Tristura

Resistiame a crelo. "Non pode ser", pensaba.

Pero a patetica fotografia nocturna do grupo municipal socialista as portas do Concello puxo a chave plana na tuerca e o asunto do Alfonsetti deulle a ultima volta.

Todas as liñas que tracei esperanzado na procura dunha argumentacion racional terminaron nun calexon sin saida.

Non perdo mais o meu tempo e rindome as evidencias.

O PSOE conseguiu 400.000 euros para rehabilitar o Alfonsetti (o que negociara ou non coa familia Pita e xa secundario) e a recuperacion dese pedazo do convento de Santo Domingo iba ser unha das grandes realizacions do casi seguro goberno PSOE-BNG para o cuatrienio 2007-2011.

Pero como naceu CxB e goberna o PP non queren que os betanceiros dispoñamos deses 65 millons de pesetas.

Como si o concello fose o Parlamento de Compostela e estivesemos aqui metidos nese estado de pelea permanente.

Esa politica de terra queimada, aparte de supoñer un desprecio polos habitantes do concello, e un suicidio politico.

E si de paso se pode montar unha campaña para acusar os que se dedican a traballar sin cobrar polo ben de todos, a cousa semella sair redonda.

¿Que millor apoio podian atopar os propagandistas que que o arrendatario fose a familia dun alto dirixente do PP.

O arrendamento ten cen anos, ¿miramos a quen se lle arrendaron propiedades municipales nos ultimos dez?

Pero este concello non o habitan siervos de ninguen e o publico que congregan os flautistas de Hamelin e mais ben escaso. Bullicioso pero escaso.

E ademais a libertade e quen de colarse por calquera resquicio que a manipulacion deixe, sobre todo porque a cortina de medo da que (asombrado) oin falar varias veces na campaña electoral esta xa casi desfeita.

Afortunadamente os de CxB xa temos asignados dous adxetivos novos: atracadores e corruptos. Ainda quedan moitos no diccionario da Real Academia Galega. ¡Animo!

Polo que leo aqui no outeiro xa hai alguen que lle empeza a ver as orellas o lobo e anuncia unha nova linea que agora e defensiva (o ataque non deu resultado e compre prepararse para a defensa): o Alfonsetti non e mais que un niño de mofo que so sirve para facer unha plantacion de champiñons.

¿Non ten interes o lateral dun convento situado na praza maior da cidade?

Outro contertulio afirma que como os cartos da Diputacion son de todos non e solidario que nos paguemos 140.000 euros para poder dispoñer de 260.000.

Parece logo que os que nos atacaban estan planteando unha retirada honrosa.

Os Cidadans votamos no pleno de decembro pasado a favor de que se seguise co proceso iniciado para rehabilitar o Alfonsetti. Somos polo tanto responsables de todo o que veña detras: do bon e do malo.

Outros non votaron a favor.

Cada un esta perfectamente situado no terreo de xogo e a sua posicion non ofrece lugar a dudas. Uns supoñen que estan sentados no Horreo. Outros pensamos que cada centimo que entre nas arcas do concello debe ser recibido cunha festa.

Logo compre gastalo como e debido. Penso que si tivesemos unha Corporacion como e debido ese deberia ser o tema de discusion. No de coller os cartos costa entender que non haxa unanimidade.

Para CxB agora so queda dilucidar legalmente si os arrendatarios teñen dereito a un minimo de cinco anos de prorroga ou non (como xa informaba un Anonimo anteriormente).

1. ¿Que non teñen dereito?: Perfecto. Quedamonos con 400.000 euros e empezamos a pensar en unir ese pedazo co resto do convento.

2. ¿Que teñen dereito?. Teremos que decidir entre:

2.1 Coller a subvencion, pagarlle a familia Pita 140.000 euros e empregar como e debido os outros 260.000 euros na primeira fase da rehabilitacion do ¿cine?.

2.2 Non pagarlle nada os arrendatarios e perder os 400.000 euros da Diputacion.

Espero, non me gusta falar en nome dos demais, que de darse a segunda posibiliadade a Asamblea de CxB decida recoller eses 260.000 euros.

¿Que votaria si se sentase na mesa redonda de CxB, veciño?

Deberia ter en conta a Ley de arrendamientos urbanos e sobre todo o Articulo 34:

Artículo 34. Indemnización al arrendatario

La extinción por transcurso del término convencional del arrendamiento de una finca en la que durante los últimos cinco años se haya venido ejerciendo una actividad comercial de venta al público, dará al arrendatario derecho a una indemnización a cargo del arrendador, siempre que el arrendatario haya manifestado con cuatro meses de antelación a la expiración del plazo su voluntad de renovar el contrato por un mínimo de cinco años más y por una renta de mercado. Se considerará renta de mercado la que al efecto acuerden las partes; en defecto de pacto, la que, al efecto, determine el árbitro designado por las partes.

La cuantía de la indemnización se determinará en la forma siguiente:

1. Si el arrendatario iniciara en el mismo municipio, dentro de los seis meses siguientes a la expiración del arrendamiento, el ejercicio de la misma actividad a la que viniera estando dedicada, la indemnización comprenderá los gastos del traslado y los perjuicios derivados de la pérdida de clientela ocurrida con respecto a la que tuviera en el local anterior, calculada con respecto a la habida durante los seis primeros meses de la nueva actividad.

2. Si el arrendatario iniciara dentro de los seis meses siguientes a la extinción del arrendamiento una actividad diferente o no iniciara actividad alguna, y el arrendador o un tercero desarrollan en la finca dentro del mismo plazo la misma actividad o una afín a la desarrollada por el arrendatario, la indemnización será de una mensualidad por año de duración del contrato, con un máximo de dieciocho mensualidades.

Se considerarán afines las actividades típicamente aptas para beneficiarse, aunque sólo en parte de la clientela captada por la actividad que ejerció el arrendatario.

En caso de falta de acuerdo entre las partes sobre la cuantía de la indemnización, la misma será fijada por el árbitro designado por aquéllas.

Os demais que sigan despreciandonos e buscando insultos no diccionario para, polo menos, non ser redundantes.

Unha mentira ainda que se repita cen veces sigue sendo unha mentira: para poder roubarlle 140.000 euros os betanceiros habera que telos primeiro no peto. Logo habera inicialmente que coller o que da a Diputacion.

¿Imaxinase vostede querido lector que un grupo de betanceiros que teñen os seus traballos e lle quitan horas o sono todas as semanas para tentar que a casa de todos estea mellor gobernada (sin cobrar un centimo), o fan co fin de meter 140.000 euros no bolsillo dunha familia de Betanzos?

CODA: Traio aqui un comentario co permiso do Anonimo que o escribiu: "estaba habiendo un cierto acercamiento entre CXB y BNG por el tema de las cuentas y viene mariño y lo dinamita!"

Non podo negar que me gusta porque tenta culpabilizarme a min de que non haxa enamoramento CxB-BNG: CxB e a moza, blancolexitimo a carabina.

Pois mire ho, non lle vou negar que os meus compañeiros teñen unha paciencia considerable, pero non entendo eu como se van sentir atraidos por quen os califica de atracadores e corruptos.

Agora que cousas mais raras se teñen visto.

Etiquetas de Technorati:

43 opinions:

Anónimo

Sus propias palabras: "O que pasa que aquí todo o mundo parece licenciado en dereito". Aplíquese el cuento!

Anónimo

Mas claro, agua. Así a todo hay quien no quiere ver porque su cometido es mezclar todo y a río revuelto ganancia de pescadores.
Ánimo CxB que con el tiempo todo se aclara y estos del BNG cada vez están más cerca del suicidio. PSOE no tiene vergüenza. Esto va para Betanceiro que más que betanceiro parece Pesoeiro de PSOE.
El lunes hay pleno y a ver si se aclara algo mas.

brigantino

claro poruqe betanceiros sois solo los del cxb no?

Anónimo

donde les llaman corruptos?

Anónimo

que yo sepa, solo os llaman atracadores en el boletin del BNG

betanceiro

Estimado Sr. Blancolexítimo

Perdóeme vostede a tardanza en darlle a miña opinión sobre este tema, cousa á que quedei medianamente comprometido na miña intervención anterior, pero considerei,….
que ía de ser de moito máis proveito adicar esta xornada de domingo….
a cavar na leira….
Os que “tampouco” nos adicamos á política, nin militamos en ningún partido, nin polo tanto "tampouco" cobramos un peso por iso…
que coño!!!!
podémonoslo permitir…,
(Non fixera nada dende que a fresei dos nabos, e aproveitando o devalo…, semillei uns garabanzos, que xa lle contarei como saen….)

Non se crea vostede que non valoro o seu cambio de postura respecto ao tema da finalización do arrendamento do local de “propiedade municipal” que todos coñecemos como cine Alfonsetti de cara á súa incorporación e integración nun posible e futuro Centro Cultural Santo Domingo.

Alégrome que por fin descubrira vostede a lexislación básica aplicable ao caso, e en definitiva dérase conta e acepte vostede, cousa que non fixera ata agora, e pode repasar as súas anteriores intervencións, que existe un suposto perfectamente legal e contemplado na lei, de extinción deste arrendamento do que falamos, que no supón ningún tipo de indemnización ao arrendatario.
Eu penso que ese suposto é precisamente o do caso que nos ocupa ou que polo menos esta postura podería ser moi defendible.
E esto é o que hai.
Que o asunto está mal plantexado dende o principio…
Neste caso por parte do PSOE...
Pois pode ser…..
Pero….
Se o local fora meu.., ou seu… ou daquel que vai por alí…..é dicir se o local non fora dunha administración pública, o paso máis lóxico sería intentar situarse neste suposto, e iniciar este proceso notificándolle ao arrendatario, a nosa intención de non proseguir con este arrendamento.
É dicir, a proposta, ou a opción, ou a teses, que neste caso concreto manten o BNG local, co que eu neste caso, e xa o dixen, estou de acordo.
Mal que lle pese a vostede…
Outras veces estiven de acordo con vostede, pero neste, sego sen ver o motivo de xustificar tercamente outro comportamento diferente.
Excepto…, e estouno empezando a considerar, que acepte a teoría da variable perdida…
É dicir que haxa algún outro trato ou compromiso que eu descoñeza, e que, en definitiva, non dispoña de todos os elementos da fórmula para entender unha cousa aparentemente tan simple.
A todo esto…pensou si os ten todos vostede?

Do resto do seu “malogrado” artígo nin sequera vou a opinar.
Doume conta que está vostede un pouco nervioso con este tema…
Pero… quen non está de acordo no rescate do cine?
A quen non lle apetece cobrar a subvencion…??
Empeza vostede a mezclalo todo….
Propio de alguén a quen lle quedan poucos argumentos e case ningunha razón…
Xa lle digo…
De non insistir non seus insultos, e…en beneficio dunha sana convivencia… polo que a min me toca...vouno deixar correr…
En calquera caso pídolle que baixe vostede un pouco o diapasón Sr. Blancolexítimo…
Eu pola miña parte pídolle perdón se o ofendín por tachar algunha das súas teorías de pouco solidarias, por que ao fin e a o cabo vostede non ten ningunha obriga de ser solidario…, e tampouco é vostede un cargo público que se sepa. E a todo esto…a descripción da conducta de permitir un malgasto público a conciencia nun cargo público ao mellor habería que buscala noutro sitio…
Pero eso… ímolo deixar para outra.


Un saúdo.Vivimos en Betanzos.

Anónimo

según entendo, as argumentacións de blancolexitimo, baseanse en regalar 400000 euros nunha obra para seguir mantendo un cine inexistente para así non perdelos...
Estou flipando con este señor...

Anónimo

el viraje de negroilegítimo es revelador del daño que ha hecho este asunto al CXB que ha de continuar si porfían en mantenerse fieles al PP en el tema aunque más dificil tendrán desvincularse a la vista de lo sucedido hasta hoy

Anónimo

¡Que tristeza!,¡se les ve el plumero al Psoe-Bng!.
Siguen haciendo política para el partido, en vez de política para el pueblo.
¿Por que si estaba tan claro el asunto Alfonsetti, no fue rescatado en la legislatura pasada, y hoy estaríamos disfrutando de otro espacio cultural todos los betanceiros?.
¿Como un partido (Psoe) ante sus propias negociaciones (subvención diputación) e informes tecnicos favorables de aquel entonces, vota no ahora (ultimo pleno)?
¿valían antes los informes y ahora no?.
La ley estaba ahí, en el año 2004,2005,2006,2007.
Y antes de estos años también existía, pues no se ha modificado desde ¡uf!.

Anónimo

si velar porque no se despilfarren dineros de todos en indemnizaciones inmerecidas no es mirar para el pueblo ya me dirás lo que es!

Anónimo

En caso de que no se pidiese prorroga de contrato, ¿por que se pone en entredicho una indemnización contemplada en ley?
¿queremos o no queremos recuperar el Alfonsetti para uso cultural?.
¿Es legitimo el pleno anterior?, sino es así, porque se continua con esta mascarada,Por quien se mira ¿por el pueblo o por intereses políticos?.
Cuando el Sr. Lagares negoció la famosa subvención, era finales o principios del 2007, por lo menos cuando se hizo pública, hasta mayo no fueron las elecciones, ¿porque no se trato de arreglar este problema? ¿Intereses políticos? ¿mirar para el otro lado? ¿como se llama esto?.
¿Deseamos (si la mantienen) conseguir una indemnización para recuperar este espacio?
Si es así, porque tantas trabas.
Lo que está muy claro es que los tecnicos de este ayuntamiento, juegan al gato y al ratón, pues sino no se entiende como pueden hacer informes tan ambiguos, como el emitido por el secretario, y publicado por el Bng.

Anónimo

si no sabeis leer a vuestra casa y dejar de jugar con el dinero publico! o mejor aun con la pasta que decidisteis cobrar por vuestra cuenta y riesgo pagaros unas clases que de paso haceis algo por eliminar el paro!

Anónimo

betanceiro pides un imposible. CxB jamás apoyara al bloque. aunque lleve razón. jamás lo apoyara.

Anónimo

Anónimo 13:31 Lo dices por el BNG ¿Verdad? Porque a mi me parece bien que se les diga con 15 días de antelación a los inquilinos que tienen que dejar el local porque no quieres seguir alquilándoles el Alfonsetti. Pero es que antes de poder hacer eso tiene que darse otra condición y es que no hayan manifestado (los inquilinos) intención de seguir con el alquiler. Si lo hicieron no se puede denunciar el contrato con 15 días de antelación a su finalización (24-12-2008) porque los inquilinos tienen derecho a seguir 5 años mas con el alquiler. Esto es así le guste a quien le guste. Las cosas sacadas de contesto no valen. Esto se da si se da esto otro. Si esto otro no se da pues esto tampoco, etc
Amen

Anónimo

Hola, boas tardes, son Lis de Moura

Sr. Blancolexítimo, agora entendo porque o Sr. Secretario di que non hai probas de cese da actividade no cine. Claro que non, estamos en plena proxección. Non podía ser doutro xeito. Qué mellor que pechar o telón do Cine Alfonseti definitivamente cunha película da sua historia?. Tíñamola diante e non a víamos. Grazas Sr. Blancolexítimo, grazas CxB por producir e proxectar esta derradeira película do CINE VELLO no CINE VELLO.
As cousas son ben sinxelas de entender pese a que mesturamos Cine con Dereito. Dado que non existe enriquecemento inxusto por parte do Concello, a única indemnización que tería cabida eiquí sería, no caso de que o arrendatario tivese manifestado 4 meses antes do 24 de abril do 2008, é dicer máis ou menos na Noiteboa pasada, a sua vontade de renova-lo contrato por un mínimo de 5 anos máis e por unha renda de mercado. Eu quero pensar que, de existir esa vontade manifesta de renova-lo contrato, alguén debe estar enterado, ademáis da familia Pita. Alguén no Concello ten que saber si se presentou esa solicitude de continuidade. Non estou a falar de suposicións. A única resposta posibel á postura de CxB é que saiban da existencia por escrito desa vontade manifesta de “continuar” cá actividade do cine. Non cabe outra saida, o demáis sería recoñecer que se regalan cartos públicos á familia de Xaime Pita por unha indemnización que non lle corresponde e por uns bens inutis.
Vostede, Sr. Blancolexímo, pensa realmente que a familia Pita está disposta a continuar (todo o mundo sabe o cine non funciona) con esta actividade por unha renda actualizada?.
Eu non lles chamo atracadores pero, por favor, pidannos a carteira, non no la quiten do peto.

Saude, saudos.

se pilla antes a un mentiroso que a un cojo

PREGUNTA CAPCIOSA:
Si la actuación del CxB el pasado 19 de diciembre fue tan clara y transparente y loable, POR QUE AÚN HOY TRES MESES DESPUÉS AÚN NO HAN COLGADO DE SU WEB EL INFORME JURÍDICO QUE DICEN LES AVALA?

Hala denle a la tecla los Penas, Pili, Javier de la Fuente, Mara y Mariño y otros miembros del partido y candidatura. A VER LA CLARIDAD Y TRANSPARENCIA! Y de paso una explicación de por qué sí o por qué no el colgarlo!

blancolexitimo

Imos cos que me requiren:

1. Acepto a parte que me toca
*****
3. Betanceiros somos todos, os que naceron aquí e os que acaban de chegar e compraron piso en Bellavista. Esta e, e ten que ser, unha cidade moderna, aberta e cosmopolita.
*****
4 e 5. E sinxelo ainda que non se diga explicitamente: 140.000 euros …….. Jaime Pita. ¿Recorda aquelo de que Jaime Pita non nos cobraba alquiler polo local pois era un dos nosos mentores?
Logo non so atracamos senon que traballamos par unha persoa determinada, ¿non e eso corrupcion?
*****
6. ¿Cómo anda querido amigo?
Antes de nada decirlle algo do que falabamos o outro dia.
Como me parece que dentro da sua independencia bebe os ventos do PSOE, o que me parece moi ben e quero que esto quede claro, cando me pide solidaridade deberia recordarlle que o eixe central da campaña de D. Manuel Lagares foi que como a Xunta e o Goberno central eran socialistas el podia conseguir moitas cousas. ¿Era D. Manuel solidario e eu non? Eso foi unha das criticas mais duras que ma fixo o señor Lis de Moura cando investimos a unha muller do PP.

¡Como o envidio! Xa sabe: rego fondo, os primeiros trinta centimetros de humus dados a volta no fondo dese rego e despois o resto da terra por riba co que se crea un novo rego. E a continuar co proceso.
¿E si antes extendeu o esterco da corte das vacas ou do galiñeiro por enriba?
Producese o milagro.

Tamen teño que facerlle unha matizacion no de cobrar. O poder non so consiste en cobrar senon en pertenecer a tribu dos que teñen o poder. Eu podo non cobrar e sin embargo o partido colocar os meus fillos.
Cando un traballa nun partido indepente que limita o seu campo de accion a un concello e non cobra nada por eso, esta actuando forzosamente de xeito altruista.

Alegrome que coincidamos no que vostede chama Centro Cultural Santo Domingo.

Eu non podo imaxinarme mais recantos oscuros e penso linelamente: debemos coller a subvencion e dar o primeiro paso (o mais importante) para ese Centro do que falamos.
E pagar se alguen ten dereito a cobrar.
Por suposto que eu preferiria non pagar nin un centimo.

En CxB estamos bastante fartos de que se busquen alcantarillas no noso comportamento cando e unha asamblea a que decide.
Significaria que nunha agrupacion absolutamente plural todos aceptan corromperse para malgastar diñeiro publico.
E absurdo.

O mellor ten razon no do diapason porque estou canso de dedicar o meu tempo a xustificar algo que non necesita xustificacion: votamos pagar a indemnizacion a vista do informe que nos entregaron porque pensamos que era o mellor para Betanzos.
Buscar outras razons e de miserables, e non me refiro con esto o PSOE senon o BNG.
¿Desprecialos e non comentar nada? E o que faria de tratarse de algo que me afectase a min.
Pero formo parte dun proxecto colectivo e non podo deixar pasar que alguen poda pensar no que di o refran “Quien calla, otorga”.
Esa e a unica razon.

No caso do PSOE non podo entender o que sucede e quen e o responsable da estratexia politica que esta levando a cabo.
Gobernou moitos anos e foi deixando un monton de flancos abertos que permiten que os seus contrincantes teñan liñas de actuacion faciles de utilizar (pense que Fraga pasou menos anos gobernando e na que foi a liña de ataque do PSOE).
Como estamos asi vostede e mais eu e non nos escoita ninguen podo decirlle que en CxB estamos sendo moi respetuosos co Partido Socialista.
Non sei si existiria reciprocidade se os papeles se invertisen.
Penso que e un erro monumental utilizar como estratexia o principio de que cando peor vaian as cousas no Concello mellor nos vai ir a nos no futuro.
Pense na outra posibilidade: a de ser o intermediario coas administracions afins para traer cousas para Betanzos (ainda que sexa insolidario, jeje). E capitalizalas como debe de ser.
Teñen ademais o exemplo do PP que fixo no pasado algo parecido e nunca gobernaria en Betanzos sin nos.
¿Prometer que iban acarrear inversions para Betanzos e agora botar aceite nas vias do tren?
Terannos na trincheira de enfrente, non o duden.

Un saudo.
*****
7. ¿Dixen eu nalgun momento que o Alfonsetti iba ser un cine? No meu magin baila un Convento de Santo Domingo completo dedicado a cultura. E quero poder disfrutalo eu.
*****
8. En CxB produce a preocupacion loxica cando tomas unha decision e outros che din que non e a correcta (deixando xa de lado definitivamente os que se dedican a insultar).
Non e o meu caso: penso que fixemos o correcto e teño a conciencia tranquila. E cando teño a conciencia dese xeito esbarame a marabunta.
Decidimos en Asamblea e xa me dira que ten que ver o PP con eso.
*****
13. CxB apoia as propostas de calquera grupo do concello que coincidan co que se decide sobre unha cuestion calquera.
O que sucede e que a inquina do BNG con nos esta chegando a limites insospeitados.
*****
15. Boas tardes Don Lis. Pois supoño que hoxe se sabera si os arrendatarios pediron ou non a prorroga. Un ten que supoñer que si cando os encargados de manter a legalidade no concello non din nada.
O pleno de decembro habia que facelo pois de non seguir adiante co proceso perderiase a subvencion.
Supoño que o apresuramento loxico non implicou ningunha ilegalidade. Tampouco entendo nada de cómo se poden anular ou non acordos plenarios.

Como lle comentaba a Betanceiro eu teño a conciencia tranquila co que votei.
E para min e suficiente.
A vista do que tiñamos diante actuamos impecablemente.
¿Que alguen pretende xogar con nos? Non o imos permitir.
Eu non sei si a familia Pita quere continuar co cine ou non, a pregunta e si esa familia ten derrito a indemnizacion si queremos recuperar o cine.
E os informes do Secretario din que si.
¿Que quere que lle diga eu?
¿Vou estar contento con que 140.000 euros cos que se poderian facer moitas cousas no edificio vaian para os bolsillos dunhas persoas que non coñezo?
Compre ser un pouco serios e respetar algo mais decisions moi meditadas de outros.
Don Lis, eu so quero un Convento de Santo Domingo dedicado a cultura en Betanzos.
E quero velo e disfrutalo eu pois xa vou tendo certos anos.
Don Manuel Lagares abriu a porta que era o mais dificil.
¿E tan dificil de entender?

Saude.
*****
16. Pois supoño que somos reacios a colgar cousas oficiles. Non o sei. Reflexionei un tempo (bastante) sobre a publicacion de documentos neste Outeiro e o final decidin non facelo.
Penso que acertei.
*****
*****
*****
Hoxe hai un pleno importante que esta vez poderei escoitar completo. Asi que me vou poñer inmediatamente con cousas do traballo (que logo DH di que non fago nada).

Saude e boas tardes.

Anónimo

Pero si le faltó tiempo al BNG para publicarlo, subrayado y con anotaciones al margen... supongo que para clarificarnos al común de los mortales el texto porque es de un ambiguo que puedes interpretar lo que te venga en gana.

Estuvo muy bien el BNG al publicarlo de forma tan rápida y efectiva. Sobre todo al acompañarlo de un texto tan poco tendencioso y demagógico como el del Boletín urxente que hicieron ad hoc. Por si a alguien no le quedaba claro lo malos que son CxB y PP.

Por cierto, aparte de este informe ¿ha hecho público algún otro el BNG? No digo de ahora, sino de antes. Ya no digo de cuando estaban en el gobierno (que fueron cuatro años de gobiern perfecto y no hubo cuestiones peliagudas de ningún tipo). Podrían haber hecho público los informes técnicos de lo de PROVECO, lo de la Rúa do Castro, lo del informe del consello de contas colgarlo en su web. Que alguien me corrija, pero ¿lo han hecho?

Tampoco hubiese estado de más que el PSOE hubiese pubicado alguno en su momento. Si con lo de la "Casa Pita" en vez de dejar crecer la bola de nieve lo hubiese hecho público, seguro que todos lo hubiésemos entendido a la perfección. Y en vez de ponerlos de vuelta y media, hubiesemos comprobado que sus decisiones las avalaba un informe técnico.

Yo no sé si soy de los Penas, Pilis, Javieres, Maras y Mariños; de los Pachicos, Manolos, Antonios, Bettis o de los Sitos, Henriques, Xabieres, Albertes, Paulos,....

Nunca me gustó la pregunta ¿y tú de quien eres? Se debate con argumentos no con filias ni fobias.

Anónimo

desde que cambiaron de web llevan colgados unos cuantos informes pero ellos no fardaban de claridad y transparencia y vosotros si esa es la diferencia.
por otra parte insisto en que no veo que se os llame corruptos esa es una interpretacion interesada. y lo de atracadores en fin dicen que el acuerdo de diciembre del que ahora os retractais fue un atraco. cuando te atracan es el atracador el que se lleva la pasta y no el medio con que lo consigue

Anónimo

-anonimo 7:56. Tenta poñer signos de puntuación, e así poderemos respirar mentras lemos as túas aportacións (aínda que teñan un interese nulo para este debate).

Anónimo

Parece que o Alfonseti vai seguir de moda durante unha tempada máis. O ridículo de CxB comeza a ser tan grande que até comezan a producir pena.

Betanzos Independente

CXB sorprende a todo en este pleno al preguntar aquello que ni PP, ni PSOE ni BNG habían preguntado hasta ahora. Y se lo pregunta en el pleno directamente al Secretario..
-¿Ha presentado la familia Pita su voluntad de continuar con el arrendamiento de cine en el plazo y forma que establece la ley 34 y como señala el informe del propio Secretario?
-¿Tiene la familia Pita derecho a tal indemnización?.

Este era y es el auténtico “quid” de la cuestión que al parecer obviaron los demás partidos. Al parece CXB requirió (han sido los únicos en hacerlo) por escrito al concello si la familia Pita había presentado tal solicitud y esta existe en fecha del 26 de Diciembre del 2007.
Ahora bien y como es lógico y a la falta de un informe que diga si esta fecha y la forma de tal solicitud es correcta, CXB propuso dejar el tema aplazado (sobre la mesa) a un nuevo Pleno Extraordinario, que se ha de realizar a tiempo suficiente para poder requerir la denunciar el alquiler tal y como había solicitado el BNG en su moción. Para el cual se requirió se presentase toda la documentación necesario apara tomar las correctas decisiones.
La postura de CXB me parece la mas lógica, si la respuesta del Secretario es afirmativa la moción del BNG no tiene sentido, pues los arrendatarios tendrían derecho a tal indemnización. Y si es negativa, apoyarán como no puede ser de otra manera la moción del BNG y como bien dijeron en Pleno no se le pagará esta parte de indemnización a quien no tienen derecho a ella y se rescatará el alquiler del cine.
Aquellos que puedan ser mas desconfiados se preguntarán , ¿Por qué no se presento este mismo requerimiento y este informe por parte de CXB para el pleno d el 19 de Diciembre? . Pues sencillamente porque el plazo que tenían los arrendatarios para hacerlo no había expirado 24 de Diciembre…. y no se podía pedir. Además de de esta aclaración por parte del Secretario CXB en acuerdo con BNG y PSOE han solicitado un informe de Intervención sobre este tema, no ya porque sea obligatorio sin por que es conveniente y podrá facilitar la toma de decisiones a los partidos.
Por lo que la moción presentada por CXB fue apoyada por UNIMIDAD por todos los partidos. Al parece y no es solamente mi opinión sino la de todos los partidos, esta era la postura más correcta.

Anónimo

UNANIMIDAD , quise decir , perdón por el error.

Anónimo

mira antonio, menos lobos caperucita.
1º- CXB no solo no presentó ninguna moción sobre el cine sino que Mariño cargó contra el BNG por seguir removiendo el asunto.
2º- Lo único que hizo CXB fue preguntar al secretario requieriendo un informe oral, algo que la ley no consiente.
3º- Después CXB propuso aplazar el debate hasta ese día.
4º- El informe de intervención lo pidieron BNG y PSOE hace tiempo, como salió en prensa y criticasteis. Solo os subisteis al carro de algo que Andrés Botana reclamó y que la alcaldesa se resistía a incluír y por algo será.
5º- Si no era vuestra la moción malamente iba a salir aprobada por unanimidad.
6º- Un cambio de parecer es lo que escuché yo de Pedro ayer y me lo confirma el hecho de que la prensa también lo haya interpretado así. Estais cambiando el discurso a la vista del daño que os hace en la calle. Quien defiende el interés partidista ahora?

Anónimo

¿a estas alturas del partido, aun no se sabe si la familia Pita tiene voluntad o no de seguir con el contrato de arrendamiento? Venga señores............!!!!!!!!!!

Anónimo

Hola, bos dias, son Lis de Moura.

Ou sexa que CxB está a actuar de boa fe. Blancolexítimo recoñece que non saben se os Pita manifestaron a sua vontade de voltar a pasar películas no cine pero de entrada teñen que pensar que sí. Por qué?. Eu, por contra, penso que non, porque, coma todo o mundo sabe, deixaron un negocio que non daba cartos (ao mellor tamén por outros motivos), porque necesitarían unha inversión grande para competir cás calidades doutras salas que temos a 15 ou 20 minutos no coche, porque terían que sofrir unha actualización da renda. Por eso estou seguro de que non foi presentado ningún documento que amose a intención de continuar có negocio. Apostaría algo.
É tan dificil de ver esto?. Sí, si se mira para outro lado. Por facerlle o xogo ao PP (totalmente "transparente" neste asunto), CxB cometeu un grande erro ainda que agora empeza a recuar, pouco a pouco, vese nos feitos de CxB e vese nas actitudes dialécticas do Sr. Blancolexítimo que comenzan a ser menos agresivas, menos eiquí estou eu na posuisión da verdade, entre liñas vese un discreto semulacro de desculpa.
Grazas ao Bng, que até nestes tempos sofre a persecución da Garda Civil (andan na procura das pegatas GZ nos coches), pese ao intento seu de desviar a atención, Sr. Blancolexítimo dicindo que non queren cartos para Betanzos, empezase a ver a verdade. O Bng non é o malo desta película e vostedes (CxB) deberíanlle aclarar aos betanceiros algunhas cousas.

Saude, saudos.

betanceiro

Estimado Sr. Blancolexítimo:

Sinto non poder axudalo máis, na súa tarefa de situarme con precisión no abano ideolóxico betanceiro, e sinto, e comprendo, que para unha persoa ordeada e meticulosa como parece ser vostede, o feito de terme lixeiramente “desubicado”, poida nalgún momento causarlle calquera malestar ou desazón, por lixeiro ou pequena que sexa.

Ao respecto direille…
E sempre volvendo ao mesmo razoamento…
Que aquí me ten…
Que eu que lle vou dicir…?
Que…a vostede que lle parece…?
Que….en definitiva…
Abandoe vostede os estereotipos…
Guíese vostede polo seu instinto…
Xulgue vostede polo que ve, non polo que lle fan ver.
E sobre todo….
Non lle faga moito caso aos “informes”, que xa ve que poden ser moi traicioneiros…

Como única prevención para a súa análise, aconsellaríalle que tivera en conta que “o desencanto” pode ser, ademais dun estado da alma, unha opción política perfectamente respetable.

Pero….
Non quero influir en vostede…
Pode vostede clasificarme e catalogarme, ao seu libre criterio, pegarme no cu a signatura que considere conveniente, e colocarme no andel da súa librería política, onde vostede pense que me corresponde.
Home….
De poder elixir…
Póñame vostede nun sitio fresco e ventilado, e se pode ser, ao lado de Don Lis de Moura, que polo menos, conversación non ha de faltar. ( Consúltello antes, por que tampouco quero invadir a “zona vip” da súa librería, sobre todo, non tendo dereito a ela…)

Podía comentarlle algunha outra cuestión sobre o seu último escrito, pero non vou a perder máis o tempo sen abordar o verdadeiro motivo polo que hoxe entro a escribir no seu blog, que é… que por favor, lle trasmita a todo o seu grupo a miña sinceira noraboa polo súa postura na sesión plenaria de onte no concello, e da que polo de agora non sei máis detalles, dos que aparecen, e estou mirando neste mismo momento, nas edicións dixitais dos xornais.
Polo que estou vendo…penso que CxB tivo unha actuación seria, responsable e consecuente…
E valente…Na política e na vida sempre hai que ser valente para rectificar.
Noraboa!!…
Vostede xa se organiza para pillar desta felicitación xeral, a parte que vostede crea que lle corresponde.
Tempo haberá para facer outra analítica.
Ao mellor… non se pode facer moito máis Sr. Blancolexítimo.
Non nos fagamos moitas ilusións, e ao final...ímola cagar por unha simple cuestión de prazos.
Pero ainda que a cousa quede nesta simple proposta de debate...
Non é suficiente….pero hai que recoñecer que foi moi bonito.

Como a vida é así de jodida…
Agora síntome responsable na ínfima alícuota parte de responsabilidade pola miña posible influencia nesta decisión…
Quén me mandará a min meterme neste berenxenais….

Falando de berenxenais…, e por certo….
Mandoume un veciño un par de centos de cebolo, e o caso é que xa tiña plantado outro cento e… un cento case non o vou a usar.
Malo será que non o poida colocar, pero é unha pena que non llo poda mandar por correo electrónico. Vostede seguro sabe que facer con él.
Ten moi boa pinta.


Un saúdo.


Vivimos en Betanzos

Anónimo

En el mundo actual se está invirtiendo cinco veces más en medicamentos para la virilidad masculina y silicona para mujeres que en la cura del Alzheimer. De aquí en algunos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos con el pene duro, pero ninguno de ellos se acordará para que sirven.

Dr. Drauzio Varella

Anónimo

Hola, boas tardes, son Lis de Moura

Amigo Betanceiro, sobra pedir permiso para sentar ao meu carón, se as intencións son boas e se procura conversación.
Amigo son de mantela, en contra ou a favor, ainda que prefiro escoitar a quen, coma vostede, é gran conversador.
Comparto o seu escrito, Sr. Betanceiro e, ubiquese a babor ou tal ves a estribor, que ben lle fala vostede ao Sr. administrador, agas no de vipearme que me parece excesivo, tanto coma tunearme sendo eu un coche cativo.

Saude, saudos.

Anónimo

Quiero suponer y supongo que
CXB, solo se puede ver influido en cualquier decisión que tome por el bien del pueblo. Un solo "betanceiro" escribiendo su parecer en un blog, no lo creo suficiente para poder tomar una decisión que afectará a 12.000 betanceiros más.
Por lo que a este "betanceiro" le recomendaría un baño de humildad, que en ciertas ocasiones, buena falta nos hace.
Que plante bien el cebollo, pues el que siembra bien, bien recoge, si le ayuda el tiempo.
Creo que CXB, no se retracto de nada, excepto de que necesita, unos informes técnicos ajustados a ley, y que las ambiguedades las deje el Secretario para otras farándulas.
Por lo que respecta al pleno de ayer decir, que los que se subieron al carro de CXB, fueron los "bipolares" Psoe-Bng, y que el PP, quedó con el culo al aire, que es lo que se merecía después de tanta ocultación de documentación.
Decir, que por una vez, me parece que alguien(partido político) se interesa por el bien de Betanzos, única y exclusivamente, dejando de lado, las guerras sucias de los políticos al uso.

Anónimo

Quiero suponer y supongo que
CXB, solo se puede ver influido en cualquier decisión que tome por el bien del pueblo. Un solo "betanceiro" escribiendo su parecer en un blog, no lo creo suficiente para poder tomar una decisión que afectará a 12.000 betanceiros más.
Por lo que a este "betanceiro" le recomendaría un baño de humildad, que en ciertas ocasiones, buena falta nos hace.
Que plante bien el cebollo, pues el que siembra bien, bien recoge, si le ayuda el tiempo.
Creo que CXB, no se retracto de nada, excepto de que necesita, unos informes técnicos ajustados a ley, y que las ambiguedades las deje el Secretario para otras farándulas.
Por lo que respecta al pleno de ayer decir, que los que se subieron al carro de CXB, fueron los "bipolares" Psoe-Bng, y que el PP, quedó con el culo al aire, que es lo que se merecía después de tanta ocultación de documentación.
Decir, que por una vez, me parece que alguien(partido político) se interesa por el bien de Betanzos, única y exclusivamente, dejando de lado, las guerras sucias de los políticos al uso.

Anónimo

Baño de humildad?, cura de multitudes?

Anónimo

Hola, boas tardes, son Lis de Moura

Cura de multitudes será un obispo?
Tal vez más que un obispo.
Pasapalabra
Respuesta final: El Papa
He acertado?
Premio, una entrada para el cine.

Saude, saudos.

Anónimo

Ayer Pedro demostró que-SÍ- presentaron, en el registro los inquilinos, la intención de seguir con el alquiler del cine. Lo que sucede es que el señor secretario en otro de sus ERRORES pone dos fechas de finalización de contrato distintas: una el 20-12-2007 otra 24-12-2007. La pregunta es ¿Cuál de las dos fechas es la correcta? Este dato hace falta para calcular la fecha tope de presentación en el registro para saber si tienen derecho o no a la indemnización en base al famoso artículo 34. Depende de cual fuese la fecha. El BNG baraja la fecha del 20-12-2007 y CxB cree que es la del 24-12-2007. De cualquier manera la fecha de entrada en el registro y la fecha de finalización de contrato son, junto con si tienen derecho según el artículo mencionado, lo que van a determinar si tienen derecho o no a indemnización. Esto es lo que CxB quiere aclarar cuando le hace las dos preguntas al secretario.
El informe del interventor se necesita en el momento en el que se vaya ha hacer el pago. Por no presentarlo en el primer pleno no sabemos si, a pesar de tener derecho la familia, el informe del interventor es positivo o negativo. PERO PARA EL PAGO. NO PARA DETERMINAR SI TIENEN O NO DERECHO A INDEMNIZACIÓN que es de lo que se está discutiendo en los plenos. Después se verá si se puede pagar o no. En el primer pleno, para que el dinero de la Diputación se pudiese cobrar, bastaba con el informe del secretario donde decía que tenían derecho a indemnización. Si dicho informe fuese esclarecedor y no rebuscado a tal punto de que dejase lugar varias interpretaciones, que fue lo que pasó, esta discusión no tenía cabida hoy ni nunca. Está claro que solo una es la decisión correcta. INDEMINZACIÓN O NO INDEMINZACIÓN. Aquí más de uno se equivocó en la decisión y TODOS TOMARON SU DECISIONES CON LOS MISMOS DATOS SOBRE LA MESA. TODOS: PP-PSOE-BNG-CxB.
Continuará…

Anónimo

PSOE dijo ayer que no se opone a pagar la indemnización a los inquilinos del Alfonsetti, sino que se opone a pagar por lucro cesante porque entiende que el cine no tiene actividad en estos momentos (a pesar que en el informe el secretario dice que no se puede demostrar, jurídicamente, que esté sin actividad). ¿Porque acepta la indemnización y la camufla con lo del lucro cesante si el mismo secretario dice que no cabe pagar por lucro cesante? ¿Quién habló de lucro cesante? Todo el tiempo se habló de rescatar la concesión. Incluido el PSOE en todas las fases desde que apareció este tema en la prensa. Véase hemeroteca Voz de Galicia.
Los señores del PSOE ven que el BNG viene listo para la guerra porque todo le vale para tirarle con toda la artillería al PP y hace una intervención, que sin decir nada, le permite pasar su primer turno de intervención. La guerra la sigue BNG y ahí el PP le echa un cable porque siempre lleva a pleno las cosas a prisa y corriendo (aposta o no). PSOE aprovecha y se lava las manos. Vota en contra y Toñito Lagares frotándose las manos sonríe porque su Diputación no manda la pasta a Betanzos. Los culpables son los señores del PP que lo único que tenían que hacer era darle continuidad a una tramitación comenzada por ellos (PSOE) y que solo le faltaba rematar en el pleno favorablemente.
Titular de la Voz de Galicia futurible:
POR INCOMPETENCIA DEL PP SE PIERDE UNA SUBVENCIÓN DE 400.000€, FRUTO DE LOS ACUERDO ADOPTADOS POR EL ANTERIOR ALCALDE Sr MANUEL LAGARES, PARA RECUPERACIÓN Y REINSTAURACIÓN DEL CINE ALFONSETTI DE BETANZOS.
Vamos a ver si me equivoco. Esperemos a la resolución del caso a ver como queda

Anónimo

lo qeu demostro pedro es un morro que se lo pisa. primero os pasais el informe de secretario por el arco del triunfo y votais en contra de lo que dice (prevaricacion?) y despues os desdecis y pedís más informes cuando habiais puesto podres a quien pidio mas informes.
decir que el PSOE y el BNG se subieron al carro del CXB tiene cojones porque si el BNG no llega a presentar la mocion el otro dia- y se puede ver este tema y el anterior para conocer la opinion del CXB- el CXB no se desdice de lo que hizo en diciembre. os recuerdo la nota de prensa orgullosos por votar en contra del informe de secretario

Anónimo

como se puede mentir de esta manera y que no se te caiga la cara de verguenza...
CXB votó en consecuenia a lo que decía el informe del secretario!.
Y no solo en un informe sino en dos!
Ahora resulta que se trat de dar la vuelta a todo y hacer culpable a CXB....manda huevos.

Anónimo

manda lo que quieras. la gente no es tonta y todo el mundo se dio cuenta del viraje se comenta por todas partes ayá vosotros os cabasteis la tumba solitos

Anónimo

Hola, bos días, son Lis de Moura.

Anónimo 22.42, conclusións coma as suas poñen en perigo o futuro da humanidade que ten á Xustiza e á Democracia coma pilares.
Un informe xúridico conten a opinión dun abogado, dun servizo xúridico, etc., sobor dun determinado asunto.
Vostede di, tal vez porque o interpreta así, dandolle ao Sr. Secretario Municipal un poder que non lle corresponde, que non se pode demostrar xuridicamente a inactividade do cine.
O citado informe só di que se carece de probas fehacentes.
Que non se poida demostrar xuridicamente coido, na miña humilde opinión, que xa é competencia dun xuíz.

Casualidades da vida, sae hoxe na prensa, que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza desestima o recurso presentado polo governo anterior contra a obriga de pagarlle ao promotor de sempre
por unha paralización de obra. Total 350.000. Digo casualidade porque coincide có caso do Alfonseti que está deixando en evidencia sobor de todo ao PP pero tamen ao seu apoio CxB. Eiquí teñen un cravo ardendo que tanta falta lles facía para agarrarse.
A ver se lles abonda para os dous.
Agardo á artillería de CxB e á infantería do PP que empecen o ataque.

Saude, saudos.

Anónimo

Quiero decir que el BNG lleva una moción al pleno que está supeditada a la confirmación de las dos preguntas que hace CxB y al no ser contestada se pide el pleno extraordinario. Después hace un ruego muy importante en ese sentido. Quiero recodar que los ruegos y preguntas lo llevaban redactado desde casa y no improvisados y sacados de la manga por que el BNG dijera nada. El pleno es CxB quien lo deja encima de la mesa y pidiendo los informes que hagan falta. Si en el próximo pleno el secretario vuelve a decir que no hace falta el informe del interventor nos vamos a ver en la misma situación pero ya sabremos si tienen derechos adquiridos según el artículo 34 y si tienen derecho a indemnización.
En fin a ver que sale porque todo dependerá de cómo lo llevan a pleno y lo que digan los informes.

Betanzos Independente

1-Se votó a favor de una indemnización acorde con el primer informe de Secretario. Para poder optar a la subvención pre-acordada con la Deputación.
2-En este último pleno, en el segundo informe se especifica:
2-1: No es necesario en informe del interventor tal y como justificaba en PSOE y el BNG para dar su NO.
2-2: Se especifica muy claramente en las conclusiones del mismo el derecho que tienen los arrendatarios a las indemnizaciones por el mobiliario y acorde con el artículo 34 de la ley 24/94 de arrendamientos urbanos.
3-CXB pregunta al Secretario si la Familia Pita, acorde con artículo 34 de la ley 24/94, ha presentado la solicitud en tiempo y forma para continuar con el contrato del Alfonseti.
4-El secretario no puede contestar y como esta pregunta es clave para saber si hay derecho o no a la indemnización, se solicita convocar un pleno extraordinario donde se presente el informe con l a respuesta.
5-No se podía preguntar esto en el pleno anterior porque la fecha que tenían los arrendatarios para formalizar su deseo de continuar con el alquiler terminaba el 24/12/09, cinco días después del pleno. Por lo cual era imposible hacerlo.
6-CXB solicitó por escrito saber si los arrendatarios habían presentado tal solicitud. La respuesta es si se presentó, pero hay dudas si la fecha es válida o no. Por eso se pregunto al Secretario.
7-No hay ninguna indemnización por lucro cesante como dice el PSEO.
8-No se puede denunciar el alquiler si los arrendatarios han cumplido con el artículo 34 de la ley 24/94 , mal que le pese al BNG. Es muy claro en su informe el Secretario al especificar el derecho de los arrendatarios a esta indemnización.
9-No se puede votar a favor de pagar una indemnización sin saber si los arrendatarios han cumplido con el artículo 34 de la ley 24/94.¿Como hacerlo? Lógico se pidiese el informe sobre este punto.

¿Donde está la incoherencia?.

¿Dónde se obvió ningún informe?.
¿Dónde está el cambio de postura?.

Explíquenmelo de forma razonada y déjense las críticas arrebatadas e histriónicas a un lado

Anónimo

si señor!.. anónimo de las 13.27 todo un ejemplo de como refutar una opinion...con insultos.
Que pobreza de espíritu....