Outra vez falan os feitos

O programa electoral do BNG no 2003 recollia o compromiso de realizar unha auditoria externa para saber o estado financieiro no que se atopaba o Concello.

Manuel Lagares e investido alcalde coa abstencion dos nacionalistas que logo firman un goberno de coalicion PSOE-BNG.

¿E a auditoria prometida?

Seique non se podia facer pois non era legal.

"a) auditoría. Proposta que no seu día presentou o BNG, legalmente imposíbel de levar a cabo. Até onde eu sei ás Administracións Públicas territoriais (Estado, CC.AA., Concellos, cabildos insulares) deste Estado tan só as pode auditar o Tribunal de Cuentas (onde o haxa, o tribunal autonómico, coma no caso do Consello de Contas galego). Unha Administración Pública non admite (refírome a cuestións de legalidade e non de vontade política, que fique claro) inxerencias dunha empresa privada, agás certos servizos xerencializados e con formas de xestión, directa ou indirecta, que se achegan a modelos privados de organización (sería o caso dun instituto autónomo de espectáculos, un patronato de cultura e outros organismos autónomos, poño os exemplos para ser máis claro no que digo). A vontade política colisiona (colisionou) coas disposicións vixentes, e sen entrar no debate da súa idoneidade (para min manifestamente mellorábeis), o ordenamento e o procedemento son a garantía da salvagarda do interese xeral" Leano no seu contexto

Como CxB levaba dentro dos seus compromisos electorales: "3. Auditoría e publicación do estado económico do Concello", foi criticado sin reparo.

O concello da Coruña, gobernado por PSOE e BNG como sucedia en Betanzos, ven de anunciar que "El Concello encarga una auditoría (a una consultora privada) del último mandato de Vázquez y Losada". Lean o artigo completo en La Opinion.

¿Pode ser legal na Coruña algo que era ilegal en Betanzos?

¿Que coello sacaran agora da manga?

¿Ocurriraselles outra vez falar dun constructor que financia un partido que se dedica a atracar os betanceiros para facer millonario a Jaime Pita?

¿Ou quedaran caladiños para ver si a xente non se entera?

CxB comprometeuse cos cidadans a que se levaria a cabo unha auditoria para que os numeros do concello fosen de coñecemento publico.

E dentro de pouco teremos esas contas nas mans.

¿Non notan a diferencia?

¿Ou e que con tanta propaganda e manipulacion xa se perdeu a capacidade de analizar os feitos para saber quen di a verdade e quen minte?

ANEXO:

Non podo negar que cando a polemica sube de tono sinto certa satisfaccion: mentras se discuta acaloradamente a vida politica municipal esta viva.

Lidos os sete primeiros comentarios, duas considerancions:

1. Parece ser que a auditoria da Coruña e legalmente distinta da de Betanzos e alguen fala dunha Lei das Grandes Cidades que eu loxicamente descoñezo. Se fose asi (eu non teño criterio nese sentido) considerese borrado todo o que se vexa afectado e fago publicas aqui, en primeira plana, as miñas disculpas.

2. Parecen unha broma as acuacions que falan de que eu a teño tomada co BNG. O pensamento sectario sucedelle o mesmo que o enamoramento, a quimica cerebral impidelles ver os defectos do ser amado. Con Betanzos cheo de panfletos que falan duns atracadores que traballan para Jaime Pita, ¿como pode alguen sensato ter a sensacion de que neste artigo se desprecia o BNG?

Etiquetas de Technorati:

59 opinions:

Anónimo

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

apostamos a que non hai auditoría do governo da alcaldesa?????

Anónimo

lei de grandes cidades

demagogo

Anónimo

¡¡RESENTIDOS¡¡

Anónimo

Hola, bos dias, son Lis de Moura.

Os auditores privados poden actuar no campo local só se o fan coma coadyuvantes do órgano público de control interno (ou externo). Con todo, esta interpretación comporta a esixencia de que o informe de control financieiro sexa firmado polo propio interventor para a sua validez. Teñen respaldo nalgunhas sentenzas, coma a coñecida STSJ (Burgos) de 18-2-1997 que declarou nulo un acordo municipal de contratación dunha auditoría externa privada, xa que a fiscalización externa está reservada ao Tribunal de Contas e o control financieiro interno corresponde aos funcioarios que teñen atribuidas as funcións de intervención.

Saude, saudos.

suso

si que la tiene usted cogida con el bloque. tristemente me da que nada de cuanto digan o hagan servirá para salirse de ese punto de mira en que usted los ha situado.
ya le dije que el tiempo da y quita razones y su politica contra la gente le pesará, tiempo al tiempo

Anónimo

Attention! See Please Here

Anónimo

Don Lis, correcto o artigo; só unha apreciación, en Galiza, o organo encargado da auditoría chamase Consello de Contas:
http://www.ccontasgalicia.es/

O señor Enrique Mariño, noutro esabrupto deses en forma de artigo que xa nos acostuma a ter que soportar, reintrepreta á súa conveniencia e dun xeito sectario un artigo dun xornal que fala dunha auditoría contable para coñecer a capacidade recadadora dun concello (nada que ver cunha audotiría fiscalizante das contas dun concello ), cunha interpretación partidista da mesma buscando petroleo político.

O máis gracioso, é esa proposta que fai de meter ao raposo a gardar as galiñas.

Como en casos anteriores, e vendo a nova metedura pata do noso querido teórico da política(esquerdista él, tal e como se demostra na práctica), permanecerá agochado na caverna até que atope outra desas perlas informativas que él tan ben sabe interpretar ao seu modo para adoctrinar á súa camada na manipulación informativa.

O que é incribel é que permitamos que estos mediocres aspirantes a polícos de terceira poidan sequera facer parte dunha agrupación política que pretenda representarnos.

Anónimo

Ou sexa o señor Enrique Mariño descoñece totalmente do que fala, pero él fala.
Dicía lguén que o de falar non ten cancelas.
O peor é de algúns como o caso deste señor, só se adican a moer, remoer e remoer para manipular e adoctrinar.

Como podemos permitir que esta xente estea na política e decida algo sobre as nosas vidas???

Aquí non se discute nada señor Mariño, aquí explicanse e argumentanse dende a realidade e legalidade eses intentos de manipulación con información que unha e outra vez pon vostede como certa dende o seu sectarismo político.

E vergoñento ter que soportar a xente coma vostede, maniqueista e manipuladora.

O tempo pasaralle factura, como xa lla pasou ao longo da súa vida.

Anónimo

“O que é incribel é que permitamos que estos mediocres aspirantes a políticos de terceira poidan sequera facer parte dunha agrupación política que pretenda representarnos.”
Oye que fino majete, ahora habrá que pedirle a gente como tu permiso y mandarle en CV para ver si podemos ser o no ser parte un partido político si obteneos la venia de gente como tu , y demostramos nuestra pureza de ideas .Podremos hasta ser declarados de izquierdas por un alto tribunal compuesto de gente como tu. Menos mal que no necesitamos que nos deis permiso……
Todo un ejemplo de democracia si señor….!como se os ve el plumero!a la izquierda reaccionaria y caduca!!!.

Anónimo

Hola, bos dias, son Lis de Moura.

Grazas pola corrección, anónimo 10.34

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 223. Control externo.
1. La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes es función propia del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece su Ley orgánica reguladora y su Ley de funcionamiento.
2. A tal efecto, las entidades locales rendirán al citado Tribunal, antes del día 15 de octubre de cada año, la cuenta general a que se refiere el artículo 209 de esta Ley correspondiente al ejercicio económico anterior.
3. Una vez fiscalizadas las cuentas por el Tribunal, se someterá a la consideración de la entidad local la propuesta de corrección de las anomalías observadas y el ejercicio de las acciones procedentes, sin perjuicio, todo ello, de las actuaciones que puedan corresponder al Tribunal en los casos de exigencia de responsabilidad contable.
4. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin menoscabo de las facultades que, en materia de fiscalización externa de las entidades locales, tengan atribuidas por sus Estatutos las comunidades autónomas.

Semella que xa acabou a película do Alfonsetti, nunca tan boa caixa fixeran, e agora escomenza unha nova batallita del abuelo. Paciencia!.

Saude, saudos.

Anónimo

12:01: estimado contertulio.
A sociedade dende a súa composición individual, ten a capacidade de poder poñer en evidencia e desenmascarar a personaxes deste tipo. É a reacción fronte a este tipo de fariseos o que nos permite facelos desaparecer da vida política e acabar con esa ansia de protagonismo que eles mesmos se atribúen no seu camiño de redención colectiva que só pode vir dende a súa acción, tal e como se atribúen por activa ou pasiva.
Lembremos frases sublimos deste personaxe vido a político de terceira como aqueles "1000 homes libres", nun claro exemlpo da súa concepción sectaria da sociedade.

Se eres incapaz sequera de analizar as declaracións públicas da persoa da que falamos e os seus continuos intentos de manipulación, demostras tamén a túa intelixencia.

Anónimo

Pues si los mediocres sacaron casi el doble de votos que vosotros. imagínate lo que se piensa por ahí de vosotros: ciegos, resentidos, chauvinistas,adocenados, adoctrinados, sectarios... todos estos calificativos comparten mucho con ciertos grupúsculos de católicos. Si al final vais a ser la otra cara del opus, pero en la misma moneda, ja, ja, ja .....

Anónimo

El Real Decreto Legislativo del 2/2004 del 5 de marzo.........
¿facilitó el Psoe-Bloque la desimantación necesaria, en el pasado periodo legislativo, para que dicho tribunal hiciese sus funciones de forma totalmente fidedigna?.
La ley la conocemos, pero ...¿la practicamos?.
Aquí se habla de una auditoría externa, en todas las áreas económicas, pero....¿habla de lo mismo la auditoría de La Coruña? simplemente quieren saber como está economicamente el concello, para las posibles inversiones.
Sres. auditorías hay muchas y de diferentes tipos, pero.....¿se puede hacer una auditoría para saber el balance actual económico de un concello? SI......¿tiene que ser externa ?N0...... ¿Quiso el Bloque saber como se encontraba el concello economicamente, cuando ellos accedieron a compartir gobierno? NO...
El Real Decreto antes mencionado continua en varios apartados, donde se describe la clase de auditorias que se pueden hacer, y que leyes las ampara.

Anónimo

13:15: creo que non comentei en nengún momento a quen voto ou deixo de votar.
Só mentes prexuizosas como a túa poden desencadear recalentóns mentais que deriven en analises dese tipo.
Volves demostrar a túa "intelixencia".

O termo calificativo que lle dedicas á xente do BNG que máis me mola é "chauvinistas"; a distancia entre a "a" e a "o" nun teclado é suficientemente ampla para que non haxa erro. Ou tal vez sexa ese modelo de ensino bilingüe español-inglés, que xera esos erros...

Pero, o mellor está por chegar. O elefante blanco PP esmorearase nas próximas municipais. O partido chama a filas; a anterior estratexia non funcionou e hai que reagrupar forzas.

E como toque final, lembra que todos os partidos minoritarios nunha corporación municipal sofren as consecuencias da asuncións de responsabilidades nun governo municipal.


Pero non desviemos o tema.
Vexo que as persoas intelixentes coma vostede, gostan * de verse representas por grandes lumbreras como Henrique Mariño. Así o concello de Betanzos poderá presumir de ter ideologos políticos como este.

Anónimo

13:24 que tribunal???
Vostede leeu o que é o consello de contas???
Por certo, eu creo que poderiaselle preguntar á alcaldesa, membro do PP, porqué o seu partido bloqueou e bloquea constantemente a intervención de oficio do consello de contas sobre a solicitudes feitas dende este organismo dos datos económicos dos concellos governados polo PP.

Pero en tal caso, se realmente a xente se deixase de ladrar tanto, e consultar a información:
http://www.parlamentodegalicia.es/sites/ParlamentoGalicia/BibliotecaConselloContasGalicia/BETANZOS%20gallego%20(15-5-07).pdf

É patetico ler a algunha xente que se move por aquí.

Agora só nos queda ver que respostas nos afrece esta sublime elite política.

Anónimo

Anónimo superdotado, tres veces van que utiliza su "supuesta" superior inteligencia sobre los demas para desdeñar los comentarios que no le gustan, no van acorde con su opinión. Los cualesp or otro lado dejan mucho que desar.
Nada mejor que unas frases célebres de gentes que estan a su altura para que se aplique el cuentoY.Ya que yo le diga , al ser yo de inteligencia limitada e inferior a la suya , no le valdrá:
"Las mentes brillantes manejan ideas; las mentes corrientes hablan de actualidades; las mentes mediocres hablan de los demás."

"Las mentes brillantes manejan ideas; las mentes corrientes hablan de actualidades; las mentes mediocres hablan de los demás."
Anónimo

"Uno de los grandes secretos del trato con los hombres consiste, para los inteligentes, en fingir menos inteligencia de la que tiene, y para los tontos, en fingir más."
Noel Clarasó

"La inteligencia, como las herramientas con filo, mejora enfrentándola con otras de mayor dureza."
Mario Sarmiento

"La duda es uno de los nombres de la inteligencia."
Jorge Luis Borges

"La única cosa seria es la pasión, no la inteligencia."
Oscar Wilde

Inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer.
Jean Piaget (1896-1980)

¡Estoy horrorizado! No sé si el mundo está lleno de hombres inteligentes que lo disimulan... o de imbéciles que no se recatan de serlo.
M. Brickman
La inteligencia es casi inútil a aquel que no tiene más que eso.
Alexis Carrel

La primera obligación de la inteligencia es desconfiar de ella misma.
Stanislaw Jerzy Lec

No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta pase por inteligente.
Sir Francis Bacon

Y ya por último.
Dime de lo que presumes , y te diré de lo que carezes.

Anónimo

antonio, careCes, como coCes o betanCeiros

cuantas personalidades múltiples anónimas tienes?

Anónimo

13:49 ummm a diferenza está en quen é intelixente e o que tenta ser intelixente sen saber sequera en que consiste a intelixencia.
A "medición" da intelixencia é máis unha convención social dun grupo humano que outra cousa.
Sendo conciente de que si posúo unha alta intelixencia emocional tal e como se analiza , tamén recoñezo as miñas enormes limitacións noutros campos como é a resolución abstracta de problemas de xeometría tridimensional.

Pero xa que estamos con frases míticas, poñolle eu tamén unha, de Bernard Show:
"Se tes unha maźa e eu teño unha maza e as intercambiamos entón seguiremos tendo unha mazá cada un. Pero se tes unha idea e eu teño unha idea e as intercambiamos, entón cada un de nós terá dúas ideas"

Apliquemos esta máxima da intelixencia colectiva ao caso da información: eu pasoche(vos) unha información:
http://www.parlamentodegalicia.es/sites/ParlamentoGalicia/BibliotecaConselloContasGalicia/BETANZOS%20gallego%20(15-5-07).pdf
ti(vos) leela, e despois poderás dicer as conclusións da analise.

Senón, farás como o señor Enrique Mariño, que se pon a despotricar sen ter nengún elemento de análise sobre o que sustentar o discurso máis aló dese torpe intento de manipilación continua ao que nos ten acostumado.

Anónimo

Al anónimo de las 13:45:
¿que tribunal vai ser? ¡o de contas, homiño...!.
É o que fai referencia D. Lis, na súa exposición lexislativa.

Anónimo

As competencias en materia fiscalizadora das contas públicas correspondelle á Xunta de Galiza.
E ese organismo aquí chamase "Consello de Contas"; non hai nengunha outra nomenclatura.
Tribunal* é outra cousa, e á xente parva coma min se non lle pos o termo claro, perdese.

Anónimo

Anónimo 13.15,

Dejeme en paz, dejeme vivir!

Anónimo

Anónimo 14:49:
A lo que me refiero es al 1º punto del art. 223. Control Externo.
Colgado en esta misma entrada por D. Lis de Moura el 17 de abril del 2008, a las 12:31 horas.
Leelo detenidamente y si puedes amplia este Real Decreto, pues su articulado es interesante.
¡mas claro...agua!

Anónimo

¿Que lei de grandes cidades?
¿A coruña é unha grande cidade?.
¡Trapalladas!.

Anónimo

16:26 : grandes aportacións as que se fan por aquí. Tardanse un seguindiños en atopar información. A Coruña está "afectada" pola lei de grandes cidades:
http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=4298&soportal=ningun

Anónimo

Uy!
Toque a arrebato en el BNG
Pensaban que ya no quedaba grano?

Anónimo

A Coruña está afectada por moitas cousas, polo cheiro da Petroliber, por ter de cú a Maria Pita, pero por ser grande cidade.......
De todas formas a páxina que engades "non found", seguramente será miña linea que está afectada.
¡Graciñas por culturalizarme!, sempre é un pracer descubrir cousas novas.
Asegurote que nuns minutiños intentareino de novo.

Anónimo

Non ai peor cego que o que non quere ver:
http://www.culturagalega.org/
noticia_arquivo.php?id=4298&soportal
=ningun

Agora arrexunta todo, e como dicía Pedro Reyes, "se non queres ser coma eu, le!"

Anónimo

Ámbito de aplicación da lei de grandes cidades:

A) Ámbito de aplicación.
EL nuevo Título X de la LRBRL prevé un régimen orgánico específico
para los municipios altamente poblados o de gran población (usando la
terminología de la propia Ley), entendiendo por tales:
En todo caso:
• Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.
• Las capitales de provincia cuya población supere los 175.000 habitantes.
Asimismo, cuando lo soliciten los respectivos Ayuntamientos y así lo
decidan las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas a las que
pertenezcan:
• Los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o
sedes de las instituciones autonómicas, sea cual sea su número de
habitantes.
• Los municipios de más de 75.000 habitantes que presenten circunstancias
económicas, sociales, históricas o culturales especiales.

Anónimo

Fonte sinxela de interpertar xerada pola FEMP:
http://www.ciudadesamigas.org
/doc_download.php?id=34

blancolexitimo

Gustame o ambiente e presinto que a polemica sera dura e productiva. Imos:

1.De futuribles sera mellor non falar. Recordeo para dentro dun tempo.
*****

2. Se alguen le que na Coruña se vai facer unha auditoria para coñecer (copio) "la situación económica y financiera de la hacienda municipal” e que eso mesmo non se pudo facer en Betanzos e un demagogo, acepto o termino sin rechistar.
*****

3. Non sei a quen vai dirixido.
*****

4. Don Lis, entendo polo que di que a auditoria non pode fiscalizar, pero ¿pode dar conta da situacion economica e financieira da facenda municipal?
*****

5. ¿Que fai o BNG para que eu varie o meu punto de vista? Invitoo a que lea este outeiro collendo un plazo amplio de tempo e vera que cando se ataca politicamente os nacionalistas (¿"politica contra la gente"?) faise respostando a campañas infames. Pense, ¿chamouselle a alguen aquí atracador? ¿Dixose algunha vez que os nacionalistas traballasen para facer rico a alguen?
*****

6. Fagase mirar e acuda aunha clinica de desintoxicacion para ver de reconducir os seus acenos fascistas: “O que é incribel é que permitamos que estos mediocres aspirantes a polí(ti)cos de terceira poidan sequera facer parte dunha agrupación política que pretenda representarnos.”
*****

7. E a segunda vez que se fala de “adoctrinar”.
“E vergoñento ter que soportar a xente coma vostede, maniqueista e manipuladora.” ¡Que quere que lle diga!, non me soporte vostede mais pois a entrada neste outeiro e voluntaria.
“O tempo pasaralle factura, como xa lla pasou ao longo da súa vida.” Mecachis, eso xa e serio. ¿Estame botando unha maldicion?
*****
10. Non Don Lis, non pasou o asunto do Alfonsetti e esta non e unha batallita del abuelo senon un intermedio provocador (que esta cumplindo a sua mision) como ven sucedendo cada certo tempo desde que este outeiro se puxo en funcionamento.
Saude.
*****

11. ¿Analiza o que di?
Esta dando por suposto que esta bitacora ten unha importancia enorme na opinion publica de Betanzos.
Este e un blog personal no que o Administrador escribe do que lle parece.
Con duasa normas basicas: falar de feitos e criticar as ideas deixando a marxe as persoas.
*****
14. “Vexo que as persoas intelixentes coma vostede, gostan * de verse representas por grandes lumbreras como Henrique Mariño”. ¡Canto dano debo ter provocado eu na miña inconsciencia! Vese que o de deixar a marxe as persoas non rixe para todo o mundo.
*****
18. Gustame a da maza.
*****

Se teño tempo hoxe pola noite escrbirei sobre o tema de fondo.

Agradezo todas (en serio) as intervencions.
*****
*****
*****

Boa saude.

Anónimo

Non teño por costume facer "acenos fascistas", máis vexo que é unha construcción que lle gusta empregar. A quen lla aprendeu?
Recomendolle primeiro revisar o significado do termo.

Xa lle constestei a un dos seus acólitos seguidores no comentario das 12:01
Recomendolle volver a lelo, e así non volver a meter esa pata esa que enterrou até o fondo (incluida gorxa e cabeza) do zurro co artigo que escrebeu despois atopar un deses artigos que vostede trata como lle da a gana e que falaba da "la situación económica y financiera de la hacienda municipal” na Coruña.

Máis cachondo e esa saída pola tanxente de "non pasou o asunto do Alfonsetti e esta non e unha batallita del abuelo senon un intermedio provocador", vendo que o texto feito ás presas e correndo (volvo a repetirmo, despois de interpretar un artigo da prensa como quixo) non había por onde collelo.
Remende vostede o que queira. O primeiro antes de falar (escreber), e informarse e saber que é do que se fala (escrebe); despois ao mellor a reflexión pode derivar nun texto que diga algo.

E para mostra un botón; o tempo discurrido entre a entrada do comentario das 18:51 e a "noticia" que publica o blogueiro é dun tempo relativamente escaso, moito máis curto do que acostuma entre novas noticias(?) e repostas(?) . O que demostra a inquietude e situación na que vivía o personaxe despois de recibir unha malleira dialectica pola posición defendida no caso do cine (lembremos o suculento regalo de primaveira que lle fixeron os CxB e o PP a certa familia betanceira).

Esperamos agora con ansias as súas palabras. A ver que nos conta desta vez despois de "madurar" as ideas sobre o caso a tratar.

Tamén esperamos con ansias esa auditoría que van desenvolver no caoncello.
Claro que antes terase que entregar a documentación solicitada polo Consello de Contas que aínda falta da auditoría do exercicio 2003-2004.
Aínda que neste punto teño dúbidas en que o novo governo teña moito interese en que o Consello faga unha auditoría; habería que explicar a contratación dun asesor externo (cando xa o concello dispón dese servizo), ou o modelo de finaciamento dos partidos políticos (aprobado por CxB e PP). Outras cousas tamén saltarían que non gustarían.

Opinión Autorizada

UNA OPINIÓN AUTORIZADA QUE TUMBA A MARIÑO LOSANTOS:

Julio Vila Domínguez
Malversación de fondos - Auditoría interna
En mi opinión, el encargo por contrato de una auditoría sobre la situación financiera, económica y patrimonial del Ayuntamiento de A Coruña a una empresa privada puede constituir una malversación de fondos públicos, ya que, por ley, la auditoría interna le corresponde al interventor del Ayuntamiento y la auditoría y fiscalización externa, al Consello de Contas de Galicia y, en su caso, al tribunal de cuentas del Estado y tribunal de cuentas europeo.
Julio Vila Domínguez, ex interventor de la Seguridad Social; ex auditor del Consello de Contas de Galicia; ex director general de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, economista y funcionario excedente del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social.

AQUI: http://www.laopinioncoruna.es/servicios/cartas/cartaLector.jsp?pIdCarta=3462&pRef=2008041800_0_0__Cartas

Anónimo

Anónimo 17 de abril de 2008 16:26
A A Coruña se le aplica la denominada Ley de Grandes Ciudades, o en su título real Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003, de 16 de diciembre).

Antonio P.S.

anónimo do 17 de abril de 2008 13:49, machiño dame un respiro , que non son deus en non podo estar en todalas partes.Eu salvo as presas, ou erro sempre firmo os meus comentarios.Pero últimamente por aquí so ando de lector.
O comentario coas citas non é meu, e conste que xa me gostaría.
Por certo , eu xa sei que a ortografía non e o meu forte, pero betanzeiros con z o escribo a posta o memo que outros escriben Galiza con z en non Galicia, fagoo porque gostame como queda betanzeiros escrito, e unha seña de indentidade propia miña o escribires.
Ala a quedar con Deus o co Diaño o que mais che goste!

Anónimo

Antonio P.S., a diferencia está en que Galiza e correcto, incluso para a RAG e o outro non.
A quedar con deus ou co diaño tamén.

Anónimo

Hasta ahora, ningún comentario demuestra, a pesar de las argumentaciones legislativas y noticias en comunicación y prensa, (ej. cultura galega.org), que sea ilícito hacer una auditoría o gestión de control interno. Lo que si se demuestra es que se puede incurrir en delito al dedicar fondos público para esta gestión, siendo esto,otro tema.
Es cierto que una auditoría externa, la realiza el Consello de Contas, pero a través de la información facilitada por el concello, es decir, el concello debe de tener su contabilidad perfectamente organizada, para cuando el -Consello determine auditoría.
El que La Coruña se encuentre, en la Ley de Grandes Ciudades, tampoco demuestra nada en relación a una auditoría, simplemente atañe a su organizacion, como ayuntamiento.
En resumen, que el hacer una gestión de control interno, no choca, con ninguna ley, que ampare el derecho que toda administración tiene a saber como están las cuentas, ante el cambio de un gobierno, o por cualquier otra causa.
Evidentemente,la función fiscalizadora corresponde al Tribunal de Cuentas.
¿Cual es entonces la diferencia entre La Coruña y Betanzos?
Básicamente ninguna.

Anónimo

11:37: foder, pero ti non liches a información que se estivo poñendo por aquí? aprende a ler.

Antonio P.S.

E amin que carallo me importa se está correcto ou non, usoo porque me peta e me gosta.Por certo eu escribo o galego que sei e non o da RAG,, e menos dende que se esta normaliza-portugesando o galego ( pero ese e outro debate)Sonche un pobre ignorante.....non te amoles home.

Anónimo

12:04 que eres un pobre ignorante é evidente, non? Por recoñecelo non o vas ser menos.
Non te poñas máis en evidencia. É extremadamente malo para a utoestima.

Por certo, estudaches filoloxía ou algo polo estilo para facer afirmacións tan profundas respeito das normas dun idioma?
Ou é simplemente imbecilidade?

Anónimo

Esquecía, deves ter algún problema de aportuguesamente porque "gostar" é unha forma do portugués, e non existe en ningunha variante diatópica.
Influencias do hiperenxebrismo??? ou reducimos a cousa a non saber escreber?

Anónimo

11:50.
¡Aplicátelo tu mismo, porque parece que leer, lees, pero entender......!.
Las informaciones son sesgadas, cuando conviene, a todo esto ¿que informacion?.

Anónimo

11:50

A auditoría por exemplo do exercicio 2003-2004 da Consello de Contas ao concello de Betanzos.
Que o que se vai desenvonver na Concello da Coruña non é unha auditoría en sí, senón que se vai facer unha análise do poder recadador do concello, comparalo cos exercicios anteriores e calcular a carga fiscal sobre as persoas que están censadas nese concello.
O que se volve a poñer en cuestión neste caso é que sexa unha empresa privada quen desenvolva ese traballo, cando os concellos teñen recursos propios para tal tareza.
A profesión de xornalista por desgraza non soe estar preparada para recoller unha información deste tipo e despois escreben o que lles soa do que sae na tele.
Arrediola que non hai forma de facer que vos molestedes en xestionar a información e entendela, eh!!!

Antonio P.S.

Home faltaría mais. Claro que son imbécil , ¿esquecinme dicilo?, perdoa polo erro.Confésoo, ademais de ignorante son imbécil.Claro que vindo dunha mente tan preclara coma a túa e case un cumprido, que bonitos e socorridos son os insultos , ¿non che parece?.Sorpréndenme que alguén tan notoriamente intelixente coma ti precise do seu uso.
Pero mira, son un imbécil que di o que pensa, e que escribe como lle peta, gusta ou gosta., o que lle peta, gusta ou gosta.
E evidente que no sei escribir en Galego da RAG, tampouco seme da ben o castelán da RAE, nin o inglés de Oxford, so escribo como podo.Iso si sen prexulgar a ninguén, e respectando os demais.A pesares da miña escasa intelixencia, ata hai chego.Coma te vexo tan posto en lingua galega pódeste montar unha academia de galego e así podería asistir as túas clases maxistrais.Eu non che estudie filoloxía, sonche un “ñapas” da vida , nacido na aldea (Viñas , Paderne), que aprendeu o galego dos pais.E a moito orgullo, cando empecei a escola en Betanzos non había mais filoloxía que a castelán , e no colexio mirábanche mal por falar o galego.Agora vexo , que che miran mal por no falar ou escribir no galego “correcto” e normalizado...o final as cosas non cambian tanto.Sempre atoparás a algún que se cree co dereito de mirarche por riba do hombro (creo que o correcto e sen h ,pero non me peta poñelo).
Encima ti tes unha clara vantaxe, permíteste o gusto (ou gosto) de insultar dende o anonimato, mentres eu teño que dala cara, home....xogas con vantaxe.Aí! , claro esa e outra mostra de que eras moitos mais intelixente ca min , esquecíao...E encima , cagonto!, non che gustan (gostan) que os demais ( que non fun eu por certo) che respondan dende o mesmo anonimato.Pero que intelixente exemplo de demócrata de bo talante es!.

Ala!, a pasar boa fin de semana...

Anónimo

calmate Antoñoto que che vai dar un parrús!!!
Tranquilo xa viran tempos mellores.

Anónimo

Quería decir Antoñito en plan cariñoso.
Desculpa.

Anónimo

14:16 home, está ben que un recoñeza as súas limitacións. Por algo se empeza nesta vida.
Daba vostede un perfecto neopunk co seu discurso.

Anónimo

Adicado a Antoñito, para que vexa que ten con quen compartir a súa rebeldía

http://br.youtube.com/watch?v=vnHVAtDCoRU

Anónimo

Llamale como quieras y dale las vueltas que quieras, pero el Ayuntamiento de La Coruña "Licita por procedimiento negociado, un análisis económico, que le permitirá ofrecer la elaboración del proyecto a tres empresas de su confianza".
Tal análisis procederá a la identificacion económica de los puntos fuertes y débiles.
Entre los aspectos que se evaluaran, figuran.
El grado de ejecución del presupuesto.
El endeudamiento por créditos.
Las ordenanzas municipales.
El remanente de tesorería.
Por supuesto que todo análisis económico, y mas ,como este que abarcará desde la época de Vazquez hasta la actual, necesita de los informes ( facturacion, ingresos, características socioeconomicas), del Ayuntamiento, y que esto puede ser usado no solo para saber el estado del Concello, sino, para saber si los tributos son los óptimos.
Ahora llamale como quieras, pero el Ayuntamiento de La Coruña, va a encargar una auditoría externa, por 30.000€, y en el gobierno de esta ciudad están Psoe-Bloque.

Anónimo

16:29 e que non nos enteramos... ten algún valor fiscalizador ese informe? poís non.
Ten algún valor fiscalizador unha análise da situación económica cando é o propio organismo quen a executa?
A ver ohhhh!!! sexamos un pouquiño máis serios.
Veremos tamén á documentación que a persoa interventora do concello lle deixa acceder a esa empresa.
Y ahora chabalada a descansar un poquito la mente!!!

Anónimo

¿Por eso mismo! ¡A ver si podemos ser serios!, porque sigue sin demostrarse nada.
Eso si, el cabreo es monumental, y donde no hay argumentación, se manda a la "chabalada a descansar".
Tendrá valor fiscalizador cuando se le presente al Consello de Contas, como es ajustado a ley.
Este Consello cotejara los datos aportados por el Concello, y si son correctos, punto y final.
Nosotros no tendremos que ver nada, repito que será en su momento, cuando el Consello de Contas audite el Concello de La Coruña.
El interventor es el que da el visto bueno para que se gasten los 30.000€ del ala en una auditoría.
Y se acabó el tema, resulta que a lo mejor te debes de leer
y entender la legislación actual con respecto al tema.
¡Que descansen ustedes ,bien!

Anónimo

Pero a ver aclarenos vostede a cuestión; audita o consello de Contas ou é a empresa contratada?
Xa sabemos que a labor fiscalizadora so lle compete ao Consello de Contas por delegación do Parlamento galego.
Porque ao final non se entende quen fai que.
"Este Consello cotejara los datos aportados por el Concello" cotexará con que? O Consello de contas elavorará outra auditoría? ou requirirá simplemente documentación?
Que sentido ten un doble traballo deste tipo?

Que valor ten que unha institución faga unha auditoría sobre si mesma sen a intervención dun orgao independente?

Unha curiosidade, que son "Nosotros no tendremos que ver nada"

miqueridotroll

Como no se como llamrte, te llamaré "mi querido troll", y ya que has sido tan generos conmigo( aunque Siniestro no me guste),permítme que te haga un regalo, te lo dejo aquí.

http://miqueridotroll.blogspot.com/

Disfrútalo!

Anónimo

O termo chauvinista é francés,lingua na que a escrita au pronunciase o, de aquí o termo chovinismo en castelán.
Pareceme moi mal que alguén critique a Antonio p.s., é certo quel pertence a unha xeración na que o galego estaba mal mirado, era língua de pailáns, e mesmo na escola os profesores tiñan a menos empregalo e ensinalo. Non me extrana que haxa xente que non empregue o galego aínda que o coñeza, agora virou a tortilla e critícanche por usalo mal. Así non me extrana que moita xente fale castelán, a culpa a teñen estes hipergaleguistas retortos.
Pues a partir de ahora si alguien sigue criticando el uso de este gallego de andar por casa, pero gallego a fin y al cabo, escribiré en castellano, que aún molesta más.

Otra opinión fundamentada

Continúo con el tema del articulo de mariño:

De conformidad con el Art.113 y siguientes del TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAD LOCALES (T.R.L.R.H.L.) la Auditoria Interna le corresponde realizarla al INTERVENTOR GENERAL DEL AYUNTAMIENTO y la auditoria y fiscalización externa le corresponde realizarla al CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA, o en su caso al TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO o al TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO, pero nunca a una empresa privada, ya que podria llegar a constituir una malversación de fondos públicos el no utilizar los medios propios, y además hay una razón de competencia o capacidad legal para poder realizarla por organo competente.

el tiempo pone a cada uno en su sitio y a mariño con este tema lo ha alcanzado enseguida

Anónimo

15:28 Antonio... defendeste a ti mesmo??? tardaches en atopar como sair do burato, ehhhh????
A cuestión é que non vexo por onde se pode pegar esa escusa de tres patacós. Só as mentes retortas poden buscar na etimoloxía dun termo a escusa de non saber como se pon un termo no idioma que se escrebe.
A túa cabeciña non da para tanto.

"Pues a partir de ahora si alguien sigue criticando el uso de este gallego de andar por casa, pero gallego a fin y al cabo, escribiré en castellano, que aún molesta más." totalmente irrelevante. Xa empregabas antes o castelán, e o ias seguir empregando.
En tal caso, quedabache mellor unha expresión do tipo " i haora no te respiro"

Antonio P.S.

A ver , miqueridotroll del 21 de abril de 2008 9:37.Todavía no te has instalado en la web que te he regalado, es una pena….Primeo ese comentario que me achacas una vez mas , no es mío .Primero , yo firmo mis comentarios.Segundo no me escondo como tu en un anónimo y critico aquellos que hacen lo mismo que uno ( lo digo por ti).Ya te he dicho que no soy Dios; no puedo estar en todas partes y mis comentarios los firmo, los demás no son míos. Te lo creas o no…me la pela …aya tu!.
Queridísimo troll mío, que poco me conoces, si me crees del tipo de los que se enfadan por tan poco y menos del estilo…”y ahora no respiro”
Por cierto el sábado 19 de abril a las 1536 estaba yo muy lejos de cualquier ordenador, y dándolo muy a gusto a una buen comida ( y no estaba sólo)….por lo que me perdonarás miqueridotroll ….que poco me acorde de ti en esos momentos.

PD: Gracias Anónimo del 19 de abril de 2008 15:53 por el cable. Seguiré escribiendo en mi mal gallego y mi peor castellano, les pese a los que les pese.
Un saludo.

Anónimo

"aya tu!" outro signo de postpunkismo de toñito.
Vaiche dar un mal como non te calmes.

Total, non creas que teño moito interese en coñecer onde estabas el "sábado 19 de abril a las 1536"

Anónimo

Señor anónimo del 18 de abril de 2008 a las 11:37 o mejor dicho señor de la fuente: aprenda a usar las comas (,) porque sus escritos lo traicionan siempre. No somos tontos!