en la misma zona y mismos metros, en la segunda, al haber valoración económica genera una diferencia el precio.

Anónimo

2 de junio de 2008 12:35 Mira, no confundas una permuta de los mismos terrenos en la misma zona, con diferencias de valoración económica mínimas, con una expropiación pura y dura en la que se fija un justiprecio.
En el primer caso de permuta (propuesta de la alcaldia)se ofrecían unos terrenos equivalentes en la misma zona a los promotores( se quedaban más o menos con el mismo terreno).
En la segunda, ( propuesta por Cxb, bng y Psoe) se expropia ( o sea; se le compra forzosamente a un precio tasado) esto dá lugar en el 90% de los casos a reclamación sobre el justiprecio.
En la propuesta del PP no hay posible reclamación porque es cambiar terrenos en la misma zona y mismos metros, en la segunda, al haber valoración económica genera una diferencia el precio.

Anónimo

2 de junio de 2008 12:35 Mira, no confundas una permuta de los mismos terrenos en la misma zona, con diferencias de valoración económica mínimas, con una expropiación pura y dura en la que se fija un justiprecio.
En el primer caso de permuta (propuesta de la alcaldia)se ofrecían unos terrenos equivalentes en la misma zona a los promotores( se quedaban más o menos con el mismo terreno).
En la segunda, ( propuesta por Cxb, bng y Psoe) se expropia ( o sea; se le compra forzosamente a un precio tasado) esto dá lugar en el 90% de los casos a reclamación sobre el justiprecio.
En la propuesta del PP no hay posible reclamación porque es cambiar terrenos en la misma zona y mismos metros, en la segunda, al haber valoración económica genera una diferencia el precio.

Anónimo

que no hay posible reclamación? ya se verá. que si terrenos del mismo valor? esperemos a ver como se desarrolla la zona y luego hablamos. El PP no velaba por el interés general: sinó habría acabado con este cuento hace un año y no a estas alturas

Anónimo

2 de junio 17.35
Es evidente que no hay reclamación por parte del particular. Como va a reclamar si no se le expropia terreno, además se le agrupan todas las parcelas en el extremo más valioso, pegado al pasatiempo.

Pero lo más importante es que con esa operación solo se va a disponer de 5650 m2 de terreno para el colegio, muy lejos de lo que exige la Consellería de Educación.
¡ A quien pretendeis engañar!

Anónimo

¿Que valor alcanzará en el mercado los terrenos permutados después de que se urbanice el pasatiempo?
¿seguiremos insistiendo en que la permuta fue ventajosa? y a posteriori.....¿a quien reclamará el pueblo?,¿se podrá cambiar el destino de este suelo, despues del plan parcial?
¡otro pelotazo urbanístico!.

Ahora tratan de vendernos que en la situación financiera que atravesamos, esto es lo mejor, pero solo es pan para hoy y hambre para mañana.

Anónimo

Ala!!! o que nos faltaba!!! non había pouco conflicto e agora vai este a meter máis leña na locomotora:
http://www.publico.es/internacional/121692
/el/pueblo/judio/invencion

O tipo cabrón tirando polo chan a mitoloxía coa que SUPERHENRY podía defender sen nengún tipo de dúvida ao pobo elixido.

Ao final é todo mentira. Puahhhh!!!!

Anónimo

mariño: dile al de las comidas clandestinas que ese restaurante de abegondo está pegadito a la carretera y que se busque un sitio mejor para comer con gente tan destacada. que el pueblo no es ciego aunque tu lo siga siendo

Anónimo

Tarari que te vi.
Aquí esta el reportero mas dicharachero del mundo entero.
¡el que faltaba, apareció, por fín!

Anónimo

Y por qué el reportero más dicharachero o el anterior comentario no nos ilustran a los demás mortales de los los que formaban parte de esa mesa conspirativa o conspiradora?
No e por nada, perso esto me recuerda a Gila: "alguien ha matado a alguien", "en este edificio hay un asesino", ... y como supongo que no es un gag humorístico, será muy bien recibida la información, al menos por mi parte.

Anónimo

Os de CXB sodes relixosos practicantes ou non?
Por que ir pedir perdon xa tan rapido.