O Alfonsetti esta de modaParece ser que este luns o BNG de Betanzos leva de novo a Pleno o tema do cine. A prensa faise eco da mocion que, despois de todo o que levan disparado sobre o tema, era predecible.

Supoño que coñecen coma min de quen herdou unha casa con inquilinos e tivo que pagarlle mais a estes por deixala libre que todo o que pagaran de arrendamento (actualizado) en 30 anos de alquiler. A lei, logo, tende a defender sempre o arrendatario frente o arrendador

Gobernando PSOE e BNG unha familia ten arrendado un cine, que e nada mais e nada menos que o pedazo dun convento situado na plaza maior da cidade, de propiedade municipal.

Asi que, sabiamente, o alcalde Don Manuel Lagares consigue unha subvencion de 400.000 euros da Diputacion da Coruña para rescatar a concesion (aparece escrito na prensa) e empezar a rehabilitar o edificio.

Negocia coa familia Pita (os arrendatarios desde hai tres xeneracions) o importe da indemnizacion. Cabe supoñer que si o fai, despois de gobernar 24 anos, e porque entende que ese e o proceder correcto. Para retirarlles a concesion sin indemnizalos tivo anos dabondo.

Pero chegan as eleccions e un grupo de cidadandans fartos do estancamento da vida municipal son apoiados por 1.500 veciños, transformandose na chave do goberno municipal.

A alcaldesa que CxB inviste sigue co proceso iniciado polos anteriores gobernantes para que non se lle bote o tempo encima e, por que negalo, para sumar unha obra mais a sua xestion con vistas o futuro.

Unha empresa tan solvente e respetable coma unha sociedade ligada os Colexios de arquitectos (non consigo imaxinarme algo mais solvente) fixa en 140.000 euros o importe a pagar: 60.000 euros polo mobiliario e a inversion que a empresa fixo (legalmente indiscutible segun me ten comentado quen sabe deso) e 80.000 euros mais pola perda que lle supoñeria a empresa o abandono da actividade.

Si ben e certo que a empresa non tiña actividade non o e menos que a familia ten uns dereitos que calquera con dous dedos de frente recoñece. Non entendo como alguen pode decir asi alegremente que se pode botar fora sin mais a quen leva 100 anos nun local arrendado. Pero como "doctores tiene la madre Iglesia", os que non sabemos de leis debemos ser prudentes nas nosas opinions.

Asi que CxB reunese tendo encima da mesa a seguinte papeleta:

- Unha subvencion de 400.000 euros que compre empregar antes do outono.

- Unha indemizacion que a anterior Corporacion empezara a negociara na que se pagan 80.000 euros (13 millons de pesetas) por deixar morrer a quen esta xa morto.

- Un informe do secretario do concello que, ainda que permite varias lecturas, ven a resumir que a familia ten dereito a eses 80.000 euros pois non se pode probar o abandono da actividade.

So caben dous camiños para quen ten coma unica meta a defensa dos interese da colectividade:

- Votar en contra co que o mais probable e que o concello se metese nun novo xuicio (levamos uns cantos que nos levan costado un riñon) no que a posibilidade de perder e moi importante e que o mais probable e que leve consigo a perda da subvencion. ¿Perder os cartos e ademais pagar as costas? Seria unha irresponsabilidade.

- Votar a favor considerando eses 80.000 euros coma unha peaxe imprescindible para abrir de novo as portas do Alfonsetti a cultura de Betanzos.

En CxB decidimos co que temos diante. Xa o fixemos na Unidade 17 da Condesa e o tempo estanos dando a razon. Xa analizamos aqui o que fixeron os demais.

¿A decision seria distinta se tivesemos mais cousas a valorar enriba da mesa? Pois pode que si, ainda que xa saben que a min non me gusta exercer de futurologo.

Asi que se decidiu apoiar a continuidade do proceso, votar a favor e poñerse o antes posible a traballar no cine.

Desde logo que non recibimos iluminacion divina ningunha e que teremos que equivocarnos nalgunha das nosas decisions. Cando eso ocurra son dos que penso que hai que asumir os erros e facelos publicos diante dos cidadans que confiaron en nos.
Pero eso non se da neste caso.

¿E os demais?

O PP, non podia ser doutra maneira, votou a favor.

O PSOE non apoiou un proxecto que el mismo puxo a andar (non recordo si se abstuvo ou votou en contra) aducindo os eternos informes dos que fala de seguido (sobre todo cando lle conven).
Si antes era o que habia que facer, ¿como non vai selo agora?
¿Que cambiou?
Antes a Unidade 17 e agora esto. ¿Descoñeceran o significado da palabra coherencia?

O BNG pola sua parte non so votou en contra senon que iniciou a sua campaña de axitacion falando dun atraco que lle roubaba 25 millons os betanceiros. Cando non eran 25 senon 13 os millons e ademais os cartos non estaban nas arcas do concello.

Empezou asi a sua campaña contra CxB, o que non e nada novedoso.

Vexan o seu boletin:


"Acordo escandaloso PP e CxB (¿que acordo?)... case 25 millons de pesetas (son 13)...so con informar os arrendatarios con 15 dias de antelacion (¿seguro?)... Malgastar cartos de todos os betanceiros e betanceiras (¿estan nas arcas do concello?)... e un autentico atraco (antes extorsionadores e chantaxistas e agora atracadores, a este paso agotamos a lista dos adxetivos descalificativos) ... En definitiva, o CxB de Javier de la Fuente e o PP de Maria Faraldo pretenden que paguemos uns cartos publicos sen saber exactamente por que (¿non o saben de verdade?) beneficiando ao exconselleiro do PP Jaime Pita (amigo, ai esta o argumento que pecha o ciclo: non lle pagan a calquera, paganlle a un dos seus. A trama de corrupcion intuese).

¿Pensan que iba quedar ai a cousa? Nin o soñen: un nacionalista escribia no periodico de Acebe:

Copio un parrafo: "Agora o seu partido, o PP, decidiu darlle aos cineastas que non botan cine 143.000 euros para que o deixen uns meses antes de que venza a concesion. Nisto foi apoiado por CxB, un partido que ten un signo de multiplicar, segundo alguns maledicentes para multiplicar os votos do primeiro".

¿Suficiente? Nin o soñen:
¿Mais ainda? Lean como o que opina o responsable local do BNG no seu blog non deixa lugar a dudas: "Porque repasando o dito no Pleno, as afirmacións na prensa e os comentarios nas diversas bitácoras teño a sensación de que o goberno do PP actuou do xeito en que o fixo para favorecer a un alto cargo do PP. E CxB, que din que lle prestaron apoio na investidura porque habían de controlar a acción de goberno do PP, consentiuno. Por algo será."

Ese "Por algo sera" non ten precio. Resume mellor que nada a idea que alguns teñen do que debe ser a politica local: insinuar que os demais non son honrados para desprestixialos. Politica de programa rosa de TV.
Outros non o utilizamos ainda que en lugar de rumores falariamos de feitos.
¿E toda esta artilleria para tentar de demostrar que os de CxB non son xente de fiar?
Moito nos temen e moi poderosos teñen que ser os principios que nos sustentan para esta guerra de posicions.
Algun estratega de pelicula de Kubrick imaxinou descubrir un flanco aberto na formacion cidadana e lanzou a esa posicion todas as suas tropas.

¿Para conseguir que?
¿Non seria mellor que dedicasen as suas enerxias a analizar os resultados das ultimas eleccions? O mellor desa maneira chegaban a coñecer o que pensan a maioria dos betanceiros da sua maneira de entender a accion politica.

¿Que pasara o luns?
¿Perderemos con todo este vodevil a subvencion?

A min o unico que me importa e que os cidadans teñan claras as razons que motivaron o voto de CxB para que podan diferenciar entre o que facemos e o que outros din que facemos.
Despois poderan compartir ou non a nosa decision.
Como non podia ser doutra maneira.

NOTA: Para ler todos os escritos faga clic na foto.


18 opinions:

Anónimo

vostede pode se quere, e está no seu dereito, colorear a cousa como mellor lle plaza. A situación é evidente, o proceso é deixar morrer unha concesión que se finiquita e que non tería sentido renovar porque non supón ningunha situación ventaxosa para a cidadanía; ao contrario, é un espazo morto cunha concesión determinada de explotación á que non se lle pode dar outros usos que non sexan un cine inexistente con carga directa ás arcas públicas pero sen nengunha utilidade.
O que vostede propón non deixa de ser unha sinrazón de quen se empeña en ter a razón por rebanchismo.
Simplemente se vai pagar unha pasta gansa a quen non ten dereito a recibila.
É dado que que a concesión de explotación finiquita, saberá vostede que non hai dereito a reclamo de indemnización posibel; outra cousa é que haxa xente interesada que certas persoas reciban esas indemnizacións. Sinceramente, tampouco faría moito caso dun informe dun funcionario municipal...
Saiba vostede tamén, que nada ten que ver un arrendamento de aluguer de vivenda, cun arrendamento de explotación comercial. Emtre outras cousas porque se duvida que ese foco de infeccións chamado cine puidera ter nen de lonxe unha célula de habitabilidade.

Despois deste desbaraxuste, que cada quen venda a pel do gato como queira, máis ao gato guste ou non, matarono a pedradas.

Betanzos Independente

Buenos días, estoy de acuerdo con lo que usted dice sr. Mariño. Y espero que el próximo lunes se aclare la situación del cine Alfonseti y el famosos informe del Secretario Municipal , por el bien de todos los Betanzerios.
Al anónimo de las 04.22 si me permite puntualizarle algunas cosas.:

-No hacer caso de un informe de Secretario Municipal , no solo sería una irresponsabilidad política, sino que se podría incurrir en un delito. No puede usted decirme eso de que “tampouco faría moito caso dun informe dun funcionario municipal...”. ¿Sabe usted de lo que está sugiriendo?.EL Secretario no es un funcionario cualquiera, …………., oreo punto a discutir es si el mismo es competente o no , o si hace bien su trabajo o no..cosa que yo no me atrevo a juzgar .
-Lo de dejar morir la concesión , no es tal pues la concesión no existe. Si que parezca auto publicidad le recomiendo leer el informe actual del secretario ( por cierto espero que salga a la luz el nuevo que solicitaron PSOE Y BNG a ver si aclara las cosas de forma definitiva)

http://betanzosindependente.blogspot.com/2008/02/la-epopeya-del-cine-alfonseti-vol-1.html

Lo que existe, es un contrato de alquiler, y los arrendatarios tienen derecho o una indemnización, siempre que hayan expresado su voluntad de continuar la actividad y prorrogar el alquiler por un mínimo de 5 años y a precio de mercado. Ojo a este dato porque es el quizt de la cuestión. Según el informe del Secretario solo tienen derecho a indemnización si se cumple este caso preceptivo y en las condiciones que exige el artículo 34 de la ley 24/94.De no haber sido así hubiese sido muy fácil haber roto el contrato anteriormente por el Gobierno anterior y no lo hicieron ¿Por qué?.Junto a una indemnización por el mobiliario y enseres tasados.
El BNG lleva al pleno que se extinga el contrato, y se podrá hacer siempre y cuando no se haya cumplido lo expresado el la ley 34, es decir que la Familia Pita no haya solicitado el continuar con el alquiler del cine en las condiciones anteriormente comentadas. Por lo que si así es, se tendrá que aclarar en el pleno solo tendrán los arrendatarios derecho a la indemnización por lo mueble y enseres. De lo contrario habrá que indemnizarles por ambas cosas.

Les recuerdo que la fecha tope de la Familia Pita para expresar su deseo de continuar con el alquiler era el 24 de Diciembre del 2007, días después del pleno sobre el Alfonseti. Por lo que la resolución que en el mismo se aprobó fue la correcta, en tanto dicha fecha no había vencido. Y lo que sí vencían era los tiempos dados por la Deputación para firmar el acuerdo plenario y solicitar las ayudas. Que creo sinceramente era lo que se trataba de bloquear desde el PSEO y el BNG.

De lo que dijo el BNG, no merece ni comentarios, de hacerlo lo haré en mi blog (estab apreparando un artículo sobre el pelno de lunees pero se me ha adelantado usted :-) )que aquí ya me he extendido demasiado.
Un saludo y perdon por ocupar tanto espacio.

Anónimo

te falta otra referencia en el texto: el articulo en el periodico ACEBE sobre el tema. Te dejo una frase de el: "faltaron informes esenciais para tomar a decisión, e a pesar diso PP e CxB aprobaron pagarlle 143.000€ ao exconselleiro do PP Jaime Pita pola rescisión dun contrato de aluguer. Houbo présa por pechar este acordo a falta deses documentos e aprobouse deliberadamente en vésperas das festas do Nadal para tratar de acalar a crítica que este acordo puidese traer".
y yo me pregunto si los tasadores pisaron el Alfonsetti para hacer su valoración o si lo valoraron sobre el testimonio verbal de lo que supuestamente hay. Porque el mobiliario te lo puedes llevar todo a tu casa Mariño que no vale para nada!

Anónimo

estaba habiendo un cierto acercamiento entre CXB y BNG por el tema de las cuentas y viene mariño y lo dinamita!

Anónimo

está ben que se lle pague á familia Pita unha pasta gansa por seguir mantendo unha actividade que non existe.
Son clarificadoras as palabras de betanzosliberal, onde se pode chegar a xustificar o inxustificabel co fin de defender aos seu.
É lamentabel que toda a verborrea se reduza a conseguir unha subvención da Deputación que non teñen nengún tipo de obxectivo.
Así é como algúnhas persoas entenden a política. Uns cantos anos máis de concesión dunha actividade económica inexistente.
Do secretario ou secretaria dun concello, entendo que non temos moita información sobre os seus traballos...

Jesus Buituron

"teremos que equivocarnos nalgunha das nosas decisions. Cando eso ocurra son dos que penso que hai que asumir os erros e facelos publicos diante dos cidadans que confiaron en nos.
Pero eso non se da neste caso."

permítame discrepar y espero que cumpla lo que dice aunque ya nos ha regalado algún episodio en el que no lo hizo. ¡Y es que arrieros somos y en el camino nos veremos!

Suso Buituron

Anónimo

Hola, boas tardes, son Lis de Moura.

Chega un das vacacións, da unha volta polo Outeiro e atopase cá polémica sobor do cine Alfonseti. Un que non entende de casi nada e menos de leises e que non coñece moito este tema debería pasar de largo e voltar noutro intre pero o atrevemento da ignorancia e o desexo de entrar na guerra dialéctica son máis fortes i ca única e probe arma do senso común a decisión de lanzarse a opinar xa está tomada, que gañe o mellor e senon que gañen CxB e o PP!
Sr. Blancolexítimo, coido que ambos coincidimos que a postura do Bng segue a ser coherente dende o 2003. Agardo que alomenos ahí estemos dacordo.
Unha empresa fixa en 140.000 euros o importe a pagar: 60.000 euros polo mobiliario e a inversion que a empresa fixo e 80.000 euros mais pola perda que lle supoñeria a empresa o abandono da actividade. Non é que eu quera poñer en entredito a sabiduría do seu asesor legal (Legálitas, tal vez?) pero, segun o informe do Secretario Municipal, non houbo comunicación ao arrendador nos prazos sinalados, non se pode admitir unha valoración sen xustificante algún da data de compra dos bens nin do seu custo e, dubido que poidamos falar de enriquecimento inxusto por parte do Concello, pois ainda que vostede se empeña en rebaixa-los euros que din dende o Bloque, non entendo que pense que ese mobiliario, a bon seguro en mal estado, sexa un ben para o Concello. E mellor que deixemo-la galiña nos 140.000 euros.
Eu, malia que son cabezón, incluome nos que non teñen dous dedos de fronte. O único dereito que terían, sería unha indemnización no caso de ter comunicado 4 meses antes de remata-lo contrato a sua vontade de continualo por 5 anos máis e a prezo de mercado. Que dereitos lle quer para quen se beneficiou por unha merda de cartos de un local que superaría os 6.000 euros mensuais de renda a día de hoxe?. Unha medalla?. Pois que vaian a Pekín na sua procura.
Que non se poida probar o abandono da actividade (que é unha mera opinión do Secretario Municipal, pois é ben sabido por todo o pobo que o cine non funciona e como ia Xaime Pita a xustificar uns contratos de persoal necesario para o funcionamento, uns ingresos, uns gastos, etc.?. Non estará vostede insinuando que ia aportar probas falsas?. Por favor que estamos a falar dun home decente!), dicia eu, que non existan probas de falta de actividade non quer dicer que a familia teña dereito aos 140.000 euros (80.000 para vostede. Non sei que moeda emprega). Segun o informe do Secretario, que non existan estas probas fehacentes o que fai é que non se poida impedi-la proroga, o que conlevaría á resolución contractual. Esquezase das varias lecturas, que non lle tolee a cabeciña.
Na política debese ter moita prudencia pero non amosar medo e sobor de todo cando estamos a falar dos intereses da colectividade, coma ben di vostede. Digolle isto porque entendo que os xuizos pasados non deben condicioar o futuro de Betanzos si irremediablemente debe pasar de novo por ese camiño. A irresponsabilidade sería non facelo cando fose necesario.
Sería estupido que recoñecesen como un erro o que acaban de facer, verano máis adiante, como case todo-los erros, cando xa non teñen remedio.
A simple vista a postura do PSOE resulta un tanto desconcertante. Non podo opinar porque descoñezo o por qué. Supoño que os seus motivos terán. Semella que estamos dacordo na coherencia do BNG pero non nas formas nin no fondo. As formas, vostede veas coma unha campaña de axitacion “Un atraco que lle roubaba 25 millons os
Betanceiros”. Xa sabe que a calquer asunto tratase de sacarlle renda política pero esta desmesura de titular está acompañada de toda unha sinceridade agochada e pisoteada pola maioría política de Betanzos. En canto ao fondo, segue vostede empeñado en que non son 25 senon 13 os millons e ademáis di que os cartos non estaban nas arcas do concello (A vostede non lle importaría que lle sacasen cartos da próxima nómina. Da conta do banco sí. Home, por favor!). Os 8 millóns de diferenza cambiaos vostede por unhas cantas butacas apolilladas. Bo negocio!.
Non poña en dúbida as verbas dos representantes do Bng en canto ao preaviso de 15 días para poñer fin a este contrato intexistente alomenos por escrito. Ven así no informe do Secretario Municipal. Estas manobras xeneran correntes de opinión erradas. É este o seu xeito de facer política honrada e transparente en Betanzos.?
Ainda que vostede sexa capaz de sacar varias lecturas, a conclusión do Secretario é bastante clara: “O contrato extinguese o 20 de abril de 2008 e non procede recoñecer lucro cesante a partires desa data.


Saude, saudos.

betanceiro

Sabe…?
…O consello que lle tiña que dar vostede aos seus compañeiros de CXB no tema do cine Alfonsetti…debía ser…que fixeran como si os cartos fosen seus...
Como si os cartos saínse do seu peto…,
e non dos petos de todos nós.
E xa vería como non saían tan alegremente.

Como dixo Jack o destripador….
Imos por partes:
Mire… eu deixaría de analizar o que fixo, ou o que quería facer D. Manuel Lagares, sobre todo dándoo por bon, por que vostede sabe a estas alturas que D. Manuel Lagares perdeu as eleccións en Betanzos…
Por algo sería….digo eu!
En tal caso…Don Manuel Lagares non consiguiu ningunha subvención para rescatar a “concesión” do Cine Alfonsetti, por que parece ser que a “concesión” non existe.
Se o Sr. Lagares estaba equivocado neste aspecto, xa é o momento de rectificar o seu erro.
Polo tanto…
Deixe de falar dunha vez da concesión, e sexa vostede “preciso” por que parece ser que o que aquí hai é un “arrendamento”.
Ademáis supoño que tácito, por que ninguén fala da existencia dun contrato en papel.
Non sei como repercutirá eso no acordo coa deputación, pero si neste convenio pon que a axuda é para rescatar unha concesión, e logo non hai concesión..., ¡ollo!!!….que podería haber problemas.
Ben é certo que nada que non se poida solucionar sen vontade política…pero ten que haber esa vontade.
Por certo…supoño que esta axuda da deputación, Don Manuel Lagares a consegue….¡cando pode!!!.
É dicir cando na Xunta e na Deputación volven a gobernar os seus.
Que lle vou dicir…!!!
Así funcionan as cousas neste pais.
Na situación económica que se pode imaxinar vostede no concello de Betanzos durante a longa travesía do deserto, dos tempos do goberno monocolor do PP…
Dígame vostede…
Para que coño quería Lagares o cine????
Que podía facer con él????
Como sabemos xa tiña bastantes problemas non só para rehabilitar, se non simplemente darlle uso a outros edificios públicos, como o das antigas escolas do Asilo…
Eso sen mencionar que tamén eu estou de acordo en que foron demasiado pusilánimes e houbo un pouco de “canguele” co “leader” e logo “ex-xefe” da oposición betanceira…logo conselleiro…logo nonseique….
É dicir…
Que o medo é libre….
A todo esto….
Non haberá algo deso ainda agora????
O seus consellos serían os mesmos si o arrendatario do cine fora unha persoa normal, e non falarámos dunha persoa de tanta… influencia?
Quero pensar que si!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vostede di que:
“Unha empresa tan solvente e respetable coma unha sociedade ligada os Colexios de arquitectos (non consigo imaxinarme algo mais solvente) fixa en 140.000 euros o importe a pagar: 60.000 euros polo mobiliario e a inversion que a empresa fixo (legalmente indiscutible segun me ten comentado quen sabe deso) e 80.000 euros mais pola perda que lle supoñeria a empresa o abandono da actividade.”

Pero que empresa?
O di vostede… como se o dixera o mismísimo Papa de Roma.
O di vostede como si houbera que ¡oir e calar!.
En verdade Sr. Blancolexítimo que me provoca vostede o sorriso.
Legalmente indiscutible…???
Mire….
Terá vostede moi boa formación científico-técnica, pero neste campo…
Perdóeme vostede…
Non hai nada….legalmente indiscutible…Sr. Blancolexítimo.
E menos…cando se leva razón!.
Vostede pregunte no fondo da súa alma o que é xusto.
E deféndao!
Marque o rumbo!.
Tome a decisión!.
Logo… xa virán os técnicos a pilotar.
Logo xa virán os técnicos a mirar a ver como se pode defender.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Pero de verdade que a vostede faille falla un informe para saber que o cine Alfonsetti hai anos que non ten actividade???
De verdade cree vostede que eso non é legalmente demostrable?
Home….

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

E vostede do grupo de persoas que cre nos informes só cando lles son favorables?
Con esto quero dicir que o Secretario informa sobre a legalidade, pero non en todos os casos de maneira vinculante. Sobre un determinado asunto, pode emitir un mal informe ou simplemente non estar moi fino no seu labor, como cando dixo, si é co dixo que a falla de actividade era moi difícil de demostrar.

::::::::::::::::::::::::::::::::::

E qué???.... Se o concello se mete nun novo xuizo.
Ben metido estará se é por defender os seus intereses.
Teóricamente os xulgados están para defender os nosos dereitos.
Hai que confiar na xustiza, e perderlles o medo.
Sobre todo se se leva a razón….
De verdade que nun xulgado non se comen a ninguén.
Pero que fai vostede analizando as posibilidades de perder???
Se ven con esa moral… non veña!!!!
Onde queda aquelo de máis vale morrer de pé que vivir de xeonllos?
Onde vai a nosa dignidade???
A nosa dignidade, que é o máis importante sempre a conservaremos….ainda no caso de perder como vostede xa nos di dende agora.
Por outra banda….
Este consello de non meterse en pleitos debeullo de dar vostede ao Sr. Rivera…etc… que ven que nos iría a nós agora se lle faceran a vostede caso…

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

En definitiva…

Da lectura de toda a súa exposición a conclusión que unha persoa totalmente independente como eu pode sacar, e que intenta vostede, Sr. Blancolexítimo, “acojonarnos” coas técnicas máis tipicas da demagoxia e do caciquismo:

- "Papeis"…moitos papeis dos que nós non entendemos… papeis de moitos organismos e señores infalibles dos que non nos imos dar desembarazado no resto da nosa vida….

- "Xulgado"….explotando o temor atávico da vella maldición xitana de “pleitos tengas y los ganes”…

- "Egoismo, conveniencia e interese"…, para que concluiamos que “Non… si temos toda razón pero non nos vai valer a pena..etc…En definitiva que gañamos moito máis sendo intelixentes e cedendo nos nosos dereitos”…. A de cartos que perderíamos!!!...

- "Medo….moito medo"!

- E para rematar…. "¡Fatalismo!!!!" “Non hai nada que facer…esto xa está así…os prazos….os pactos….xa está todo feito….en definitiva….Hai que joderse!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Se une todo esto coa única alternativa que propón, que é a nula transparencia dunha negociación a nivel persoal,….non me diga que non é normal que haxa un amplo sector que dude da súa honradez como colectivo.
Eu, polo de agora, non teño motivos para darlles a razón, pero a min dende logo non me estrana que pensen desa maneira, e son vostedes os que se teñen que preocupar de explicar claramente a súa postura e non nós de adivinala.

::::::::::::::::::::::::::::

Por certo….
Neste esquema que eu lle conto é irrelevante que sexan 25 ou que sexan 13 os millóns.
Dase conta que tampouco se trata deso?
E que… tan inxusto sería darlle os 13 como os 25.
O asunto é se hai que darllos.

:::::::::::::::::::::::::::::

Por suposto se hai que darllos……
Pois veña….
Faltaría máis…
O da honradez, e moitas veces un camiño de ida e volta.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

E xa para rematar…..
E penso…,
e xa o dixen nalgún sitio...
Que esto non é unha empresa Sr. Blancolexítimo….
Esto é Betanzos…
Non se poden andar negociando indemnizacións de acá para alá, buscando rendabilidades e sacrificando uns dereitos para exercer outros.
Non é unha coña….pero precisamente… esto ten que ser moito máis “transparente”.
E non hai máis pólvora que inventar…
O que hai que facer e tomar a decisión de incorporar o espazo que actualmente ocupa o cine ao equipamento cultural de Betanzos…
Coa que eu persoalmente estou de acordo.
Pero pódese perfectamente tomar a decisión contraria…
Faltaría máis….
E logo…
A seguir o procedemento…
Ao mellor é un pouco máis largo…
Pero eche o que hai….
É un arrendamento?
Pois xa dixo o BNG o primeiro paso que hai que dar, que é o da notificación de non prorrogalo ao arrendatario.
Logo virá un segundo paso…
Logo un terceiro….
E pouco a pouco Sr. Blancolexítimo….
Pouco a pouco…
Con transparencia, dignidade, e a satisfacción de cumplir coa lexislación e o mandato dos veciños…
sen andar con trapalladas…

Un saúdo.

Vivimos en Betanzos!.

Anónimo

¿Totalmente independiente, el Betanceiro anterior? ¡je,je,je,ho,ho,ho,ha,ha,ha!.

Anónimo

Quizás yo vi una película distinta que los compañeros de tertulia pero quiero dar mi punto de vista en toda esta cuestión.

1- Recordar que al pleno de la discordia se llevaba una moción para aprobar la recuperación del cine Alfonsetti. Debía aprobarse en pleno el acuerdo para así darle continuidad al trámite ya comenzado por el PSOE, Manuel Lagares y el presidente de la Diputación de A Coruña, donde ya se hablaba de una subvención de 400.000€ para la regresión de la concesión y para la indemnización a la familia que tenía en esos momentos los derechos del cine. Si no se aprobaba en el mes de diciembre se perdía la subvención.
2- Una vez aclarado este punto se puede discutir si la familia tiene derecho a cobrar la indemnización o si no la tiene. En este punto tengo que decir que entiendo que si la familia manifiesta la intensión de seguir con el alquiler del cine y lo manifiesta cuatro meses antes de expirar el contrato tiene derecho a cinco años mas de disfrute. Esa fecha límite era el 24 de diciembre de 2007. Ya sabremos el lunes si la familia manifestó o no su intensión de seguir con el alquiler del cine.
3- En este punto decir que efectivamente si los señores inquilinos, familia Pita, no presentaron en el registro del Ayuntamiento su intención de seguir con el alquiler del cine es donde, 15 días antes de que expire el contrato, se le puede decir que no se le renueva el contrato. Aquí el cine quedaría libre y recuperado.
4- Si se diese el supuesto del punto 3 tendríamos la situación siguiente: Tendríamos el cine recuperado y 400.000€ para restaurarlo y acondicionarlo. Y ya tendríamos otra polémica servida que sería el uso que se le daría al cine.
5- En el caso de que los señores inquilinos del cine hubiesen presentado en el registro del Ayuntamiento su intensión de seguir con el alquiler del cine ya no cabría, de ninguna manera, el avisarles con 15 días de antelación la intensión de no renovales el alquiler porque ya tendrían ellos el derecho adquirido por 5 años mas. Aquí se va al garete toda la teoría del BNG.
6- En este punto quiero reflejar el supuesto de que no se hubiese aprobado, en el pleno de la discordia, la regresión de la concesión lo que pasaría si se diese el punto 5. No tendríamos ni el cine ni los 400.000€. El BNG y PSOE contentos y Betanzos sin cine. FIN

Anónimo

"...y Betanzos sin cine. FIN" ????????????????????????????????

Pero, se en Betanzos non haio cine dende fai anos!!!!!!

Anónimo

sinceramente no se que me da mas risa si el independiente antonio pena de tapadillo faltandole al respeto a los otros partidos, enriqeu mariño recortando a la mitad la indemnizacion, la desesperacion del CXB al ver que la ha cagado con lo del cine y no sabe rectificar o el concepto de la gente de betanzos que teneis al pretender hacerles creer que el pozo de infecciones del cine vale lo qeu decis con sus butacas podridas y apolilladas. sois una puta banda de embaucadores

Anónimo

pero que lucro cesante nin que farrapos de jhaitas!!!!!!!!!!!

Anónimo

Populares = Franquistas?. No, no, pero ni de coña. A ver si superamos este tipo de acusaciones rojo masonas, coño!

El Parlamento gallego ha aprobado la eliminación de la simbología franquista de todos los edificios públicos, así como la supresión de nombres de edificios que hagan referencia a la dictadura. La iniciativa parlamentaria, presentada por el BNG, ha salido adelante en una acalorada votación que no contó con el apoyo del Partido Popular.
Por ello, el nacionalista Manuel Parga ha criticado que a los populares "les siga costando" condenar el franquismo porque, les espetó, "algunos de ustedes parece que proceden y conviven con ese legado". Sus palabras agitaron sobremanera el debate parlamentario.
A juicio del BNG, "ni es comprensible ni es aceptable" que haya centros educativos que conserven nombres como Francisco Franco, Carmen Polo o Ibáñez Martín, ni que el hospital de A Coruña, el Juan Canalejo, lleve el nombre de un jefe falangista. Según Parga, la iniciativa "no va contra nadie, sino a favor de la dignidad de todos".
En la misma línea se ha pronunciado la socialista Beatriz Sestayo, al afirmar que el Parlamento gallego "no puede ser un lugar de rechazo de los derechos esenciales". Sin embargo, para el popular Agustín Baamonde (será familiar?), la iniciativa nacionalista "es rácana, sectaria y confusa".

Los Populares justificaron su postura diciendo que hay plazas en en las Provincias Vascongadas con el nombre de terroristas. Un día, el administrador de esto, les llamó de todo a los del Bng por condicionar la condena del Holocausto Nazi a la condena de la masacre en Palestina.

Habra coherencia por parte del administrador?.

blancolexitimo

1. A situacion ventaxosa para a cidadania ven dada por unha subvencion de 400.000 euros con data de caducidade.
¿Asegura que hai que dedicalo forzosamente a cine?
Eu revanchismo non teño ningun. O que sucede e que non me gusta demasiado que me chamen atracador.
Eu crerei o que digan os que legalmente estean capacitados para decidir.
O caso que cito refirese a un baixo comercial: para recuperalo tivo que pagarlle o inquilino as melloras feitas no inmoble.
*****

2. Independente, tomo nota.
*****

3. Coñezo o parrafo. Non o cito porque eu non sei si eso e correcto ou non.
O que pasa que aquí todo o mundo parece licenciado en dereito.
Supoño que eso teran que dilucidalo os tecnicos municipales os que lle pagamos (bastante ademais) por velar pola legalidade.
No dos tasadores e do mobiliario o mesmo: eu non teño mais remedio que cre no que din os que saben deso.
*****

4. Enhoraboa. Encantame o escrito. Aproveitareino para a segunda parte que escribirei maña.
*****

5. ¿Ningun tipo de obxetivo facerse co pedazo que nos falta para ter completo o convento?
*****

6. Non vale señor Buituron. Ten forzosamente que concretamente os casos os que se refire. En caso contrario o seu escrito carece de sentido.
*****

7. Benvido Don Lis. Que sorte ten que se foi de vacacions.
O do atravemento da ignorancia non llo creo, o de entrar na pelea agradezollo.
Acepto a coherencia do BNG. Non podo aceptar que minta cando fala dun atraco duns cartos que non temos.
Non e un asesor, e un amigo e tratabase dun baixo comercial no que para recuperalo houbo que pagar as mellora que o arrendatario fixera. Supoño que este e un casi similar. Fixese que digo supoño.
Eu non podo discutir o que costan as butacas. Penso que e vostede o que deberia deixalo nos 80.000, pero bueno.
Dacordo con que debe ter solicitado a prorroga do contrato ou como diantres se chame e no dos 5 anos a precio de mercado. ¡Ay co que nos podemos atopar si entramos en cuestions de precio de mercado!
Vostede confunde a sua vontade cos dereitos legales dos que teñen o cine.
De acordo no da prorroga.
Esquece que a subvencion ten data de caducidade.
De acordo na postura do PSOE. Obter renda politica a costa de chamarnos atracadores: que lle vou decir.
Eu preferira que non houbese que pagar nada e que nos quedaramos co cine que para min deberia deixar de ser tal. ¿Duda eso?
O informe do Secretario linlle ata os espacios en blanco. Non dude que si a miña interpretacion fose outra, falaria doutra maneira.
Saude.
*****

8. betanceiro, precisamente e o que facemos: queremos que entren eses cartos nas arcas do concello.
Home, algo hai que relacionar co pasado. Aceptolle incluso non falar da palabra concesion e decir que se trata dun arrendamento. Vale tacito.
O PSOE ten facil rectificar o proximo luns.
¿Vontade politica por parte de quen?
Valoro que Don Manuel conseguise os 65 millons, non pode ser doutra maneira.
Penso o mesmo cando habia un socialista no concello co PP na Xunta que agora que a cousa esta o reves: acostumbranos a xestionar o que e noso por lei que pareceme supera os mil millons de pesetas.
A min traeme sin cuidado que teña o cine a familia Pita ou outra calquera.
Home eu teño entendido que son os arquitectos e os aparelladores os que fan as tasacions pàra os xuzgados, o mellor estou equivocado e correspondelle os veterinarios.
Eu leo un informe do encargado de velar pola legalidade no concello e na parte legal non podo opinar, e leo os informes completos.
¿Acojonar eu? ¿Onde a demagoxia?
Fala ben no de ir despaciño paso a paso, pero olvidaselle decir que polo camiño deixamos de recibir 400.000 euros.
Un saudo.
*****
10. Interesante pois confirma o que tiña pensado escribir na segunda parte deste artigo que farei maña si teño tempo. Tomo nota.
*****

12 ¡Esta vostede escupindo cara arriba!
*****

14. Lanzaron unha Lei da Memoria Historica coa que discrepaba gran parte da sociedade española (incluida unha parte importante do PSOE). Agora estan arrepentidos de telo feito.
Aparece unha fosa comun en Madrid na que foi zona republicana. Silenciase e o Presidente (ou o que sexa) da asociacion chega a decir que eles so estan pola recuperacion da memoria do bando republicano.
Era de esperar e danos unha idea do comportamento democratico dalguns. Por eles volviamos a buscar a revancha nunha Guerra Civil II.
Izquierda Unida era o motor dese movemento e xa ve como lle foi.
O Juan Canalejo e un referente no mundo da sanidade española. Eu non sei quen foi o tal Juan nin me importa. Cambiarlle o nome porque foi falangista pareceme unha estupidez.
¿Non seria mais importante dedicarlle o tempo a que os quirofanos e as consultas funcionen como e debido?
*****
*****
*****

Saude

Anónimo

Juan Canalejo, fué un jefe falangista, victima de la represión en el bando republicano. Es uno de los fusilados en Paracuellos del Jarama, triste episodio de la represión indiscriminada en el bando republicano

betanceiro

Pregunta vostede Sr. Blancolexítimo…
A vontade política de quen?
Pois do equipo de goberno da Deputación, que é a institución que concede a subvención ou a axuda.
De quen vai ser?
Explícolle…
A subvención, si é que estamos falando dunha subvención, que esa é outra…, está solicitada e concedida.
Agora falta xustificala e cobrala.
O cobro das subvención está xueito ao cumprimento de determinados obxectivos, que son aqueles para os que se solicitou e concedeu a subvención.
Para que todo o mundo nos entenda, vostede sabe que non se pode xustificar unha subvención para a compra dunha motoazada, coa factura do asfaltado dun camiño.
Somos un pais de subvencións, e eso aquí o saben… ata na aldea máis remota.
Por iso.. a min ocurríaseme pensar…,
e non quero ser agoreiro…
Que habería que botarlle unha ollada á resolución da concesión, ou os termos do convenio da axuda, se é o caso, por que non vaia ser que exprese específicamente que a subvención ou axuda, é para o rescate dunha concesión.
Ao fin e ao cabo, outra figura xurídica distinta á do arrendamento.
E polo tanto, non sei ata que nivel podería considerarse un cambio de obxecto na aplicación da subvención, e polo tanto, impedir a súa xustificación e cobro. Que é o que conta.
Home… Non debería de pasar….
Pero… se alguén quere atopar desculpas… A verdade que ésta non sería nada mala.
Como ademáis a subvención concedeuse por un equipo de goberno diferente ao actual…
Vostede me entenderá…
Todo esto non é nada que non se poida solucionar se se quere.
Como lle decía: "basta simplemente ter vontade política…"
En definitiva gañas de solucionalo.
Volve a preguntarme por parte de quen?
Pois da deputación….home….
de quen vai ser?
da que pon os cartos!
En definitiva, e actualmente, do PSOE e do BNG.
Mire vostede..que casualidade!…
Xa ve…
arrieros somos…, Sr. Blancolexítimo…
Isto, que citei de pasada na miña anterior intervención, non ten para min maior importancia, ainda que penso que é unha das tantas cousas ás que habería que botarlle unha ollada para saber de que estamos falando.
Vaia por diante que a miña opinión…,
(como vostede sabe, contraria a unha indemnización que se aparta do normal funcionamento do tráfico entre particulares no noso país, e que polo tanto pode interpretarse claramente como trato de favor hacia unha determinada persoa..,)
baséase, principalmente por eso..,
non en papeis, informes e concesións…,
se non na ética e na moralidade.
Eu penso que vostede sabe de que falo!!!

En calquera caso, supoño que a tales horas a maquinaria do equipo de apoio do seu partido, xa estará traballando na busca dun amigo ou dun cuñado ao que lle asfaltaran un camiño recentemente para preguntarlle a ver como fixeron para xustificar a subvención, e poder así falar de cómo gastar todos eses millóns de cartos públicos, legal e felizmente asesorados.
Manda truco…
O que con nenos se acosta…Sr. Blancolexítimo…

Un último consello:
De verdade que resulta moi feo ver a un político esconderse detrás dos informes dos funcionarios.
Dígalles, que por favor, non o fagan.
Ao feito….Peito!!!!

Unha última opinión.
Que pouco solidario soa o que di vostede no remate da súa contestación Sr. Blancolexítimo.
Xa llo escoitei dicir varias veces…
Os cartos públicos….son eso…
¡cartos públicos!…
E sólo se perden… cando se malgastan.
e “nunca” se poden malgastar…
e menos… que o malgasto sexa en Betanzos.
Alá eles..pero eu… non querería esa responsabilidade.
E antes de queimar ou malgastar un só euro de diñeiro público, por moi en Betanzos que sexa, por min como se a Deputación, concede becas, equipa aos bombeiros ou amaña un camiño en Carnota con eles.
Tamén os pode gastar na casa cuna…que creo que boa falla lles fai.
Faga xustiza á imaxe de home de esquerdas que intenta vostede amosarnos Sr. Blancolexítimo, e anótese nun cursiño de solidaridade. Por favor, a ser posible canto antes e nivel perfeccionamento.


Un saúdo.


Vivimos en Betanzos.

Anónimo

La indemnización a la que estarían sujetos los arrendatarios del Alfonsetti, seria única y exclusivamente la que la Ley de arrendamientos urbanos determina, (art,34).
"La extinción por transcurso del término convencional del arrendamiento de una finca en la que durante los últimos cinco años se haya venido ejerciendo una actividad comercial de venta al público dará al arrendatario derecho a una indemnización a cargo del arrendador siempre que el arrendatario haya manifestado con cuatro meses de antelación a la expiración del plazo su voluntad de renovar el contrato por un mínimo de cinco años más y por una renta de mercado. Se considera renta de mercado la que al efecto acuerden las partes; en defecto de pacto, la que, al efecto determine el árbitro designado por las partes."
En caso de que no expresasen esta voluntad, volveríamos al inicio.
Respecto a la subvención, decir que el rescate de este lugar (Alfonsetti) nunca puede ir con cargo a la subvención otorgada por la Diputación, esta sería utilizada única y exclusivamente en su restauración, y el rescate tendría que entrar en los orzamentos del Concello.
Por lo que, la posibilidad, que se apunta, de utilización de la subvención para otros fines, no dispuestos en ley, seria totalmente no valido e ilegal.