A Don Lis de Moura e Pardo de Cela

Apreciado contertulio

Xa vexo que non comparte a filosofia do ultimo artigo que demostra que o Tripartito catalan fai co castelan o mesmo que Franco facia co catalan: perseguir os seus falantes.

Afortunadamente eso non sucede en Galicia.

Outro contertulio, supoño que sin parase a pensar na mensaxe que destilaba o poema que citaba, sosten que

"Todo aquel que aquí prefira
lengua allea á de seus pais,
seralle arrincada a súa
da boca pra xamais".

Meudeus, loitando case 40 anos coa esperanza de que a xente nova preferise unha lingua allea a de seus pais para que agora un teña que ler estas cousas.
¿Sabera o noso amigo cal e maioritariamente a lingua dos pais, por exemplo en Betanzos?
Este invitado do Outeiro e coma o que, cando estas metendo os muebles na nova casa tendo coidado de non reventar o revoque de todas as esquinas, che di “Queredes que vos bote unha man”. “Non ho, podemos ben”, contestas a pesar de que o mueble da sala che esta desencaixando os cadris.

A miña conciencia, Don Lis, esta tranquila e durmo, sendo como son ave nocturna, ben.
O que sucede e que, na analise do que pasa na rua, chega un momento no que so escoito un barullo de consignas interesadas e alienantes que sonan cunha uniformidade intemporal.
Chegado a ese estado de conciencia, so lle queda a un a analise de feitos concretos (a luz da razon) sin distinguir de onde proveñen as mensaxes.
Como o aprecio, espero que chegue un dia a ese estado do intelecto. Veria a inmensa comedia en tres actos que en realidade son un monton de cousas deste pais, a politica entre elas.

¿Imperialismo español? Meudeus Don Lis, ¿cando viu vostede que a metropoli lle dese mais de tres mil millons de euros a unha das suas colonias?
Os seus argumentos, neste tema, estan pasando de coxos a tetraplexicos.

No que ten que ver co meu disfraz de galego, debo comentarlle que hai algo que non poden facer nin os insultos nin a repetecion machacona e sectaria de consignas co fin de deprestixiarme: ocultar a historia dunha persoa (que, como predico ainda que sexa in eremo, esta basada en feitos e non en opinions).
¿Pensa que poden alcanzar as suas malintencionadas opinions a quen a principio dos 70 andaba representando polas vilas de Galicia A Revolta de X. Mariñas del Valle?
¿Cómo pode pretender despreciar a un dos que vivia en galego nos tempos nos que en certos lugares provocaba sonrisas oilo falar?
E asi sigo, retirando os bartulos daquelas casas, sendo incluso dos que lle puxeron os cementos, nas que se minusvalora a lingua na que vivo.

Mire, eu non defendo os nenos galegofalentes que os mestres trataban de castelanizar cando chegaban a escola porque fun un deles. E moi novo decidin que non iba permitirlle a ninguen que despreciase a lingua que aprendin no colo da miña nai. E non era facil daquela, polo que houbo que botar man da coraxe.
Coraxe que lles faltou a moitos que hoxe predican sin ruborizarse.
E neso seguimos, soportando hoxe os insultos duns conversos que, de ter sido nenos galegofalantes noutra epoca, sentirian que un rato lles roia na conciencia o ver que hoxe se fai o mesmo cos nenos castelanfalantes.
¡Claro que eles non viviron en carne propia a dor que sinte un neno cando lle chaman aldeano por falar en galego ou se ridiculiza a lingua que seus pais lle falan con agarimo na casa!

Tamen pode suceder que non teñan conciencia.

Todo esto e tan absurdo e irracional que so unha sociedade enferma pode estar debatindo estas cuestions cando a moita xente lle costa atopar unha euro no monedeiro mais alo do dia 25 de cada mes.

¿Leu por certo o que publica a prensa sobre o concello de Mondoñedo onde o alcalde do BNG non pode pagarlle os funcionarios porque esta en bancarrota?
Ali, igual que en Betanzos na pasada lexislatura, gobernan BNG e PSOE e decidiron“ (…)Unas deudas cuyo importe desconocian y que les decidio a a dar el paso de contratar los servicios de una empresa para auditar la situacion contable del Ayuntamiento. El coste de esta auditoria para las arcas municipales se eleva a mas de 25.000 euros”.

Parece que o BNG doutros sitios si fai auditorias: ¿Sera por que ali levaba o PP gobernando moito tempo e en Betanzos era o PSOE o que o facia?

Deudas ali: 119.000 euros a Sogama + 250.000 euros a unha empresa = 369.000 euros.
Deudas aquí: O doble deles + 2.400.000 euros.

Por certo que, como o outro dia falaba de Pardo de Cela, non sei si sabera que cando iban executar publicamente o Mariscal, a seu fillo e a Pero de Miranda; a sua dona , Dona Isabel de Castro, viña co indulto para os tres nobles galegos que lle concedera a sua prima a Reina Isabel de Castilla.
Uns secuaces do Bispo de Mondoñedo agardarona e entriteverona nunha pequena ponte a entrada da vila (esta ali hoxe ainda que a sua conservacion e deficiente) mentras na plaza axusticiaban os seus. A ponte diselle “do Pasatempo”.


¿Teño que “facer unha oscura laboura (sibilina) de ataque ó Bng local coa sinxela intención de acadar simpatizantes e votos para CxB”?
Non lle nego que nos primeiros meses deste Outeiro poderia haber interes en axudar a delimitar un espacio propio na politica betanceira. E non se pode negar que CxB e BNG comparten electorado.
Hoxe, se tivese interes en que Ceporbe medrase a conta do Benega, deberia non decir nin mu. Deixar sinxelamente, aplaudir non seria honesto, que os nacionalistas de Betanzos sigan pola senda que colleron dun tempo a esta parte.

O BNG e a contradiccion permanente. Pense en GalEusCat:

Cat e a dereita nacionalista catalana que sosten que Cataluña e unha nacion e que, polo tanto, pode autodeterminarse e ser independente cando lle pareza. Esta estratexia politica adopta nos tempos que corren unha tactica visible: Implementar normas (Estatut) que permitan a transferencia do maior numero de competencias imaxinables (ata que de facto o Estado desapareza de Cataluña) establecendo co Goberno Central unha relacion diferenciada (bilateralidade).
A expulsion do castelan da Administracion e unha faceta fundamental nesa desaparicion do Estado en Cataluña.
A esa dereita nacionalista o victimismo que necesita sirvello en bandexa a publicacion das balanzas fiscales (que eles promoveron): “Si todos os anos lle damos mais de oito mil millons de euros os españoles, ¿que pasaria se nos quedasemos con eles?”
Son a dereita e non teñen problema en soster que son insolidarios. O malo e que os socialistas catalans comparten a argumentacion.

Eus e a dereita nacionalista vasca que …
O su victimismo non pode ser economico, xa teñen uns foros mediavales que lles permiten unha fiscalidade insolidaria unica en Europa, polo que a lingua, as tradicions e o Rh ocupan un lugar preponderante.

Gal e, si aceptamos que as alianzas politicas fora do ambito municipal se producen entre forzas afines ideoloxicamente, a dereita nacianalista galega que …
Claro que aquí, o recibir mais de 3 millons de euros anuales da caixa solidaria, o victimismo e mais dificil de explicar. E mais, compriria pararse a pensar que os encores, as termicas e os muiños de vento galegos son agora propiedade dunha empresa catalana. ¿Sera Barcelona a nosa nova metropoli?

Xa que non solidaria, a razon de ser de GalEusCat semella ser estetica: un trio de nacions sin estado baixo o xugo implacable do Estado Español, que forman equipo no tiro de corda por parroquias

Ben quixera eu que os nacionalistas galegos reflexionasen (para deixar de selo) e orientasen as suas enerxias de cara a que o galeguismo de esquerdas se convertise, no social, no xeito de vivir en Galicia.
Porque pode suceder que na Europa do futuro a organización territorial sexa diferente e as rexions diferenciadas teñan Estado propio (Estados Unidos de Europa) a costa da desaparicion dunhas fronteiras que hoxe ainda existen.
Pero andar imitando a Cataluña no momento presente cando estamos na ribeira oposta no economico e simplemente ridiculo.

Sr. Blancolexítimo, sendo vostede home de esquerdas non acabo de entender ese ataque visceral conta do Psoe e contra de Zapatero.

Pois e bastante sinxelo: Eu non me considero (de momento) un socialdemocrata. Eso non quita que un sexa conscente de que os avances sociales en Europa veñen promovidos por esta tendencia politica, que xurde nos paises nos que se produce a revolucion industrial (en España non a houbo e o socialismo español, menos implantado que o anarquismo, era revolucionario).
Polo tanto a miña vision do PSOE esta en funcion da xente que o dirixe.
Pense no PSOE actual:

Numero 1. Jose Luis R. Zapatero, politico profesional
Numero 2. Jose Blanco, politico profesional
Numero 3. Leire Pajin, politico profesional.

O dirixir o partido tres persoas que nunca traballaron noutra cousa, mais parece unha empresa que un lugar de representacion politica na que os mais capaces deberian ocupar os postos de responsabilidade.
En boa loxica, a sociedade interesalle que o frente dos partidos politicos estea xente honrada e capaz.
¿Pode pensar distinto unha persoa de esquerdas que non sexa militante nin simpatizante do PSOE?
Non lle nego que si os nomes fosen Borrell, Solana e Leguina, por exemplo, a miña vision seria distinta.


Para ser vostede home de esquerdas e galegista nunca lle vin unha crítica a que por culpa dunha secta que imparte clases de relixión nos colexios, algunhos nenos –cuxos pais non comulgan- teñán que abandoa-las aulas.

Penso que o feito relixioso, ademais de pertenencer o ambito do privado, divide os humanos en dous grupos:
Os da Fisica, que pensan que o home e un animal coma outro calquera que: nace, medra, reproducese e morre. O seu estado natural e o agnosticismo.
Os da Metafisica (mais alo da Fisica) que pensan que o home e una animal especial que trascende o simple ciclo vital das demais criaturas do Universo.
Ai nacen as crenzas, nas que o cristianismo e a que predomina na nosa xeografia.

Eu son un agnostico que, nunha sociedade democratica que enarbola a libertade relixiosa coma un dos seus valores basicos, respeto profundamentamente a aquel que se declara catolico.
Quedan logo os que na sociedade española actual se declaran ateos. Non son quen de entendelos hoxe e para min “Un ateo e un agnostico con ganas de discutir”.

Decia Alberto Caeiro, un amigo meu: “Que fastidiado (el utilizaba outro termino) e chegar a un asilo para xente sin medios economicos, a unha cociña economica ou a un hospital no que esta un enfermo sin familia, e ver que todos eses sitios estan gobernados por monxas humildes e cariñosas. ¿Non deberian ser as Xuventudes Socialistas (ou Galiza Nova) ou voluntarios da UGT (ou da CIG) os que fixesen o traballo?"

¿E as organizacions gubernamentales que se din ONG?

Para min declararme agonostico leva implicito unha serie de compromisos (recorde a distinta relacion que teñen un porco e unha galiña cuns ovos con xamon): casar polo civil (de facelo) e non bautizar os fillos (que se bauticen eles se queren cando teñan uso de razon).
Tampouco esa praxis era facil noutros tempos e todos os que o faciamos eramos uns “rojos comunistas”.

Por citar o meu benamado Zapatero, que se declara orgulloso de ser un “rojo” (meudeus), recordareille que cando o elexiron candidato empezou unha campaña en contra da Igrexa (“Mas gimnasia y menos religion” era unha das suas frases preferidas se non recordo mal), a prensa publicou que tiña as duas fillas matriculadas nun colexio relixioso. Retirounas del cal Pablo caido do cabalo.

¿Estara Zapatero casado polo civil?
¿Tera bautizadas as nenas?
¿E Jose Blanco?

Dareille un dato para a sua Enciclopedia particular: No ano 1989 o Colexio Vales Villamarin era o mais grande de Galicia e un dos que tiña mais alumnos de España (mil alumnos, poñamos).
Deles so uns cantos (¿6?) non estaban matriculados en Relixion. Asi que un mestre collia a un alumno e sacabao da clase cando tocaba esa materia.
Recordo daquela reflexionar sobre as consecuencias que as convinccions poden provocar cando se toman decisions que afectan a outros. Pero e xusto ai onde se pon a proba o que un e: O vello comunista (con un monton de fillos) comprometido na loita sindical antifranquista sabia que de terminar na cadea (como asi sucedeu) os seus fillos pagarian as consecuencias (os mais vellos tiveron que deixar os estudios e poñerse a traballlar). O que ti facias, comparado con el, era insignificante.
Agora estan esquecidos, atonitos da cantidade de antifranquistas que apareceron cando Franco morreu. Alguns seguimoslle profesando devocion.

Xa sei que non son, nin un nin outro, os referentes da esquerda que un poidera imaxinar pero, non vería vostede peor que estivese o PP no governo?. Eu, mal por mal, prefiro que sexa Zapatero o presidente e non Rajoy. As suas razóns terá vostede para decantarse polo PP. Coñezo un rapáz que sempre vota ó PP porque, hai anos, tivo problemas de lindes cun concelleiro do Psoe. A vostede tamén lle quixeron move-los marcos?.

Despois de repetilo moitas veces resulta aburrido traelo de novo: A miña relacion cos socialistas betanceiros foi sempre excelente no persoal (agora xa non tanto) e votei por eles unha ou duas veces.
A desavenencia e ideoloxica (ou politica se vostede quere): Non se debe permitir que ninguen goberne 28 anos un concello. Sexa quen sexa.
Sendo dous irmans os que pretendian facelo, o feito pasa de inaceptable a insolito.

¿Entende agora que non hai nada persoal e que do unico que se trata e de actuar de acordo co que se pensa coma nos casos que lle veño citando?

Claro que o que para min e politico para outros e alimenticio: un entende a inquina das suas miradas.

Teño que decirllo, esperando que a nosa amistade epistolar non se resinta por elo, que os que teñen por costume actuar poñendolle precio a todo o que fan, non son quen de entender os que actuan de xeito altruista defendendo as suas convinccions ainda cando ese feito lles reporte un balance negativo no economico-social.
Non invento nada nese campo pois teño moita xente coñecida a que imitar, a que nunca lle chegarei mais arriba da suela do zapato.

Ademais desde o punto de vista persoal todo o que trouxo consigo a miña participacion en Ceporbe foron ventaxas. Separouse o polvo da palla nun santiamen.

Eu coa dereita non teño (de momento) nada que ver (sucede o mesmo que coa homosexualidade que vostede me propon). Penso que os cambios nela son tan drasticos que pouco teñen xa que ver con Berlusconi.

Fagamos unha comparacion:

1. Mariano Rajoy, profesion Rexistrador da Propiedade.
2. Maria Dolores de Cospedal, profesion Abogada do Estado
3. Soraya Saenz de santamaria, profesion Abogada do Estado.

¿Sabia que De Cospedal e divorciada e nai dun neno por fecundacion in vitro?
¿Tiña coñecemento de que Soraya esta casada polo civil?

¡Virxenmaria, non podo seguir coa comparacion que acabo escribindo unha novela!

¡Que quere que lle diga!, a min estas mulleres no me encaixan nesa dereita tramontana da que constantemente fala.

Para terminar, dame a impresión que esto se alonga pois escribo de corrido, quero invitalo a que fuxa da homosexualidade e milite no travestismo.
Explicome comentandolle o poema que o irredento de Celanova lle dedicou a filla de solteira dun cura:

A ROSALIA

Do mar pola orela
mireina pasar,
na frente unha estrela,
(tocada polo destino via as cousas desde arriba)
no bico un cantar.
(galego por suposto)
E vina tan sola
(a menuda quedan sos os que levan na frente unha estrela)
na noite sin fin,
(a loita e longa, de noite de pedra)
¡que inda recei pola probe da tola
(o de rezar e metaforico pois Curros era un anticlerical militante e so a un tolo se lle pode ocurrir vivir en galego en certos momentos historicos)
eu, que non teño quen rece por min!
(outro francotirador xenial: a sabiduria conduce inexorablemente a soedade)

A musa dos pobos
que vin pasar eu,
comesta dos lobos,
(¿De que lado viñan as manadas?)
comesta se veu...
Os ósos son dela
que vades gardar.
¡Ai, dos que levan na frente unha estrela!
¡Ai, dos que levan no bico un cantar!
(¡Que soliños terminan quedando!)

¿Que pensaria a que chamaba a tomar A xusticia pola man do que alguen escribia?:

“O derradeiro libro de Rosalia de Castro, En las orillas del Sar, esta escrito en castelan. Parece ser que a explicacion hai que buscala na zamurda ¿? incomprension de boa parte dos propios contemporaneos galegos de Rosalia, a quen atacaron sañudamente en vida”. Ela non perdonou os ataques de que fora obxecto e, quiza, escrebera en castelan o seu derradeiro libro para vingarse de que no seu pais a fixeran obxecto das suas envexosas manobras (Xavier Costa Clavell, A nosa Terra, 1984)

Asi se minte e manipula polo ben da causa (… parece ser … quiza).

¡Que importa que Rosalia publicase en castelan La Flor (1857), A mi madre (1863), La hija del mar (1859), Flavio (1861), El cadiceño (1863), Ruinas (1866), Las literatasa (1866), El caballero de las botas azules (1867), El primer loco (1881), El domingo de Ramos (1881), Padron y las inundaciones (1881) e Mi tia la de Albacete (1882)!

Pois eso, disfracese de Rosalia e pegue unha estrela na frente. Levando no bico un cantar, faga caso omiso de todos os xavierescostaclavell de turno.

Vera como ten a conciencia tranquila e dorme a perna solta (como fago eu) sin necesidade de todas esas pastillas que lle estan destrozando o figado.

Un saudo, e hoxe mais que nunca, saude.74 opinions:

Anónimo

As persoas que sinten especial orgullo en falar unha lingua soa
son fascistas pequenos que se conforman con pertencer a un imperio pequeno pensando ser donos do seu destino hasta que os seus fillos medran coma os coleópteros e empezan a falar a lingua do imperio de abaixo que loita contra o imperio de arriba. Iso pasou sempre, velaí que os chinos de abaixo non se entendan cos chinos de arriba ainda que ambos pertencen a unha terra ben cerrada en sí mesma.O conto é que cando se espallan polo resto do mundo porque xa non caben no seu entón dáselle por non aprender a lingua dos outros e cerrarse nunha especie de Chinatown mundial.Nada novo baixo o sol.

claridad y transparencia?

polo que se ve xa levades facendo de goberno un tempo. iso é claridade e transparencia?

http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008080900_2_212482__ACorunaMetro-Partido-Popular-anuncian-pacto-para-gobernar-Betanzos
Partido Popular y CxB anuncian el pacto para gobernar Betanzos

El acuerdo entre ambas formaciones políticas estaba vigente desde hace semanas y se reflejaba en documentos municipales.

01:53
VOTE ESTA NOTICIA


REDACCIÓN. BETANZOS. El Partido Popular, formación que gobernó hasta ahora en solitario la ciudad de Betanzos, ha pactado la entrada en el Ayuntamiento de Cidadáns por Betanzos (CxB). El acuerdo fue alcanzado hace varias semanas, y en el Concello ya se daba por hecho, puesto que en documentos municipales aparecía reflejada la inclusión de CxB en el Gobierno municipal.
La formación política que lidera la alcaldesa María Faraldo obtuvo seis concejales en las
elecciones municipales celebradas en mayo de 2007 y, desde el primer momento, la idea de un gobierno de coalición estuvo presente. CxB apoyó la investidura de la popular y se mostró dispuesto desde el inicio de la legislatura a formar parte de un bipartito, tanto con el PP como con el grupo socialista. El requisito para los primeros era ocupar la Alcaldía y para los segundos, la expulsión de los hermanos Lagares. Ambas formaciones mostraron su rechazo a estas exigencias.
Las conversaciones y negociaciones entre el portavoz de CxB, Víctor Mejuto, y los populares se han sucedido a lo largo de estos meses, con algún que otro problema entre ambos. El pasado mes de mayo el distanciamiento fue claro y los independientes retiraron su apoyo a Faraldo por no estar de acuerdo con su gestión y barajaron de nuevo la posibilidad de pactar con los socialistas, ésta vez sin exigir la salida de Manuel y Antonio Lagares.
El nuevo acercamiento se produjo a finales del mes de mayo, momento en que los populares reanudaron las conversaciones con el grupo de Javier de la Fuente. A lo largo del mes de junio se sucedieron las reuniones y éstas han llegado a buen puerto, puesto que hoy ambos anunciarán su acuerdo para formar gobierno.

Anónimo

La Opinión da una noticia no contrastada; eso es falso, sino esperemos a la rueda de prensa.
También es falso que Victor Mejuto fuera negociador en esta ocasión.
Esta es una prueba de lo poco profesionales que es la prensa.
Ahora, claro está que el que se hace eco de esta noticia, intenta manipular, o simplemente tiene un miedo que se caga.

Anónimo

ou simplemente leo o xornal. antes os xornais eran dogmas de fe para vos

Anónimo

estou de acordo en que o tripartito catalán fai o mesmo ca Franco e algúns galegos tamén quixeran facer o mesmo si os demáis non estivéramos xa escocidos dos Franquiños grandes para aturar agora aos pequenos.
Pois se os asilos están cheos de monxiñas e non dos do BNG e pola mesma razón que o Sáhara non lle interesa a ninguén, non ten GasOIl e ainda non dan tanto a lata coma os Serbios , e dicir: os velliños nin son belicosos nin dan cartos abondo a non ser aos médicos. Son deficitarios. Aquelo de Galiza Ceibe ainda mola e quenta as tetosteronas dos fanáticos e pode que o Goberno central bote cartiños para Galiza para que os deixen en paz ata as próximas urnas nas que xa se verá si aturan ou cambian de pel. Por iso os bloqueiros fan ben barullo porque da máis cartos par vivir do conto da política. Porque deixémonos de monsergas, os políticos arranxan o seu futuro e ainda por riba se distraen, hai hobbies que merecen paus , pero non arranxan o futuro de ninguén.
Que sigades ben.

Anónimo

via cartafol he leído esto que les dejo
http://www.gznacion.com/henriquedelrio/index.php?cod=128
y si es cierta la cuenta de los once mil millones de impuestos en galicia menos los siete mil que vienen en transferencias y solidaridades desde luego tiene más logica la postura del BNG que la del CXB alq ue por ceirto poco se le pierde en este debate

Anónimo

Visualizado el acuerdo firmado ayer entre CXB y PP, saco en conclusión que,lo importante no aparece en los periódicos de hoy, sino que está colgado en la pagina oficial de CXB.


"Organos Colexiados:

c) Comisión de Gobierno.
A Comisión de Gobierno estará formada pola Alcaldesa, o Primeiro Tte de Alcalde(Javier de la Fuente) e tres concelleiros (dous de CXB e un PP)....."Leyendo esto detenidamente, deduzco que el control del Gobierno recae sobre CXB, no están en la Alcaldía pero como si lo fueran.
¡Muy agudo CXB!.

Anónimo

agudísimos.... "No vamos a pactar con el PP, tienes mi palabra". Me lo dijeron personalmente Mara, Javier de la Fuente, Manolo, Bety,... ya veo lo que vale vuestra palabra. que os aprovechen las lentejas!

Anónimo

Ahora os queda el día a día, que no es poco.
Betanzos lo necesitaba. Ánimo y decisión.

Anónimo

Hola, boas tardes, son Lis de Moura

Agora que, despois de algún tempo, a transparencia voltou ós asuntos de CxB, e xa é público o matrimonio de bens gananciais (a noiva non é tonta!), quero manifestarlle a miña noraboa por ser, CxB, capaz de casarse cá única rapaza do pobo solteira e con ganas de casar. O Psoe non quixo boda e, o Bng, non tiña dote. Ou sexa que isto foi como o de Adan i Eva, estaban sós, non lles quedaba outra…
Ainda que non creo que salga ben, persoalmente desexolles un bo goberno para Betanzos. Coido que o necesitamos.
A Esperanza non a coñezo, despois do problema en Raiola coido que non debería ocupar esta area. Eu non poñería a unha victima do terrorismo de ministro de Xustiza (por exemplo, non sei se me explico). Pedro, ten boas relacións cós clubes?, con todos?. De la Fuente, boa imaxen para alcalde. Con ese carácter e outro saber, teriamos o alcalde perfecto.
Decía un coñecido meu: “me falte la Virgen si lo entiendo”. A min pasame o mesmo. Non son quen de entender o que fixeron, por qué e para qué. Primeiro chantaxe ao Psoe, despois apoio ao PP sin entrar no goberno, despois caganse no que fixeron, din que retiran o apoio pero non presentan unha censura (único xeito de desfacer o mal) e agora entran no goberno. Repito, me falte la Virgen si lo entiendo.
Só agardo que, vostedes, os de CxB, non sexan deses políticos que pasan media vida intentando que os coñezan e, a outra media intentando que non os recoñezan.

Saude, saudos.

Anónimo

Hola, boas tardes, son Lis de Moura

Abraiado me deixou, Sr. Blancolexítimo, por me dar un inmerecido protagonismo, ainda por riba compartido có Mariscal. Grazas pero, coido que non o merezo.

Estou algo espeso e vexo difícil que poida contestarlle ao seu artigo. Tentareino pero, dubido que salla ben. En todo caso, teño tempo para engadir ou correxir outro dia.

O que trato de facer é, calificar actitudes –ás veces con dureza- pero, sempre dun xeito xustificado. Coma exemplo poño os casos do intento de chantaxe a Manolo Lagares, o da sua perda de moralidade, falo con vostede Sr. Blancolexítimo, ao facer unha xustificación “velada” da invasión do Iraque ou, polo emprego dos atentados do 11-M para atacar ao Psoe. Non trato, malintencionadamente, de chamarlle chantaxista nin inmoral. Califico unhas actuacións suas en concreto. Coido que son libre para manifestarlle o que penso. Si lle parece ben, pois ben e, si lle parece mal, ten dous traballos. Sabe que cando quera que Lis de Moura non opine máis no Outeiro, non ten máis que decilo. Alegrome que a conciencia lle permita durmir, pola miña parte, seguirei castigando o fígado.

Tema lingüistico: Sinto ser tan burro pero entendinlle que loitou case 40 anos para que a xente nova preferise outra lingua ao Galego. Entendino ben?. Repito, desculpe o burro que son.
A esa filosofía na que mistura vostede a Franco e o Tripartito catalán vexolle certa falta de senso común ou certa perversión da realidade. Efectivamente, antes perseguiase aos que falaban Catalán, Euskera, ou Galego, na sua terra. Agora tratase de que volte a normalidade para estes idiomas, tamén na sua terra. Lóxicamente, o Castelán, pode resultar perxudicado, só fora da sua Terra. Alguén secou un rio e construeu chalés no seu cauce pero, agora, voltou a auga e os que viven nos chalés teñen que aprender a nadar para non afogar. Así de sinxelo.
Aproveitando, non entendo os comentarios (imaxino, de xente simple) que din que, os galegos de verdade, só queremos falar en galego (eu tamén falo en castelán e, ogallá soupera os 10 máis falados do planeta) e que queremos impoñerlle o idioma aos demáis. Sobra dicir que cada un pode falar na lingua que lle pete, ou asubiar pero, eso sí, o idioma oficial, competencia de Galiza e dos Galegos (dos de verdade).
O único problema é que hai milleiros de nenos e nenas que non saben falar en Galego. A algúns isto non lle importa mais dinse galegos.
O imperialismo espanhol está nos que respaldan estes manifestos coma o de Savater.

Relixión?, non grazas, prefiro a ciencia. Din que a fe move montañas, pero na realidade a dinamita resultou máis útil.
Para vostede a relixión divide ao mundo en dous grupos, os da física e os da metafísica. Par min en: homes intelixentes sin relixión e homes relixiosos sin intelixencia".
Que quere decir?. Que por ser 6 entre mil, teñen que estar sometidos a unha maioria de fanáticos?. Sabe por que só eran 6?. Entre outras cousas, porque crer é máis doado que pensar. He ahí a razón de que haxa máis crentes. Entre outras cousas eran 6 pola covardía que ainda hai no século 21. Pero, que vas agardar dun País no que un alcalde socialista, Sánchez Bugallo, solicita axuda do Apóstol Santiago na loita contra do cambio climático e da pérdida da biodiversidade!.

Conciencia: Cómo non vou entender eu, aos meus anos, a comedia na que vivimos. Parecelle pouco comediante Sánchez Bugallo?. E coma Bugallo centos ou miles.
Non se me pasa pola testa chegarlle a vostede a altura dos zapatos pero, intelecto coma para ver estas cousas, Sr. Blancolexítimo…, penso que o teño.
Perde o tempo en explicarme, a min, quenes son Zapatero, Blanco, Rajoy e Cospedal.
Que me importa a min que Cospedal ou Soraya teñan un fillo de solteira in vitro. Nun edificio no que vivín hai tempo, vivía unha puta, esas que cobran por “hacer el amor”. Aquel edificio non era un puticlub. O que faga unha persoa na sua vida privada, qué ten que ver có partido?. Seguro que no PP hai algún homosexual e no Bng algún do Opus, por dicir algo raro.
De paso, apunte na sua enciclopedia que, Zapatero traballou, non moito tempo pero sí traballou, de “profesor asociado” de dereito constitucional na Universidade de Leon.
Ao que ia eu, Psoe e PP comparten un modelo de Estado, pero con algúns matices i eu, cando hai que elixir, quedo cós matices do Psoe.
Tamén hai outro factor diferenciador para min, a parte das diferenzas do presente, o pasado. Un pasado franquista no que unha figura representativa daquel triste período segue viva pese á reconversión democrática, formando o nexo entre dictadura e dictablanda. Refirome ao todopoderoso, ao tarzán de Vilalba, Manolo Fraga. Un estado democrático normal, calquera da unión europea non permitiría esta situación pero, Spain is diferent e Manolo Fraga é o presidente fundador do partido popular.
A famosa lei dos partidos debería prohibir estas situacións, non sei si xa o fai e o problema é executivo. Manolo Fraga, marcado por escandalos coma teren sido ministro de Franco, coma ser o ministro de gobernación cando mataron aos carlistas en Montejurra, coma ser responsable de sentenzas de morte de anarquistas, coma beneficiarse dos fondos reservados para amañar o seu chalé de Perbes, etc., segue a ser todo un alto cargo dun partido normal para vostede, Sr. Blancolexítimo. Pensar que dí que hai anos loitou contra eles!

Aos nacionalistas galegos teñenos chamado de todo, até terroristas. Sí, nun comentario recente, de fai uns dias. De todo nos teñen chamado pero, ¿dereita nacionalista galega?. Vou ter razón no de que o seu ataque ao Bng é para acadar os votos que falta lle farán a CxB nas vindeiras eleccións, no caso no que ainda existan coma formación para daquela.

Saude, saudos.

Anónimo

a mi me parecen una banda, y una banda de cobardes. abandonan al PP cuando el problema de las obras de la avenida estaba en su punto álgido y ahora pactan gobierno porque ya no hay problemas con los residentes en jesus garcia naveira. son demasiadas coincidencias
y que me decis del teniente de alcalde concejal de prensa que saldrá en todas las fotos? eso se llama estar y figurar sin dar palo al agua. alcalde aunque sea de balde!!

Anónimo

bip bip....bip bip
1ª fase .... realizada.... bip...bip
jai....repito....1ª fase realizada..

me escuchas... jai.....
1ª fase realizada.....

ok..jav..ok...jav...
pasamos a 2ªfase....
pasamos a 2ª fase...
fuera con ella....
fuera con ella....
2ª fase, fusión .....limpieza...
2ª fase, fusión......limpieza...

Anónimo

Hola, bos dias, son Lis de Moura

Sr. Blancolexítimo, mire si ando espeso de ideas que, onde quixen dicir “separación de bens” dixen “bens gananciais”. Correxido queda.

Este que sigue, é o punto número 6 dos compromisos de CxB. Siguen vixentes?.

6. Declaración anual pública de bienes e intereses patrimoniales de los cargos electos de CxB.

Si estes compromisos xa caducaron, pido perdón. Pero, de estar vivos, éste (entre outros) estano incumplindo. Xa o dixen eiquí hai algúns dias. A única publicación ó respecto ten, mellor dito tiña, data de xuño do 2007. Sego sen ter interés nos bens que teñan os concelleiros de CxB pero, o que sí quero é, deixar en evidencia a falla de palabra dos responsabeis dos Cidadans por Betanzos.

Non sei si por conta de quen manexa a páxina web ou por encargo de alguén, un novo personaxe fixo aparición na comedia política betanceira. “O avestruz”. Quen fixo isto, ou quen encargou a sibilina laboura, empregou a táctica de agacha-la cabeza para non ser visto. Neste caso non agachou a cabeza, agachou as datas. Lis de Moura solicita que a esta persoa se lle poña o alcume de "AVESTRUZ", a partires de agora. Algunha mente pensante de CxB meditou e dixo, borremo-las datas e así xa ninguén poderá falar de incumplimento por caducidade.

“Y para que así conste y surta sus efectos en el Registro de Intereses de este Ayuntamiento, firmo la presente declaración, ante el Sr. Secretario del ayuntamiento, en la fecha al principio indicada.”

Este pequeno texto, precedente, figura debaixo das declaracións de bens. Cando un vai na procura da “fecha al principio indicada” non acha nada. Alguén a borrou, malintencionadamente, sibilinamente.

Nesta actuación hai transparencia. Até un parvo coma min se deu conta da falcatruada pero, claridade...

Só os trampóns actuan deste xeito, Sr. Blancolexítimo. Agora veña vostede dicindo que o insulto. Só califico actuacións. Sexa sinceiro. Isto foi unha trampa ou non?. A quen pretenden enganar?.

Saude, saudos.

Anónimo

Dende logo, non se pode dicir que non vos divirtades. Veña vamos falar todos Galego!, mandar o Castelán ao carajo, que os que presumen de falalo é porque o estado de monolingüismo non se fixo como se está a facer en Cataluña! e cando non teñamos máis remedio que falar cos da fora falaremos en INGLIsh ou en Castrapo ou no que está a acontecer en América para os non ben escolarizados: o Spanglish ! e así mataremos co Castrapo imperialista novo ou co Spanglish da morralla as linguas bárbaras da merda de sempre coa que imperialistas e nacionalistas se senten tan orgullosos, os dous falan un Peninsular-látin que en termos castrapiles acabou coa única lingua de certo o Latin. Se tiveran algo de molleira reividicarían esa ou a que se falaba moito antes, total só sería unha especie de Euskera novo e así si que Galiza ou Spain sería different e Ceibe!
Vos seguide a dicir que si os Lagares aquelo e aqueloutro e que si os do Cxb din unha cousa e logo outra, total é "bis ao estribillo" de sempre; non hai máis ca ver o que fan os PP grandes contra os Psoe zapateiriles para comprender que nas rexións lle xurden imitadores que botan eruptos coma eles.Namentras a casa sen barrer.
Betanzos cáese a cachos, non hai máis ca ver o casco vello, pero o máis importante é ver quen o fixo pior ou quen o faría, ha!, millor, coma sempre. O caso é gañar eleccións e despois botarse a durmir e a eruptar uns contra os outros. Que non hai traballo? e para qué ? que se metan na política que é a millor maneira de cobrar por non traballar! todo se lles vai no pico! despotricar contra os outros da menos traballo que traballar.
Seguide arranxando o mundo do Castrapo.

Anónimo

Fraga ao banquillo. Xustiza xa

Anónimo

Desde mi retiro vacacional, como es costumbre en el mes de agosto, escribo estas lineas para recordar que se han cumplido las predicciones de nuestra "bola de cristal", predicciones hechas con claridad y transparencia.
Srs de CXB ¿me puede decir usted como es que hace un año su partido defendía la reducción de dedicaciones exclusivas, haciendo firmar al PP un "papelito" con ese punto, subiendo la asignación a los partidos estratosfericamente, diciendo que así el reparto era más justo, y ahora consigue tres dedicaciones exclusivas encubiertas para sus concejales?
Porque hay que decirlo, son tres dedicaciones exclusivas encubiertas lo que han conseguido, al pueblo le venderán que no, pero por favor, tengan ustedes la decencia de decir lo que van a cobrar.
srs de CXB, aqui en Betanzos cuando una persona es muy mentirosa se dice que es más falsa que un cojón de palo y me parece que les vamos a conceder ese honor.

Desde mi retiro vengo para recordarles ciertas cosas con las que ahora tendrán que pelear, porque su socia es muy dura de roer, algo que ya sabe javier de la fuente desde hace tres años, cuando andaba llorando por las esquinas betanceiras diciendo lo mala persona que era Maria Faraldo.

--Entre otras cuestiones tenemos el tema del Centro Betanzos de Buenos Aires, al que le tenemos prometidos 12000 euros para medicinas y otros 6000 para mantenimiento de edificio, y unicamente han llegado 6000 para medicinas.
Eso si, para fiestas moteras hechas en el pasatiempo hay dinero de sobra (sobre 12000 euros).
-- Otra cuestión es la galescola, tema muy manido ultimamente y donde la alcaldesa se está luciendo, con el apoyo de CXB. Tengo que recordar a los betanceiros libres y transparentes que desde el 17 de Junio hay una cartita que entró por registro, de la Consellería de Presidencia, dando de plazo hasta el 31 de julio para poner a disposición de la Xunta terrenos suficientes para construir el centro, sin que hasta el momento haya habido contestación por parte de alcaldía,
¿le parece correcto esta situación?
Lo mismo está sucediendo con el centro de educación infantil, que desde hace casi dos años hay un expediente de expropiación, iniciado por acuerdo plenario y reiterado hace poco por el pleno y nuestra alcaldesa con su irresponsabilidad, manifiesta que no está muy segura de que los acuerdos plenarios anteriores haya que cumplirlos, pues si, señora, si, hay que cumplirlos y ha tenido un recordatorio hace poco en un pleno, pero igualmente se lo ha pasado por el forro, ya que desde Mayo hay una carta de la Consellería de Educación instando al concello a poner ya a disposición los terrenos, pero la alcaldesa tieno otros planes y yo se los voy a explicar haciendo uso de "nuestra bola mágica" que actúa siempre con claridad y transparencia.
En el pleno de esta noche, que ya anuncie en tiempo y forma sorprendiendo incluso a la oposición, se tocará este tema y se pondrán los terrenos a disposición, pero con 12 días de plazo ya caducado, la xunta no se lo aprobará y así la alcaldesa, en su irresponsabilidad, dirá que la xunta está perjudicando a Betanzos por ser del PP.
Pero al final quienen salen perjudicados son los niños de Betanzos y su comarca y los culpables verdaderos tienen que conocerse: MARIFA FARALDO Y SU SOCIOS DE CXB.

--Pero si todos estos temas son sangrantes, dejo para el final lo que yo considero un escandalo que espero la oposición sepa aprovechar.¿os acordais del tema alfonsetti? Me imagino que si, claro.
Pues desde la claridad y transparencia que nos da nuestra "bola de cristal" les digo a todos los ciudadnos libres de verdad, que CXB tiene en sus manos un informe del Secre en el cual se informa de que, conforme a derecho, no ha lugar a ninguna indemnización para la familia Pita.
¿por que no lo publican en su página web, con claridad y transparencia?

CXB O PP2, DEJEN DE ENGAÑAR AL PUEBLO Y ACTUEN CON LA CLARIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA QUE PRESUMEN.

Anónimo

Hola, bos dias, son Lis de Moura.

Sr. Blancolexítimo, hai un pouco dixen e demostrei (creo eu) que CxB incumple, entre outros, o número 6 dos seus compromisos, no caso de que éstes sigan en vigor.
Coma dixen “entre outros”, vexome na obriga de citar algún máis. Este, que sigue, é o compromiso número 3 dos Cidadans por Betanzos.

3. Auditoría y publicación del estado económico del Ayuntamiento.

No novo pacto de goberno, entre Cidadans e Populares, non aparece nada ao respecto deste punto. Xa non lle importa a CxB a auditoría?.

Hain uns meses, referido á auditoría, decía vostede, Sr. Blancolexítimo:

“Penso que a solucion o dilema teremola pronto e si resultase que non se poden facer volverei pedirlle disculpas o BNG de Betanzos por chamarlles mentirosos.
Habera que ver o que faran outros contertulios si as auditorias se levan a cabo finalmente.
Sobre o tema non teño mais que decir.”

Nin Blancolexítimo pediu perdón ao Bng de Betanzos (alomenos públicamente), nin tampouco, CxB ou Blancolexítimo, fixeron o lóxico comunicado do que sería un grande logro acadado grazas ao seu partido, auditar as contas municipais.

A auditoría non se fixo e, o perdón segue agochado no seu orguio, Sr. Blancolexítimo.

Boto agora este tema porque, en vez de estar vostede calado, está a perder a vergoña!, trae vostede ao Outeiro as contas de Mondoñedo que, aos de Betanzos non nos importan moito.

En Betanzos, non se fixo a auditoría á que vostedes se comprometeran, nin se vai facer. Queda ben claro, para calquera imparcial, que é outro compromiso incumplido dos Cidadans. E, ainda por riba, ten vostede o atrevemento de intentar contentarnos cá auditoría de Mondoñedo.

O que aparece colgado na páxina web do concello é un informe do Interventor Municipal, non unha auditoría e moito menos unha auditoría externa. Nin está definida como tal, nin o tipo de auditoría, nin os obxectivos, ect. Estamos ante un simple informe pero, sabe vostede mellor ca min, que auditoría NON.

Novamente estou ante un COMPROMISO INCUMPLIDO dos Cidadans da claridade e transparencia. E agora van ser goberno!.

Saude, saudos.

Anónimo

Carallo blanco, te están dando cera

Anónimo

http://webvella.bng-galiza.org/futuretense_cs/Archivo/requerimento%20terreos.pdf

que nos cuentas sobre esto?
a pesar de dejarnos sin guardería vais y pactais?
qeu falta de verwenza. claro que nos está de lo lindo, CXB es un partido armado para lucimiento de De la Fuente y lleno de gente que no es de Betanzos y claro asi hacen lo que hacen poruqe tanto les da el pueblo.
llevo un año pidiendo perdón por los seis votos que les di a esta banda y cada dia me siento mas culpable de como esta el pueblo. voy a tener que inmolarme ya que pedro no cumple su palabra de caparse si pacta con mari

Anónimo

No pidas perdón, ni te inmoles, tienes la justicia en tu mano, si estas descontenta, la próxima vez, no les votes.
Tienes más opciones dentro del panorama municipal, ¿no crees?.

Anónimo

También pide la auditoría el Bng, en su etapa en el gobierno municipal, después de que tocó poder, resultó que no se podría hacer, a pesar de que voces del propio bloque decían que si, que había sido una jugada orquestada por Lagares y el Secretario, eso lo dijeron personalmente, un concejal que en este momento no milita en estas filas nacionalistas.
Creo que fue suficientemente explicita la auditoría efectuada por el interventor municipal, al que no le valga, supongo que es, porque tendría algo de parte, en el agujero dejado, sino por metedura de mano, si por metedura de pata.
Por otra parte, creo que el argumento referente a la declaración de bienes, es un poco infantil, pues todo el mundo sabe que si no hay variación en la declaración, no es imprescindible actualizarla, de todas formas no estaría mal que CXB, diera alguna explicación, aunque siendo el único que se expuso publicamente, creo que los reproches sobran, empecemos por ver las declaraciones de bienes del Psoe y Bloque, que tuvieron mas tiempo a actualizarlas.

Anónimo

pero es que no era compromiso del PSOE ni del BNG.
y lo de la auditoría, en fin. si para vosotros eso es una auditoría pues muy bien, pero no lo es y por algo ni el interventor se atreve a llamarle auditoria.
por otra parte alguien cree algo de lo que pueda decir doporto a estas alturas? veo que lo seguis defendiendo a pesar de lo que se le descubrio en la obra de la cuesta del ayuntamiento siendo arte y parte en el asunto. eso es ético para vosotros? no me hagas reir. que va a decir doporto? que metio la pata? intentará echarle más mierda encima a sus excompañeros. todo un ejemplo de compañerismo desde el primer minuto
jugada entre lagares y el secretario? lo que quieras pero resulta que la auditoria la hace el interventor y es sabido que secretario e interventor no se hablan.

Anónimo

Te referirás al interventor actual, porque el que había en 2003, 2004 y 2005 era otro
No busqueis excusas de mal pagador. Quisisteis bailar con la más fea y Doporto os lo advirtió... ahora achantar con las consecuencias.

Anónimo

e vostedes por qué falan mal de don Manoliño? seica non lle bicaron os pes os galegos? de "España" botárono e aquí votárono; se non se chega a facer velliño, ainda teríamos don Manoliño para rato. E logo queren que lle pidan contas quen? os que o botaron? daquela habería guerra nos que o votaban e lle bicaban os pes e enton o que o botou pensou que o millor era deixalo coa panda de fanáticos que o adoraban, sempre eras millor facer a vista gorda ca ter unha especie de mártir das colonias da terra ceibe.
Votan e adoran a don Manoliño coa man dereita e coa outra man danlle paus o "imperio" porque llo bota para acá.
A ver si se aclaran!

Anónimo

Hola, boas tardes, son Lis de Moura.

Anónimo 12.58, é vostede moi simple nos seus analises, seguro que é vostede moi simple en xeral. Non sabe o que é unha auditoría, verdade?. Non llo vai explicar Lis de Moura, que o fagan os expertos do PP ou de CxB. Contestolle case por lástima, por alusións, non porque mereza a pena contestarlle. Colgarlle unhas albardas e agardar que o carguen, sería o máis apropiado con vostede.

Se non lembro mal, o que Do Porto dixo ao respecto daquela auditoría prometida foi, que había que respectar a opinión dos técnicos (Secretario ou Interventor, imaxino). Refirome ao que dixo públicamente. Si lle dixo a vostede algo en privado, non o podo discutir.
O demáis son invencións suas, señorito, ou señorita. A min e, supoño que a calquera sensato, non me vale, e asegurolle que eu non metin a man nin o pe no burato que di vostede.

Todo o mundo?. Eu non sabía que si non hai variación, non é imprescindibel actualizala. Tereino en conta na vindeira declaración da renda. Si me din algo os de Hacienda, direilles que non me veñan con argumentos pueriles. Vostede escapou dun comic, da feira de A Coruña?. Os seus razonamentos parecen sacados de “Alguén voou sobre o niño do cuco”.

A min non me importan as declaracións de bens dos concelleiros do Psoe, do Bng, do PP nin de CxB. Importanme os compromisos. Calquera, menos vostede, pode ver eiquí unha evidente falla de compromiso e un intento de burla, unha trampa para enganar aos betanceiros, borrando a data do informe do ano pasado.

Coda (coma diría meu apreciado Blancolexítimo): Non será vostede o AVESTRUZ que se pasou de listo e agora teme a bronca do resto dos Cidadans?.

Saude, saudos.

Anónimo

Dende logo! eu estiven xa con xente que entraba e outra que saía e cada un deles facía unha auditoría. ainda estou por ver para qué servían como non fora para ter claro que ninguén o fai ben.
E com o ían facer? nin as estradas nin as escoliñas nin as auditorías nin si se lles indemniza aos Pita de turno etc, arranxan os problemas dun pobo.
O que fai falta na política son ideas que saquen a xente da miseria , e iso é o que non teñen.
As ideas costan traballo e iniciativas . Aos políticos quéntanselle demasiado as molleiras con mirar cómo ganar eleccións e despois como vivir cando as perdan para ter sitio para outra cousa máis. O millor se os deixaran en paz ou colaboraran con eles ocurriríaselles algo de proveito, pero xa se ve que se esgotan en ideas pueriles coma as do cheque bebé ou devolver 400 misérrimos euros... que o pobo, vergonzosamente traga, e despois con outras ideas xeniais coma esas que non arranxan o bolsillo de ninguén, sérvenlle para unha tanda de papas para o pequeno e logo a velas vir. Logo de deixar secas as arcas do "estado" con esas ideas billantes para ganar as elccións atópanse con que están en números roxos. E o que é pior: os dos bebés tamén coa diferencia de que os que lle diron o cheque seguen a cobrar polas súas brillantes ideas gracias aos que picaron vergonzosamente e os votaron alegremente , e que eles non porque a meirande parte deles xa perdeu o seu traballo.
Pero vos seguide a imitalos, berrando ben, que os problemas de Galicia Ceibe, os imperios pequenos,Cataluña é outro imperio pequeno da terra Liure que só quere abranguer para sí e é insolidaria dabondo,os problemas dos microimperios castrapiles arránxanse coma sempre barullando e non botando unha man. Tódolos que están fora sempre dicen que o ían facer millor!Qué cousas!

Anónimo

Anónimo 14:35.
Usted mismo se desacredita tratando de desacreditar a los demás.
Usted tampoco merece la pena, por lo que en mi escrito evito mencionarlo, lo que si merece la pena, es la gente que pasa por aquí y puede leer sus escritos malintencionados o simplemente manipuladores, no gaste su tiempo en responderme, pues para leer idioteces, mejor paso de sus escritos, como es norma en mi.
No voy a ser yo tampoco, el que le explique que es una auditoría, Sr.Sra o Srto. Srta de Moura, solo digo que para mi, es totalmente explicita y válida, además de cumplir con el compromiso de CXB, usted sabrá la razón por lo que no le vale el trabajo del Sr. Interventor, sera...¿por que es muy simple? ¿sera porque usted necesita algo mas técnico, ya que es usted tan profesional?.
Para terminar, solo le diré que su opinión es respetable,aunque no la comparta la puedo entender, pero que sus formas son como las de un charlatán de feria.
Con respecto a los compromisos, debo decirle que solo se de un partido cuyos cargos electos, por compromiso hacen públicos sus bienes, esto no tiene nada que ver con su declaración de la renta, pues a no ser que usted tenga algo que ver con algún partido político, no esta en obligación de hacerla publica, su cita como la mía es privada.
Y con esto vuelvo a repetir que debe usted de conseguir mas información sobre estos temas, pues me parece que como se dice coloquialmente, " esta mas perdido que un pulpo en un garaje".

Anónimo

querido pulpo del garaje:
acaso no sabe usted que todos los concejales tienen que declarar sus bienes e intereses ante el secretario como paso previo e imprescindible antes de tomar posesión? Esto desecha su debate sobre las declaraciones. El resto no se comprometieron a nada mas que declararlas donde es obligado por ley, CXB fue mas allá y ahora regatea.
Para lo relativo a la auditoria, CXB prometia que nos iba a decir cuanto valen las bombas del San Roque con la dichosa auditoria y yo en lo que se ha conlgado en la web municipal no se ni cuanto tenemos que pagar al año por el agua y la luz y telefonos, ni por sueldos, ni por nada

Anónimo

Todavía no se ha dado cuenta, Sr. Lis, que la palabra de CXB vale menos que un centimo de euro.
En un año y pocos meses se han pasado por el forro de los cojones todo lo que habían prometido, lo que habían firmado, etc.
como decía su amigo a lo cual me adhiero "Me falte la virgen si lo entiendo"
pues eso, a mi la virgen y todos los santos y dios me perdone si falta alguno, pero los puntos de compromiso que mariño se encargo de cacarear una y otra vez, se los han pasado por el santo forro de los santos cojones.
SALUD.

Anónimo

Bueno, os do CXB volveríanse atrás porque decataríanse que entrando na política é a millor maneira de fuxir do paro , e se non mirade para o Clinton e o Aznar dspois de deixar os seus cargos, a escribir
libros e a dar conferencias! E digo eu : e para que dan conferencias si como millor están é coa boca pechada? pero aínda hai alguén que os queira oir?

Anónimo

Hola, boas noites, son Lis de Moura. (charlatán de feira)

Anónimo 14.36, ten razón, di que non debo respostarlle e non o vou facer. Para qué discutir?, para que instruilo a vostede si non lle vai servir de nada.
Sabe que penso. Seguro que practica algún deporte, futbol, baloncesto, balonman y acerto si digo que xoga de defensa. Digollo porque o seu é a anticipación. Vostede respostame antes de leer o que eu escribo e así, malamente podemos entendernos. Tranquilicese un pouco
Lea o que eu escribo e despois, si quere, fale. O traballo do Sr. Interventor pode ser precioso, preciso e técnico. Qué lle vou discutir eu ao traballo dun profesional nunha área na que non entendo nada, coma en case todas. O que discuto eu é que, o que aparece na páxina do concello non é unha auditoría e, polo tanto, si CxB mantén o contrario minte. E, si CxB non consigue que se faga a auditoría prometida estará faltando a un compromiso coma o da publicación de bens, por moi infantil que lle pareza a vostede.
E digo que non lle vou contestar porque, tería que decirlle que, alomenos no sector público eu coñezo 4 tipos de auditorías, duas de regularidade que poden ser financieras ou do cumplimento da legalidade e duas operativas, que poden ser de eficacia ou de economía i eficiencia. Hai despois outra, a integrada que inclue os catro tipos que acabo de dicir. Tería que decir tamen que este traballo debe ser feito por persoas con formación técnica e capacidade profesional axeitadas, é dicir, con formación, experiencia e actualización de coñecementos (algo que lle supoño ao Sr. Interventor). Tería que falarlle tamén de independencia, de dilixencia profesional, de responsabilidade e de secreto profesional.
Tamén lle podría dicir que nunha auditoría do sector público, terase a garantía de que os auditores aplican procedementos que lles permitirán, en circunstancias dadas, acadar os obxectivos de auditoría. Qué máis se me ocorre?. Por exemplo que, o cumprimento dos principios sinalados proporcionará probas suficientes e válidas para apoiar razoabelmente as opinións, xuicios e conclusións, respecto aos obxectivos de auditoría.
En fin, son certos rasgos (por dicilo dun xeito simple) que debe ter auditoría que se precie e que no informe da Intervención non se distinguen. Tamén, podría continuar, con que o auditor deberá planifica-lo seu traballo có gallo de identifica-los obxectivos da auditoría a
realizar e de determinar o método para acadalos de forma económica, eficiente i eficaz.
Qué máis lle podería dicir si lle contestara?. Sí, xa o sei, nese caso falarialle da supervisión, do control interno, da evidencia, da revisión do cumprimento legal, da importancia relativa e risco na auditoría
Sabe vostede o que é un plan global?. Sabe que é necesario un plan global nunha auditoría, coa definición do tipo de auditoría a realizar, desde a sua natureza
xurídica e os seus grados de responsabilidade até o coñecemento dos seus obxectivos e o seu
desenrolo presupuestario, xa que a función administrativa pública está fortemente
determinada polas disposicións legais; o estudo de fiscalizacións ou informes anteriores, incluido a posibel análise dos papeis de traballo correspondentes; o coñecemento da estructura organizativa e funcional da entidade; etc., etc., etc.
Todo esto podiallo explicar eu se lle contestara a vostede pero vou seguir perdido no garaxe e deixar que a ignorancia siga a domina-la sua vida.

Coda: Vaia erro, amigo independente, mira que borra-la data!.

Saude, saudos.

Anónimo

As auditorías non serven para nada; bótanse as culpas os uns aos outros e teñen todo tan mergullado que non sei de ninguén que aínda que na audotitoría se vexan falcatruadas dea cos osos no cárcere. Vos repito que non serven nin para disminuir o paro porque sempre chaman aos mesmos para que os defendan.Para disminuir o paro o millor meterse na política, o millor xeito de sacar cartos sen traballar.

Anónimo

si como se dice en el ayuntamiento este presupuesto lleva redactado exactamente igual desde marzo, ¿qué es lo que ha motivado que hasta agosto no se haya aprobado? ¿Es esto velar por los intereses del pueblo?

Anónimo

Declaración de un concejal.
REGISTRO DE INTERESES
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, declaro bajo mi responsabilidad que los bienes que integran mi patrimonio son, a día de la fecha, los siguientes:
Y para que así conste y surta sus efectos en el Registro de Intereses de este Ayuntamiento, firmo la presente declaración, ante el Sr. Secretario del ayuntamiento, en la fecha al principio indicada.

El Secretario
Don Cristóbal Víctor Fraga Bermejo

Declaración de un concelleiro (o mesmo de antes en Galego).
REXISTRO DE INTERESES
DECLARACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS

En Betanzos 12 de Xunio de 2007.

En cumprimento do disposto no artígo 75.7 d a Ley 7/1985, de 2 de abril, declaro baixo a miña responsabilidade que os bens que integran meu patrimonio son, a día de hoxe, os seguintes
E para que así conste e surta seus efectos no Rexistro de Intereses de este Ayuntamiento, asino a presente declaración, ante o Sr. Secretario do ayuntamiento, na fecha ao principio indicada.
O Secretario
Don Cristóbal Víctor Fraga Bermejo


Hola, bos dias, son Lis de Moura

Sr. Blancolexítimo, grazas por deixarme emprega-lo seu medio de comunicación (O Outeiro) para dicir que, coido que nos atopamos diante dun feito gravisimo na política de Betanzos. Pareceme que queda claro que estamos diante dun caso de falsedad de documento público asemade, diante da obra dun ou dunhos chapuzas. O destino do autor/es desta falsificación non correrá perigo sempre que pase por ser trileiro nas feiras.

Non sei si porque, hai uns dias, Lis de Moura advertiu que o compromiso de declaración de bens se estaba incumplindo ou por outras circunstancias máis relevantes, alguén decidiu meterlle man e borrar a data do documento, coma fai algún tendeiro “listo” cás datas de caducidade dos alimentos. Pero este astuto personaxe, esqueceuse de facelo nas duas versións idiomaticas que ofrece a páxina dos Cidadans.

Deste xeito achamos un documento en galego coa data posta e outro, en español, falseado e sen a data, cun parrafo ao remate da declaración que fai referencia á data que debía ir no comenzo da mesma. Ambolos dous documentos están asinados polo propio declarante e polo Secretario Municipal. Argumentos infantís os meus?. Tal vez!, tal vez!

Sr. Blancolexítimo, pensa vostede, coma min, que a declaración de bens, asinada polo Secretario e polo declarante é un documento público?.
Sr. Blancolexítimo, pensa vostede, coma min, que o documento citado, na sua versión española, está falseado?
Sr. Blancolexítimo, pensa vostede, coma min, que éste é un caso de falsedad de documento público?.

Sr. Blancolexítimo, na miña humilde opinión habería que ver até onde chega a responsabilidade deste asunto. De momento ao partido enteiro. Unha dimisión do alto cargo de CxB, sería moito pedir?. De novo, tal vez!. Unha aclaración, sen dúbida algunha.

Saude, saudos.

Anónimo

D. Lis, por que non monta unha tenda de cortiñas. A travesia do deserto a de ser dura pero os sobrevivintes han tener o premio merecido, mentres tanto como fan tódalas tribus nómadas póñase a camiñar, e o camiño significa cambio.

Anónimo

Hola, bos días, son Lis de Moura.

Anónimo 10.02,

É vostede o tipico filósofo de puticlube político. O redentor de putas parlamentares que pode morrer afogado cós seus propios vómitos despois dunha borracheira, despeitado porque se enterou que o traveste traballa polos cartos e non lle quere.
Só lle queda intentar achar un novo combustibel a base de pela de laranxas agres ou praticar o onanismo cunha man e un plátano na outra.
Cando decida afeitarse, verá o feo que é.

Saude, saudos.

Anónimo

Bos días masocas.

Relembremos:

O ex voceiro municipal do BNG de Betanzos Isidro Doporto tivo unha adicación exclusiva no periodo que estivo designado como Concelleiro de Urbanismo e 1º Tenente de Alcalde no Concello de Betanzos non adicandose mentres a absolutamente nengunha actividade de caracter profesional.
Causou baixa colexial das obras nas que ata o momento actuaba como técnico e igualmente causou baixa na Agrupación de Peritos Xudiciais de Galicia.
Unha vez que se produce a súa demisión se reincorpora aprox. 1 mes máis tarde á súa actividade profesional basada no título Académico que posúe e agradecendo a tódolos clientes betanceiros e foráneos que depositaron a confianza na sua profesionalidade.

No caso da Edificación da Rúa do Castro cabe sinalar que a súa contratación se produce meses máis tarde de incorporarse profesionalmente e en funcións de Dirección de Obra e seguridade e non de cararcter proxectista como así se acredita no expedente municipal a desposición de calquera cidadán que desexe comprobalo.

É importante sinalar que durante o periodo con adicación política en réxime de exclusividade os seus ingresos foron lixeiramente inferiores aos medios obtidos o ano inmediatamente anterior.


As razóns da súa marcha obedecen estrictamente e exclusivamente a diferencias políticas dentro do BNG local e centradas nos distintos posicionamentos sobre a relación de cogoberno co partido socialista (Isidro Doporto poido perfectamente abadeirar a permanencia no Goberno Local e neste caso continuaría nas suas responsabilidades). Para Isidro Doporto era evidente que, do mesmo xeito que o BNG debéu transladar aos cidadáns o feito de ser unha organización con capacidade de goberno, agora xa era o momento de decirlle aos cidadáns que co Partido Socialista local non era posible. Hoxe resulta evidente que a caída de Lagares arrastróu a un BNG percibido socialmente como vagón de cola socialista.

As faladurías e mentiras verquidas durantes estes anos so reflicten a incapacidade que teñen algunhos políticos para transmitir a realidade. E ¿cal era a realidade naquel momento? Pois que nos queremos quedar, que creemos que o BNG debe seguir no goberno e o noso voceiro estima o contrario.

Igualmente se aproveita para indicar que xamais houbo unha Asemblea local "perdida" por un bando ou outro, o máximo ocurrido foi un "empate" que certo é reflexóu a merma de apoios a política deseñada polo voceiro municipal.

P.D.: Por último decir que Isidro Doporto e determinado número de militantes locais causaron baixa na organización o pasado mes de maio de 2008 despois de transcurrir o plazo de un mes estipulado para pagar as cuotas impagadas do partido.

Anónimo

e logo de facer campaña contra o BNG cos recortes da Opinion co do Xuncaliño e o de Pansimer. E que queda de ambos casos? a ver quen mentiu

Anónimo

Es más cómodo para la dirección local del BNG buscar un culpable entre los compañeros que analizar la estrategia seguida en la pasada legislatura y reconocer los errores.
Lo peor es que la história sigue planteada igual de mal hoy.

Anónimo

no entiendo por que traeis ahora eso que pasó hace cuatro años y que bien pasado está. total no se van a poner de acuerdo ambos bandos, o exbandos, o lo que sea. si aprendieron unos y otros bien y sino tambien.
a lo mejor es para hablar de otra cosa y evitar que se hable de que el PP esconde documentacion oficial y aun asi CXB cierra filas y calla.

Anónimo

estrategia ceporbiana

en vez de hacer frente a los escandalos, a la manada ceporbiana le da por hablar del bloque, de isidro y del pasado

Anónimo

me parece que algún ex-bloque es parte invisible de CxB
Sabeis quien?, je, je, je...

Anónimo

a mi particularmente me da igual lo que hizo el bloque en el pasado. las urnas ya lo ha juzgado. lo que pido es que hayan aprendido y cambien de paso poruqe esta visto que de cxb poco podemos esperar

Anónimo

....y que el psoe solo no llega

Anónimo

Estais insinuando que los desertores del bloque están en Ceporbe?

Al Negociador

me gustaría conocer la opinión del CXB sobre lo de que la Faraldo ocultase el plazo límite para ceder el solar para la guardería, me parece lo suficientemente grave como para qeu se de una explciacion clara y transpatrente

Anónimo

En un año Betanzos es un puñetero escandalo
Alfonseti, donde hay un informe del secretario, parece ser, en manos de CXB, donde especifica que no se debe pagar indemnización.
Galescola, donde había un acuerdo plenario para ceder terrenos que ya estaban practicamente conseguidos y por los cojones de la alcaldesa, no los vamos a ceder a la xunta, a pesar del ultimatum por medio de una carta.
¿Quien es el funcionario al que suben 15000 euros? ¿Adivinan quién?
Yo si lo se.
Igual el Sr Mariño puede sospechar porque se le suben 15000 euros precisamente a ese funcionario, jejeje
Balconadas 2008, ¿quien es la comisaria de la exposción? ¿donde está su nombramiento?
En próximos capítulos iremos desvelando los siguientes nombramientos que va a hacer javier y compañia, alguno ya lo sé antes de salir la convocatoria.

Anónimo

clarísimo e transparente: que non teñen un can.

Anónimo

Non teñen un can cando non lles interesa.
Otras tres dedicaciones exclusivas, cuando se cansaron de pregonar hace un año que no podía haber más de dos, subiendo la asignación a los partidos.¿os acordais?
Subida de 15000 euros a un funcionario.carallo
¿cuanto cobrará la comisaria de las balconadas?
No ha habido nombramiento ni bases para el mismo.
¿cuanto va a cobrar la hija de juancito?

Pero no hay pasta, jajajajjajajaj
Aquí la alcaldesa tiene una buena herramienta política.

Anónimo

Se vislumbra un desierto y unos caminantes rosa en mano. Feliz travesía!

Anónimo

Bueno, pues yo que estoy de retiro vacacional, como es costumbre en Agosto, un mes en el que normalmente la gente se dedica a disfrutar de las fiestas, tranquilo y donde nunca pasa nada, tengo que escribir nuevamente otra noticia, con la claridad y transparencia que nos da nuestra "bola de cristal", ya que está bola si que es una ciudadana libre de verdad.
En el pleno del pasado día 12 se comentó la subida de 15000 euros a un funcionario en particular, subida que la oposición no se explicaba en el pleno.
Pues bién, unos cuantos compañeros funcionarios de nuestro querido ayuntamiento se reunieron ayer por la tarde para comentar esta subida tan exagerada de sueldo (15000 euros, casi nada) por no se sabe que conceptos a un funcionario en particular y estamos pensando en tomar medidas legales contra esta medida.
No se puede consentir que a unos les suba un 2% y a otros un 4% y a otros lo que a la alcaldesa le parezca. Esto es de tal arbitrariedad que ningún sindicato o juez lo va a consentir.

Sr. Mariño, ¿donde está su claridad y transparencia?
¿Se están convirtiendo ya en políticos profesionales?

Anónimo

As festas son o circo do que vive o pobo. A anestesia de que todo vai ben nas colonias de Aznar. Aínda anda por eiquí.
os cartos do funcionario son o chocolate do Loro. Cómo privar a un funcionario da política do chocolate do Loro. Non hai cartos para nada, pero aprenderon ben a lección do Loro.

Anónimo

carta abierta a Javier

Estimado Javier:
Te conozco hace mucho años y siempre te tuve por una buena persona, un chaval deportista, serio y formal.
Pocas veces he hablado contigo, pero las que he hablado siempre me ha parecido que eras una persona razonable.
Te llevaste una gran decepción con María Faraldo, hablaste muy mal de ella por el pueblo, juraste y perjuraste que era un peligro para el pueblo.
Luego hiciste un partido propio, "independiente" y muchos nos vimos esperanzados, por fin la derecha en Betanzos tenía a alguien moderado.
Pero mi sorpresa vino cuando te cargaste al partido más votado y pactaste con María Faraldo para hacerla alcaldesa y no solo eso, sino que ahora has entrado de lleno en su gobierno como primer teniente de alcalde.
Te juro que no lo entiendo, por muchas vueltas que le doy en la cabeza, no lo acabo de entender.
Pero es que además, en el último año te he pescado en varios renuncios que me ha hecho pensar en que, o bién me mentías antes o mientes ahora.
Allá tu y tu conciencia, por lo que a mi respecta has dejado de ser aquel Javier que un día conocí y en el que confié.
Me has decepcionado como persona y como "amigo".

viva bialcalde!!

http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008081400_2_213567__A-Coruna--Metro-Javier-Fuente-existir-ningun-problema-estos-tres
Javier de la Fuente: "Sé que no va a existir ningún problema con el PP en estos tres años"
Este homber tiene una bola de cristal!! o eso o el solito dice por que hubo problemas con el PP hasta ahora por su parte. Salve bialcalde!!

Anónimo

Yo les pido a los votantes del PSOE y BNG que cambiaron su voto para darselo a CXB en las pasadas elecciones, esperanzados por un nuevo partido "independiente" y que posteriormente se demostró que mentían en todo lo que dijeron, que no se olviden de lo que está haciendo CXB y que vuelvan a otorgar el voto a aquelos partidos para castigar las mentiras y engaños a los que nos están sometiendo el PP y CXB.
El pueblo no es tonto, solo le pido que tenga memoria de este ultimo año.

Anónimo

¿quien es el de los 15 mil euros? ¿porque? ¿pero, no estamos en crisis?

Anónimo

ya me enteré en la balteira que se trata del interventor, pero tan poco cobraba este hombre para semejante subida. Lis de Moura, erudita, ¿me lo explicas?

Anónimo

O outro día en Betanzos, sen eu dicir nen mu, de nada relacionado coa política (non teño por costume falar deso, aburreme) catro persoas diferentes (incluido un militante do PP, as outras tres nen sequera van votar), referironse a cxb como "os chantaxistas".
Superhenry, xa o dicía alguén, que falen de min, ben ou mal, pero que falen.

Superhenry, eu de vostede aumentaría a dose de pastillas, que se lle vai vostede a pinza un montón.

Como era aqul chiste??? señor xuiz señor xuiz, ese home diume co seu ollo no meu puño. Igaul é o tratamento que fai xente mediocre como vostede con problemas tan graves como a situación de linguas minorizadas en contacto con linguas que teñen o respaldo dun estado.

Xa o demostrou co texto infumábel ese que puxo do político catalan ese dos ciudadanos ejpañois en contra do idioma catalán.

Se ese enano mental tivese algo de idea do que falaba, non poñería nen unha soa referencia das que puxo. Deturpou totalmente o sentido das recomendacións dos orgaos dos que falou... unha autentica merda. Típica destos ejpañois. A min dame autentica vergoña allea que poida existir xente deste tipo na política.Hacker, supoño que se refería vostede de cracker. É un erro típico dunha sociedade tecnoloxicamente anafabeta. Vostede o primeiro.

Non sei que pasou nen me importas. Tal vez vostede tocou onde non devía. É o probabel. Un virus nun servidor de google??? creo que vostede non sabe nin do que fala. Como da maioría das cousas que escrebe.

Explicolle, para que aprenda. Se escribes un texto e resulta que sae outro, dache que pensar. E se ese texto que sae fala que vostede está censurando comentarios, pensas aínda máis. Se probas e sae outro texto, daste conta de cousas. e se atopas que o espazo ten un problema, e que se rixe por unha serie, buscas como publicar,
Xa sabe vostede, a cabeza serve para algo máis que para levar chapeu, ou un corte de pelo determinado.

Claro que unha persoa que presume de 40 anos de loita(?) e pasado ese tempo os resultados son os que temos, supoño que tería que pensar cal é a súa labor neste mundo, se é que a ten.

Tamén está claro que a súa capacidade de analise e de creación de discurso é bastante limitada. Fixese a xente, a cantidade de conceptos, frases feitas e ideas que repite uunha e outra vez este personaxe (criticon de políticos profesionais... eso dio un funcionario... manda carallo. A ver repita outra vez que vostede sacou unha plaza. Pode volver dicilo, e eu volvereille a dicir se esa plaza lle da dereito a non pegar chapa no curre).
Aínda por riba copia expresións que outros utilizamos, como "meu deus". Cree a xente que alguén que non ten pensamento e que ten que recurrir unha vez e outra a textos de outras persoas ou a noticias de xornais, ou a pensamentos alleos, dirixir a vida política dun pobo??? eu teño claro que non.

Desfruten do que queda do verán.

Algunha xente ten a sorte de desfrutar dun verán moi longo. Eso si, tamén se queixan de que son os que menos cobran na seu grupo "funcionaril". Non deven chegar os cartos para tanta carallada.

Anónimo

ESquecía coma sempre. Xa hai que ser corto de mente para poñer facer esa analise ridicula de Rosaláa e Curros.
Demostra ben o nivel de incultura, a mala baba tentando manipular a quen sexa corto de mente, e a pouca credibilidade.
Eu máis ben creo que vostede é un cretino, pero xa sabe, son opinións persoais.

Faime graza o de rajoy, rexistrador das propiedade... si si, Todo un exemlplo, commo o das outras persoas das que fala.

Creo que se esqueceu falar do de Baleares, xa sabe o crisdto ese da corruptela. E do de Valencia???

É vostede bastante aburrido, e non me extraña tendo que xustificarse día si e día tamén polas extranas compañias que ten un na cama. Puta pero honrada.
Puta seguese sendo, a honradez perdeuse fai moito tempo.

Anónimo

" e ver que todos eses sitios estan gobernados por monxas humildes e cariñosas" si claro,claro, refirese vostede a unha desas traballadoras dunha das máis grandes empresas do mundo???
So ten que ir vostede a calquera desas centros de clausura e ver cantas persoas do terceiro mundo teñen alí contratadas.

Vivir da miseria é un noxo, e dende logo a igrexa católica sabe ben diso.

O problema de que aínda non teñamos centros para a atención a persoas maiores é de xente coma vostede, que agora comezan a saber que é iso da atención ás persoas.

NOn sei que ten que ver un grupo político cunha ONG. Supoño que é a retorcida mente de imbéciles coma vostede os que poden sacar este tipo de discursos.
É noxento ver a demagoxia de xente coma vostede.

Eu recomendo eliminarlle o soldo a xente coma vostede durante os cinco meses do ano que non traballa e dedicalo a fins sociais.

Anónimo

fala das incoherencias do BNG e de GalEusCat quen vai pactar directamente coa dereitona, rancia, cutre e degradada.
Supoño que ser un asalariado sen problemas por chegar a fin de mes pretender ensinar algo.

Dame noxo aguantar cos meus impostos a esta calaña de xente.

Anónimo

Esta é a esquerda ejpañola que temos. Xusticieiros que van en solitario tentando amañar o mundo.
Señor superhenry, espero sinceramente que vostede nunca, absolutamente nuca poida decidir algo na política.
Unha persoa con tanta merda na cabeza non pode pretender representar á sociedade.

A este personaxillo, daslle unha gillotina, e repasa a todo o mundo.

Noxo, da vostede verdadeiro noxo.

Anónimo

O señor Blancolexítimo é un probo cidadán. Das súas virtudes, que son moitas, ainda que teña pequenos defectos coma todo o mundo, non vou comentar nada porque todo o mundo no fondo sábeo, e non fai falta decilas. Só engadiréi que sinto noxo dos comentarios inxustos que lle fan alguns e que penso que ten o ceo gañado por aturar semellante cousa.
Admiro a súa paciencia que amosa que está curado e curtido polo feito de aturar moitos pequenos ano tras ano, e que pensa que os que pretenden insultalo son coma moitos deses rapaces que él coñece dabondo e que non saben o que din nin o que fan. De non ser así non entendería como atura tal salvaxada de barbaridades que lle din .

Anónimo

eu sinto noxo de que o pailán este anterior sinta noxo.
Curado e curtido, o caradura este moito non está, porque traballar, o que se di traballar moito nunca o fixo.

O que pasa é que estar mal da cachola, dalle ao personaxe a idea de que está por riba de todo o mundo.

Irrelevante; as cousas vanse cumplindo tal e como pronostiquei case fai dous anos.

O tipo este largando por aquí o que lle manda o que será o futuro alcalde de betanzos, o estanqueiro.

Anónimo

Veo que en el fondo eres un admirador de Javier de la Fuente, por ser capaz de manipular a Blancolexítimo y a otras 19 marionetas.
¡ Ningún jorobado ve su joroba!

Anónimo

Razón tes, ningún xorobado ve a súa xoroba.

Xa calaredes a boquiña dentro duns meses, cando o pp vexa como se van desinflando os seus aopios electorais e teña que chamar a filas aos seus ex.

O pp de betanzos sabe que non vai a ningún sitio coa faraldo, e tamén que non se pode permitir o luxo de perder a un burgués como o estanquiro, admirado pola dereitona betanceira polo seu insigne pasado de familiar de franquista.

O resto da morralla ceporbiense e totalmente prescindíbel. Foron ao persoal que houvo que recurrir para montar pp2.

Anónimo

"Burgues", "Franquista", "Morralla". As cousas doen máis do previsto no outro lado do rio. Non sexades catetos e tendede pontes, senon morreremos de fame. As pedradas e os insultos non nos han de axudar a recuperar a alcaldía.

Anónimo

Deches no cravo: recuperar a alcaldía; velaí tódalas preocupacións de tódolos políticos de sempre. Si gañan, logo non perdela. Unha vez feito iso, botarse a durmir. Si se perde, recuperala; e en todo isto vanse as forzas do pobo e dos grupos que gañan ou perden . Non hai nada máis.O que non entendo é porque os divirte semellante monserga. Vendo o que vos enrabexades só hai de certo que os divertides dabondo. O señor Blancolexítimo ten unhos hobbies ben aburridos convosco . Bótanse de menos os tempos nos que a xente se adicaba a pescar no mandeo. Agora péscanse insultos. Si limpárades o río que noxo da velo tan emporcallado e cheo de malas hervas!. Unha tristura o abandono desas marxes enlodadas e desas casas vellas que nas beiras e nao casco vello claman ao ceo.Menos festas e gaiteiros e máis subvencións!

Anónimo

"Burgues", "Franquista", "Morralla"; son poucos adxectivos para esta calaña. Coñezo aun cuantos destes tipos, e a verdade dane pena o concello de betanzos.
Con tantas persoas insignes que tivo no seu momento, agora governados por estos fantoches.
O estanquiero todo o mundo sabe que é un postfranquista, que tolea porque volvan os tempos bos para él e a súa familia e achegados.
O resto de ceporbienses, non deixan de ser morralla que hai que meter no carro para encher.

O río está cheo de merda, pero non é máis do que vos merecedes. Non tardaredes en asulagarvos coa merda.

Eso si, a min non me colledes.

Anónimo

dcB:
tienes problemas para comunicarte conmigo?

Anónimo

Sí y como tú pienso que tal vez estén tratando de amordazar la voz del pueblo.
alguien no está interesado en dialogar . esto es postfranquismo decadente!
Tal vez no sea Blancolexítimo, sino algún "Listillo".

Anónimo

neofranquistas fuera ! neofranquistas fuera! neofranquistas fuera!

CDB